Ochrona tynków i farb przed porażeniem biologicznym

2008-06-02 11:56
Ochrona tynków i farb przed porażeniem biologicznym
Autor: ej| Henkel Polska Ochrona tynków i farb przed porażeniem biologicznym

BioProtect to kompozycja środków biocydowych odpowiedzialnych za zabezpieczenie farb i mas tynkarskich przed korozją zarówno w opakowaniu, jak i po aplikacji na elewacji budynku. Jest to zestaw środków hydrofobowych, obniżających nasiąkliwość powierzchniową i strukturalną powłok malarskich i wypraw tynkarskich.

Prawidłowo wykonany system ociepleń i elewacja, powinien tworzyć warstwę ochronną domu przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak: woda, wilgoć oraz nieprzyjemnymi skutkami ich nadmiaru - chorobotwórcze algi i grzyby.

Na trwałość elewacji wpływ mają: wielkość i tempo zmian temperatury i wilgotności powietrza, ilość i intensywność opadów atmosferycznych, rozkład kierunków i prędkości wiatrów, zacienienie, bliskość lasów, rzek, jezior czy sztucznych otwartych zbiorników wody, sąsiedztwo intensywnie obciążonych ruchem dróg komunikacyjnych, zakładów przemysłowych, kotłowni. Czynniki te, mają wpływ na tempo i intensywność zanieczyszczania i zawilgocenia elewacji.

Przy wyborze miejsca pod budowę domu należy sprawdzić, z której strony najczęściej wieje wiatr. W procesie eksploatacji, wiedza ta okazuje się bardzo przydatna. Wiatry wiejące od strony zbiorników wodnych, obszarów leśnych czy przemysłowych niosą ze sobą więcej pyłków roślinnych, zarodników grzybów i glonów, czy pyły innego pochodzenia, które w obecności wilgoci skutecznie osiadają na powierzchni elewacji. By skutecznie ją chronić, niezbędne jest stosowanie materiałów, stanowiących ochronę przed wnikaniem wody i skutkami destrukcyjnymi. Bardzo ważny jest więc wybór warstw wykończeniowych elewacji - tynku oraz powłoki malarskiej. Ich zadaniem jest zabezpieczenie głębszych warstw ściany przed zawilgoceniami i wynikającymi z niego uszkodzeniami.
Do tej pory najpopolurniejszą metodą walki z takimi zagrożeniami było obniżenie nasiąkliwości tynków czy farb. Jeśli warstwa zabezpieczająca była zbyt nasiąkliwa, brud osądzający się na powierzchni ściany migrował wraz z wodą w głąb systemu elewacyjnego, stając się idealną pożywką dla rozwoju grzybów.

wzornik
Autor: Henkel Polska

Specjaliści z firmy Henkel Polska wprowadzili kompleksową ochronę mas tynkarskich i farb przed porażeniami biologicznymi (ochrona elewacji przed grzybami i algami). Formułą BioProtect wzmocnione zostały tynki i farby akrylowe, silikonowe, silikatowe i silikatowo-silikonowe Ceresit. Jest to pierwsza kompozycja środków biocydowych odpowiedzialnych za zabezpieczenie farb i mas tynkarskich przed korozją zarówno w opakowaniu przed aplikacją, jak i po aplikacji na elewacji budynku. Po drugie to zestaw środków hydrofobowych, czyli obniżających nasiąkliwość powierzchniową i strukturalną powłok malarskich i wypraw tynkarskich. System ochrony, zawarty w formule został indywidualnie dostosowany do każdego rodzaju tynku lub farby, tak, aby zagwarantować jak najbardziej skuteczne zabezpieczenie przed korozją biologiczną i zapewnić jak najdłuższe, bezawaryjne funkcjonowanie elewacji. Rodzaj i ilość zastosowanych środków biocydowych i hydrofobowych każdorazowo dostosowany został do właściwości danego tynku, jego nasiąkliwości i aktywności chemicznej. Są to produkty ekologiczne. Starania o uzyskanie możliwie niskiej nasiąkliwości tynków i farb spowolniły proces wyługowywania dodatków biocydowych. W wypadku produktów silikatowych wykorzystano aktywność chemiczną spoiwa krzemianowego jako aktywny środek ochronny.

Konferencja
Autor: Ewa Jankowska

Skuteczność ochrony tynków i farb przed porażeniami biologicznymi została przebadana  w akredytowanym laboratorium mikrobiologicznym firmy Thor (producent komponentów do środków ochrony biologicznej na świecie). Została też uznana przez Ministra Zdrowia na podstawie opinii Urzędu Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Trwałość systemu Bioprotect w tynkach i farbach została także przebadana pod starzenia w komorze klimatycznej zgodnie z wymogami wytycznych ETAG 004:2002. Jest to procedura stanowiąca podstawę do udzielenia europejskiej aprobaty technicznej. Badania trwające około miesiąca w komorze klimatycznej oddają około 25 lat eksploatacji systemu ociepleń na normalnej, nie "laboratoryjnej" elewacji.
Powierzchnia ocieplenia ściany testowej została wykończona zestawem tynków i farb, a następnie, po pełnym związaniu materiałów, wystawiona na działanie warunków klimatycznych zgodnie z wymaganiami ETAG 004. Identyczne próbki porównawcze przechowywane były w warunkach normowych, zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Po zakończeniu procedury kondycjonowania, próbki wycięto ze ściany badawczej i w laboratorium mikrobiologicznym poddano próbom skażenia najliczniej występującymi grzybami pleśniowymi i glonami. Wyniki tych prób pokazały, że skuteczność ochrony biologicznej tynków i farb elewacyjnych zawierających system BioProtect została zachowana na wysokim poziomie mimo intensywnego oddziaływania wilgoci i innych czynników starzeniowych.

Formułą BioProtect wzbogacone zostały:
Tynki akrylowe: Ceresit CT 60, Ceresit CT 63, Ceresit CT 64,
Tynki silikatowo - silikonowe: Ceresit 174, Ceresit CT 175
Tynki silikatowe Ceresit CT 72 i Ceresit CT 73,
Tynki silikonowe Ceresit CT 74 i Ceresit CT 75
Farby akrylowe Ceresit CT 42 i Ceresit CT 44
Farba silikonowa Ceresit CT 48
Farba silikatowa Ceresit CT 54

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej