Opinia techniczna na temat błędów w wykonaniu pokrycia z blachodachówki

2009-06-16 16:32
Opinia techniczna na temat błędów w wykonaniu pokrycia z blachodachówki
Autor: brak danych

Opinia dotyczy wykonania pokrycia dachu blachodachówką Regola. Przedstawiciel Komisji Technicznej Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy oddziału mazowieckiego, po dokonaniu oględzin dachu i wykonaniu dokumentacji zdjęciowej stwierdził błędy opisane w poniższym tekście.

Zdjęcia 1. i 2.
Strzałka na zdjęciu 1. wskazuje miejsce, w którym powinna się znajdować kontrłata lub specjalny profil montażowy. Elementy te zapewniają prawidłową wentylację przestrzeni pod blachodachówką i przy zastosowaniu papy jako warstwy wstępnego krycia jest to element niezbędny. Na zdjęciu 2. widać wyraźnie, jak profil montażowy panelu blachy leży bezpośrednio na papie.

Opinia techniczna na temat błędów w wykonaniu pokrycia z blachodachówki
Autor: Zbigniew Buczek Zdjęcia: 1. i 2.


Zdjęcia 3. i 4.

W obu przypadkach widoczny jest brak rozszczelnienia kalenicy.

Opinia techniczna na temat błędów w wykonaniu pokrycia z blachodachówki
Autor: Zbigniew Buczek Zdjęcia: 3. i 4.


Zdjęcie 5.
Brak nawiewu wentylacji w przestrzeni pomiędzy ścianą kolankową a deskami.

Zdjęcie 6.
Brak zakończenia obróbki blacharskiej pasa podrynnowego. Zakończenie rynny koszowej zaznaczone w kółku wpuszczone jest pod blachodachówkę.

Opinia techniczna na temat błędów w wykonaniu pokrycia z blachodachówki
Autor: Zbigniew Buczek Zdjęcia: 5. i 6.


Zdjęcie 7.
Osłonięty dolny kołnierz okna dachowego. Zaznaczono linię cięcia blachodachówki w dolnej części okna.

Zdjęcie 8.
Nieprawidłowo zakończona boczna obróbka ściany przy tarasie.

Opinia techniczna na temat błędów w wykonaniu pokrycia z blachodachówki
Autor: Zbigniew Buczek Zdjęcia: 7. i 8.


Wnioski

Aby dach jako całość funkcjonował przez długie lata, oprócz estetycznego funkcjonowania potrzebne jest na dachu coś czego nie widać, czyli wentylacja.

  • Przy zastosowaniu na dachu jako wstępnego pokrycia papy, dekarz musi zapewnić wentylację pod blachodachówką, a wykonuje się to za pomocą kontrłaty lub w przypadku omawianej blachodachówki za pomocą specjalnego profilu montażowego. Druga szczelina wentylacyjna znajduje się pod deskami a nad termoizolacją, i w tym przypadku dekarz powinien rozszczelnić kalenicę i poinstruować inwestora o sposobie ułożenia termoizolacji.
  • Brak zastosowania kontrłat lub systemowych profili montażowych na opisywanym dachu powoduje konieczność zdjęcia całego pokrycia i uzupełnienie brakujących elementów.
  • W kalenicy należy wykonać szczelinę wentylacyjną odpowietrzającą przestrzeń nad ociepleniem, z wierzchu szczelina ta musi być osłonięta folią wysokoparoprzepuszczalną.
  • Nad oknem dachowym w warstwie wstępnego krycia należy zamontować systemową rynienkę odwadniającą.
  • Podczas demontażu pokrycia dachu część obróbek blacharskich należy wymienić na nowe, a spowodowane to będzie podniesieniem się dachu do góry o około 2,5 cm. Podczas demontażu poszczególnych arkuszy blachy nastąpi konieczność wymiany blachy na nową, spowodowane to jest podziurawieniem blachy.
  • Po zdjęciu blachy z papy nastąpi konieczność połatania – zabezpieczenia podziurawionej wkrętami papy celem zapewnienia szczelności warstwy wstępnego krycia.

Literatura: Instrukcja montażu Plannja Regola, Instrukcja montażu okien VELUX

Konsultacja: Mistrz Dekarstwa i Blacharstwa: Stanisław Pecura
Opinię na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, sporządził zastępca Szefa Komisji Technicznej o/mazowieckiego – Mistrz Dekarstwa i Blacharstwa Zbigniew Buczek.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej