Wkrótce rozpoczęcie III etapu budowy obwodnicy Wadowic

2007-06-04 14:55

11 lutego br. krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał z gminą Wadowice porozumienie w sprawie budowy III etapu wadowickiej obwodnicy.

Koszt budowy obwodnicy, który w całości pokryje GDDKiA - wyceniono na ok. 15 mln złotych. Wykupy gruntów i odszkodowania, według szacunków gminy Wadowice, pochłoną prawie 4 mln złotych - te koszty GDDKiA i gmina dzielą po połowie. Łączny koszt realizacji inwestycji to około 19 mln złotych. Gmina Wadowice będzie pełnić rolę inwestora całego przedsięwzięcia; przygotuje i sfinansuje dokumentację projektową oraz uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę I i II odcinka obwodnicy. Gmina umożliwi przedstawicielom GDDKiA wzięcie udziału w pracach komisji przetargowej wyłaniającej wykonawcę robót budowlanych oraz w odbiorach robót a także sfinansuje 50 proc. kosztów wykupów i odszkodowań dla II odcinka obwodnicy. Uwzględni także oświetlenie obwodnicy w zadaniach własnych gminy. Po zrealizowaniu zadania przekaże nieodpłatnie grunty pod obwodnicą zrealizowaną w ramach etapów I, II i III. GDDKiA Oddział w Krakowie  natomiast sfinansuje budowę I i II odcinka oraz pokryje 50 proc. kosztów koniecznych wykupów i odszkodowań dla II odcinka. Sprawdzi także poprawność i uzgodni opracowaną dokumentację projektową i materiały przetargowe oraz zleci i sfinansuje nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji. Przedstawiciel GDDKiA będzie uczestniczył w pracach komisji przetargowej wyłaniającej wykonawcę robót budowlanych. Przetarg na budowę I odcinka zostanie ogłoszony w marcu br., w związku z tym prace mogą rozpocząć się już w maju lub czerwcu. Zakończenie budowy I odcinka planowane jest na koniec 2004 roku. Przetarg i realizacja II odcinka odbędą się w 2005 roku, a cała obwodnica będzie gotowa na koniec 2005 roku. W III etapie budowy obwodnicy Wadowic powstanie 1,8 km jednojezdniowej drogi klasy GP (główna przyspieszona). W ciągu obwodnicy zostanie zbudowany most nad drogą gminną i rzeką Choczenką oraz dwa skrzyżowania.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej