CE dla membran

2007-05-29 15:53

Zgodnie z przepisami wszystkie kraje członkowskie UE zobowiązane są stosować ujednolicone parametry techniczne dla membran ściennych do końca września, dla dachowych - do końca listopada 2006. W końcu bieżącego roku oznaczenie CE stanie się obowiązkowe dla obrotu membranami w obrębie UE, a sprzedaż membran bez znaku CE będzie niedozwolona.

Wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej muszą stosować ujednolicone parametry techniczne swoich wyrobów. Wśród producentów wyrobów podkładowych na dachy (norma EN 13859-1) i ściany (norma EN 13859-2). DuPont jest jedną z pierwszych firm w Polsce, które spełniły europejskie wymagania stawiane tej grupie produktów budowlanych. Oznaczenie CE ujednolica charakterystykę i jakość wyrobów. Dzięki ogólnoeuropejskiej deklaracji zgodności CE każdy z producentów ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie przez produkt wszystkich wymaganych parametrów. Każdy producent w obrębie UE musi spełniać te same kryteria i zamieszczać je w karcie technicznej wyrobu. Umożliwia to kontrolę jakości produktów, a także porównanie różnych produktów przeznaczonych do tego samego zastosowania. Stanowi to duże ułatwienie dla dystrybutorów, sprzedawców, dekarzy, architektów, inwestorów i właścicieli domów. Zyskują na tym szczególnie osoby nie związane z branżą budowlaną, którym dotychczas mogło być trudno porównać najistotniejsze parametry w kartach technicznych decydujące o jakości wyrobu i jego trwałości przez długie lata. DuPont zapewnia, iż w związku z wprowadzeniem oznakowania CE skład membran i proces ich produkcji nie uległy zmianie. Firma dostosowała jedynie swój system kontroli jakości do wymagań stawianych przez Unię Europejską. W okresie przejściowym można będzie spotkać na rynku rolki membran z oznaczeniem "B" i dotychczasową aprobatą techniczną wydaną przez polskie instytuty badawcze oraz dodatkowo ze znakiem CE. Firma sukcesywnie będzie zmieniał oznaczenia na banderolach produktów pochodzących z nowych dostaw (bez znaku budowlanego i numeru lokalnej aprobaty).

Jaka jest różnica pomiędzy oznakowaniem CE a certyfikacją?

Klauzule oznaczenia CE będą spełniały wymagania Mandatu M/107 wydanego dyrektywą o wyrobach budowlanych (89...)w Unii Europejskiej. Celem oznaczenia CE nie jest zdefiniowanie specyficznego kryterium obowiązującego na danym rynku, lecz wyznaczenie międzynarodowych regulacji budowlanych, które stanowią część procesu certyfikacji. Trzeba podkreślić, że metody badawcze i parametry obowiązujące w UE zostały przyjęte w obecnej treści na podstawie badań przeprowadzanych na produktach w poszczególnych krajach członkowskich.

Które kraje członkowskie UE przyjęły obowiązek oznakowania CE?

Zgodnie z regułami międzynarodowymi, następujące państwa zgodziły się przyjąć europejskie standardy jakości oznaczenia CE: Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Czy wyroby ze znakiem CE mogą być oznaczane dodatkowymi oznakowaniami?

Tak, Unia dopuszcza możliwość wprowadzenia dodatkowych oznaczeń pod pewnymi warunkami, takimi jak:

  • produkt pełni także inne funkcje, niż te określone znakiem CE,
  • nie wprowadzi ono dezorientacji z parametrami wymaganymi CE,
  • nie będzie w sprzeczności z obowiązującym prawem budowlanym i nie zmniejszy widoczności znaku CE.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej