Wykończenie w okolicy rynny przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej

2007-05-22 15:56

Rynna jest elementem odpowiedzialnym za odprowadzenie wody z połaci dachowej. Z tego właśnie powodu jej połączenie z połacią stanowi jeden z newralgicznych punktów całego dachem. Prace przy wykończeniu powinny łączyć on w sobie wykonanie obróbek z kilku różnych materiałów: papy termozgrzewalnej, blachy oraz styropianu stanowiącego ocieplenie połaci dachowej.

Podłoże należy zagruntować preparatem bitumicznym. Następnie zgrzewamy warstwę paroizolacji do podłoża (papa termozgrzewalna). Montaż papy do podłoża może nastąpić dopiero po całkowitym przeschnięciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni stanowi także tymczasową ochronę powierzchni przed wnikaniem wody opadowej. Wzdłuż całej krawędzi zamocować należy zaimpregnowany krawędziak (lub dwa złączone za sobą cieńsze elementy) o grubości mniejszej o 1 cm od grubości warstwy docieplenia. Należy pamiętać o odpowiednim doborze łączników którymi montowany jest krawędziak do podłoża. Jest to element na którym zamocowane będą rynny i będzie on poddany dużym siłom skręcającym. Do krawędziaka przymocowujemy rynhaki. Montujemy izolację termiczną - płyty styropianowe laminowane papą podkładową. W tej strefie (brzegowej budynku) należy zwiększyć liczbę kołków w przypadku mocowania mechanicznego, lub zwiększyć zużycie kleju ponieważ ta powierzchnia szczególnie jest narażona na ssanie wiatru. W odległości około 20-25 cm od okapu należy obniżyć grubość warstwy docieplenia o około 1 cm. Następnie zamontować obróbkę blacharską którą należy wypuścić na połać dachu na odległość około 20 cm. Końcówkę obróbki blacharskiej Pasek papy należy przygrzać do obróbki blacharskiej na szerokość około 5 cm pozostałą część pozostawić luzem (5-10 cm). Dzięki temu zabiegowi zostanie zabezpieczona warstwa papy, stanowiąca właściwe pokrycie dachowe, przed przetarciem przez obróbkę blacharską. Kolejnym etapem jest zgrzanie na całej połaci dachu papy podkładowej oraz papy nawierzchniowej. Warstwę podkładową należy zakończyć około5 cm przed zakończeniem obróbki blacharskiej, a warstwę nawierzchniową około 1 cm przed zakończeniem obróbki blacharskiej. Należy przy tym pamiętać, że miarą poprawnego zgrzania papy jest wystąpienie na jaj brzegu wypływki masy asfaltowej na całej długości o szerokości około 0,5 cm.
Przedstawiony sposób wykonania wykończenie przy rynnie dotyczy tylko jednego wybranego problemu (pokrycie dachowe z izolacją termiczną Biterm lub Biterm Rollbahn - płyty styropianowe laminowane papą podkładową, na podłożu betonowym).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej