Opinia techniczna dotycząca błędnego wykonania pokrycia dachu blachodachówką

2009-06-16 12:02
Opinia techniczna dotycząca wykonania pokrycia dachu blachodachówką
Autor: Zbigniew Buczek

Przedstawiciel Komisji Technicznej Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy oddziału mazowieckiego Mistrz Dekarstwa i Blacharstwa – Zbigniew Buczek, po dokonaniu przeglądu dachu i wykonaniu dokumentacji zdjęciowej stwierdził następujące błędy.

Zdjęcie 1.
Okna dachowe są krzywo obsadzone, szczeliny widoczne na zdjęciu i zaznaczone powinny być jednakowe.

Zdjęcie 2.
Zaznaczone górne obróbki okien są nieprawidłowo wykończone – ograniczają dostęp światła, całkowicie uniemożliwiają prawidłowy dostęp do okna i uniemożliwiają odpowiednią cyrkulację powietrza i osuszanie szyby. Zaznaczona pozioma
linia powinna wyznaczać prawidłowe wykończenie glifu okna.

Zdjęcie 3.
Zaznaczony zaciek na płycie może być spowodowany nieprawidłowym wykończeniem okna folią wysokoparoprzepuszczalną. Brak rynienki odwadniającej nad oknem.

Opinia techniczna dotycząca wykonania pokrycia dachu blachodachówką
Autor: Zbigniew Buczek Zdjęcia: 1, 2, 3


Zdjęcie 4.

Nieprawidłowo i nieestetycznie zakończony pas podrynnowy.

Zdjęcie 5.
Podziurawiony kołnierz wyłazu dachowego. W miejscu zaznaczonym strzałką jest spływ wody z kołnierza, w tym przypadku został on zablokowany.

Zdjęcie 6.
Boczna obróbka blacharska jest nieuszczelniona i będzie powodować przeciek.

Opinia techniczna dotycząca wykonania pokrycia dachu blachodachówką
Autor: Zbigniew Buczek Zdjęcia: 4, 5, 6


Zdjęcie 7.
Brak uszczelnienia obróbki blacharskiej.

Zdjęcie 8.
Nieprawidłowe zakończenie obróbki blacharskiej komina.

Zdjęcie 9.
Nieprawidłowo wykonana obróbka blacharska komina, musiała być potem dodatkowo uszczelniona.

Opinia techniczna dotycząca wykonania pokrycia dachu blachodachówką
Autor: Zbigniew Buczek Zdjęcia: 7, 8, 9


Zdjęcie 10.

Nieprawidłowe wykończenie obróbki blacharskiej okna dachowego, pozioma linia wskazuje miejsce, w którym powinno znajdować się połączenie blach pod oknem (wymagane przez producenta okna).

Zdjęcie 11.
Od spodu widoczna spodnia rynienka położona na wcześniejszej obróbce blacharskiej, niestety obie rynienki przebite są wkrętami, w górnej części widoczne uszczelnienie opisane na zdjęciu numer 9.

Zdjęcie 12.
Strzałka wskazuje kierunek spływu wody, jednak gdzie ona wychodzi?

Opinia techniczna dotycząca wykonania pokrycia dachu blachodachówką
Autor: Zbigniew Buczek Zdjęcia: 10, 11, 12


Zdjęcie 13.

Strzałki wskazują kierunek spływu wody, ale gdzie ona wypływa?

Zdjęcie 14.
Nieprawidłowo zamontowane okno (za nisko), obok widoczny jest wkręt dziurawiący kołnierz okna. Górne kółko wskazuje odstający arkusz blachy. Świadczy to o nie przykręceniu blachy do łaty podpierającej.

Zdjęcie 15.
Wkręty zaznaczone na czerwono powodują uszkodzenie kołnierza okna i przecieki. Wkręty zaznaczone na zielono są wkręcone w nieprawidłowym miejscu (w powietrzu).

Opinia techniczna dotycząca wykonania pokrycia dachu blachodachówką
Autor: Zbigniew Buczek Zdjęcia: 13, 14, 15


Zdjęcie 16.
Strzałki wskazują kierunek spływu wody, i znowu to samo pytanie co na zdjęciach numer 12 i 13 . Gdzie ta woda odpływa? Ponadto nieprawidłowo zamontowano wspornik instalacji odgromowej.

Zdjęcie 17.
Nieprawidłowo wykonana boczna obróbka blacharska, w zaznaczonym miejscu przecięcia i złożenia blachy jest przeciek.

Zdjęcie 18.
Strzałki wskazują kierunek spływu wody, a podwójna strzałka ujście tej wody? W kółkudetal widoczny na następnym zdjęciu.

Opinia techniczna dotycząca wykonania pokrycia dachu blachodachówką
Autor: Zbigniew Buczek Zdjęcia: 16, 17, 18


Zdjęcie 19.
Opis przy zdjęciu numer 18. I jak tu ma nie przeciekać?

Zdjęcie 20.
Założone dwie tylne obróbki blacharskie i obie nieprawidłowo.

Opinia techniczna dotycząca wykonania pokrycia dachu blachodachówką
Autor: Zbigniew Buczek Zdjęcia: 19, 20

Wnioski

  • Opisywane pokrycie było już poprawiane widoczne to jest na zdjęciach numer 4, 6, 7, 11, 19, 20. Świądczy o tym wykonanie podwójnych obróbek blacharskich. Niestety nie są one wykonane poprawnie i nadal powodują przecieki.
  • Kołnierze od okien dachowych są podziurawione i trzeba je wymienić na nowe.
  • Okna dachowe wewnątrz pomieszczeń są nieprawidłowo obrobione płytą gipsową . Taki sposób wykończenia górnych glifów okna powoduje na skutek braku cyrkulacji – roszenie się okien i efekt przecieku. Ponadto znacznie ogranicza doświetlenie pomieszczenia i niestety skutecznie blokuje dostęp do okna – trzeba podchodzić w pozycji skulonej, żeby nie uderzyć się w głowę.
  • Okna w trakcie montażu powinny być wypoziomowane, wtedy nie byłoby usterki opisanej przy zdjęciu numer 1.
  • Przed zamontowaniem kołnierza na oknie w warstwie wstępnego krycia powinna być zamontowana specjalna rynienka odwadniająca, zapobiegłoby to przeciekowi widocznemu na zdjęciu numer 3.
  • Fatalnie wyglądają rozwiązania opisane przy zdjęciach numer 12, 13, 16, 18. Są one zaprojektowane w sposób trudny i problematyczny do wykonania, a dodatkowo wykonane są niefachowo i w sposób powodujący przecieki. Nie można wpuścić takich ilości wody pod pokrycie.

Po wykonaniu wszystkich prac poprawkowych, które powinny być fachowo nadzorowane nękające lokatorów przecieki i problemy z oknami dachowymi powinny ustąpić.

Literatura: Instrukcja montażu okien dachowych FAKRO, Instrukcja montażu blachodachówki PRUSZYŃSKI

Konsultacja: Mistrz blacharstwa i dekarstwa Stanisław Pecura
Opinię na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy Opracował zastępca szefa Komisji Technicznej o/Mazowieckiego – Mistrz Dekarstwa i Blacharstwa Zbigniew Buczek (upr. nr. M/19/03, Upr.: Leg. Kom. Technicznej nr 24/2004).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej