Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie już otwarta

2007-05-22 19:01
Wyższa Szkoła Menedżerska
Autor: brak danych

Pod koniec stycznia 2006 roku zakończony został ostatni etap prac nad rozbudową nowoczesnego kompleksu budynków uczelnianych na warszawskiej Pradze. Nowy obiekt dydaktyczno-sportowy zlokalizowany jest między ulicami: Kawęczyńską, Otwocką i Wojnicką. Inwestorem była Wyższa Szkoła Menedżerska, projekt inwestycji powstał w Biurze Architektonicznym Czuba Latoszek sp. z o.o. a za realizację tego obiektu odpowiadała firma Wojdyła Budownictwo sp. z o.o.

Nowa inwestycja połączyła w zwartą całość wszystkie budynki uczelni i nadała im wyrazisty charakter. Została zaprojektowana jako spójny kompleks odrębnych funkcjonalnie części, mieszczący sale wykładowe, główną aulę na 600 osób, reprezentacyjną salę senatu, biura administracji oraz kompleks sportowy. Część dydaktyczno-administracyjną tworzą trzy charakterystyczne, otwarte na południe pawilony. Zaprojektowane na rzucie parabolicznym, rozszerzają się ku górze, tworząc charakterystyczną sylwetę. Pomiędzy pawilonami powstały duże, przeszklone atria, będące miejscem spotkań studentów. Całość jest komunikacyjnie powiązana z pozostałymi, wcześniej zbudowanymi budynkami.

"Rozbicie bryły tego budynku na oddzielne pawilony nawiązuje formą do przemysłowego otoczenia. Jednocześnie wydłuża elewację, umożliwiając doświetlenie wielokrotnie większej powierzchni niż przy rozwiązaniu jednobryłowym" - mówi Piotr Czuba (współautor projektu) z Biura Architektonicznego Czuba Latoszek sp. z o.o., któremu powierzono projekt inwestycji..

Część sportowa (basen, sala gimnastyczna z trybunami i zapleczem) przylega do budynku szkoły. Jest to dwukondygnacyjna bryła przykryta łukowatym dachem. Kształt ten uzyskany został poprzez zastosowanie dźwigarów z drewna klejonego, które stanowią konstrukcję dachu. Podobnie jak cześć dydaktyczno-administracyjna, cześć sportowa połączona jest komunikacyjnie z pozostałymi modułami kompleksu. Pod całością obiektu znajduje się podziemny parking, którego powierzchnia wychodzi poza obrys części naziemnej.

Koncepcja rozbudowy WSM powstała w roku 2002. Mieliśmy za zadanie przygotować projekt, który uwzględniać miał specyfikę miejsca i nawiązywać do przemysłowej architektury Starej Pragi. Równocześnie, projektując nowoczesny kompleks dydaktyczno-sportowy, chcieliśmy nadać istniejącym już budynkom nowe treści i formy - mówi architekt Maciej Latoszek. Projekt WSM to dowód na to, że współcześnie powstająca architektura może stanowić doskonałe uzupełnienie starej tkanki miejskiej - dodaje Latoszek.

Realizacja ta potwierdza fakt, że Stara Praga zaczyna wracać do czasów swojej świetności i budzi rosnące zainteresowanie inwestorów. Po rewitalizacji ulicy Ząbkowskiej, otwarciu Fabryki Trzciny, nowoczesna Wyższa Szkoła Menedżerska jest kolejnym etapem odbudowy prestiżu dzielnicy.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej