Zmiany na Uniwersytecie

2009-06-08 16:08

Uniwersytet Łódzki, w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wyremontuje swoje wydziały. Ogólna wartość projektów aktualnie realizowanych, a są to dwa projekty, wynosi 126 490 000 zł.

Władze Uniwersytetu Łódzkiego postanowiły zrealizować dwa główne projekty:

I - Budowa i modernizacja Wydziałów Biologii, Fizyki i Chemii:
Projekt polega na modernizacji i adaptacji do celów dydatktycznych istniejących już budynków oraz wybudowaniu nowych. Został podzielony na cztery części (zadania):

  • Pawilon Biologii Molekularnej - w ramach pierwszego zadania, przy ul. Pomorskiej, wybudowany zostanie nowy budynek i zostanie wyposażony w nowe sprzęty. Jego powierzchnia wyniesie 5081 m2. W budynku znajdą się pomieszczenia Instytutów Biofizyki i Biochemii, a także Katedry Neurobiologii i Katedry Cytofizjologii. Będzie to łącznie 78 sal, pracowni i laboratoriów. W planach jest także aula na 180 osób i pracownie naukowo-dydaktyczne i komputerowe. Planowane zakończenie tej inwestycji to maj 2010 r.
  • Terenowa Stacja Przyrodnicza w Spale - projekt obejmuje modernizację i rozbudowę istniejącego budynku szkoły oraz wyposażenie go. Budynek o powierzchni 1590 m2 pomieści sale wykładowe, pracownie, a także 35 miejsc noclegowych dla studentów i wykładowców. Inwestycja ma się rozpocząć w IV kwartale 2009 r. a zakończyć w IV kwartale 2010 r.
  • Kompleks budynków Wydziału Chemii - będzie to rozbudowa i modernizacja bazy lokalowej na potrzeby dydaktyczne. Pierwszym etapem tego projektu są prace remontowe w budynkach przy ul. Tamka rozpoczęte już w 2006 r. Zakończone zostaną we wrześniu tego roku. Powierzchnia kompleksu (jest to 7 budynków) wynosi 6990 m2, a wewnatrz znajdują się sale i pomieszczenia laboratoryjne, aula na 156 osób, sale wykładowe i pracownie komputerowe (łącznie 242 stanowiska). Etapem drugim będzie rozpoczęcie prac przy Pawilonie Chemii przy ul. Pomorskiej. Nastąpi to w II kwartale 2010 r. a zakończy się w II kwartale 2011 r. Powierzchnia pawlonu wynosi 1180 m2.
  • Budynek Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej - przy ul. Pomorskiej zostaną wykonane prace takie jak: termomodernizacja (juz rozpoczęta w 2008 r.), która zakończy się we wrześniu 2009 r. oraz realizacja dokumentacji technicznej w środku budynku. Do tego etapu zostanie ogłoszony przetarg w IV kwartale 2009 r.

Koszt wszystkich prac przy Wydziałach Biologii, Fizyki i Chemii wynosi ponad 100 mln zł.

II - Centrum Informatyczno-Ekonometryczne Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego:

W ramach zgłoszonego projektu zmieniona zostać ma zabudowa dawnego szpitala i zespołu poradni lekarskich PALMA. Po realizacji budynki staną się nowoczesnym Centrum Informatyczno-Ekonometrycznym Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. W ramach tej inwestycji zostaną wykonane prace wyburzeniowe, ziemne, budowlano-konstrukcyjne, a także wykończeniowe i instalacyjne. Obiekt będzie miał również nowe wyposażenie. Odmienione budynki, już jako "E" i "F" zostaną przyłączone do zespołu budynków Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego położonego między ulicą P.O.W. a ulicą Rewolucji 1905 r. Nowe obiekty ustanowią kompleks i będą miały łączną powierzchnię 9388 m2. W środku znajdą się sale wykładowe, biblioteka, pracownie komputerowe, a także pomieszczenia z dostępem do internetu.
Prace budowlano-remontowe rozpoczęły się już w maju tego roku. Zakończenie inwestycji zaplanowano na wrzesień/październik 2010 r. Koszt przebudowy to ponad 25 mln zł.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej