Prace nad obwodnicą Mińska ruszyły

2009-08-24 17:21
Obwodnica Mińska
Autor: GDDKiA

24 sierpnia 2009 r. nastąpiło uroczyste rozpoczęcie prac budowlanych obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Budowany odcinek skieruje ruch tranzytowy poza obszar miasta oraz pozytywnie wpłynie na płynność ruchu na trasie Warszawa – Kukuryki. Firma Tebodin-SAP Projekt, na zlecenie GDDKiA przygotowała kompleksowy projekt realizacji odcinka oraz będzie odpowiadać za nadzór autorski prac budowlanych. Planowane oddanie inwestycji do użytku nastąpi po 3 latach od rozpoczęcia robót.

Rozpoczęcie budowy autostrady A2 na odcinku Warszawa-Kukuryki, umożliwi w niedalekiej przyszłości skierowanie ruchu tranzytowego przemieszczającego się drogą krajową nr 2, poza obszar Mińska Mazowieckego.

- Dzięki tej inwestycji zostanie skrócony czas podróży oraz poprawią się warunki życia mieszkańców miasta, w szczególności w zakresie klimatu akustycznego oraz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza - powiedział Artur Majczak, dyrektor infrastruktury Tebodin SAP-Projekt .

Tebodin SAP-Projekt we współpracy z Dopravoprojekt wykonał kompleksową dokumentację techniczną do realizacji odcinka A2. Na obecnym etapie Tebodin SAP-Projekt będzie odpowiedzialny za nadzory autorskie.

- Przez cały okres trwania prac budowlanych będziemy doglądać, czy budowa realizowana jest zgodnie z projektem. Zapewnimy również wsparcie merytoryczne dla wykonawcy robót - powiedział Marcin Narożnik, projektant drogowy w Tebodin SAP-Projekt.

Jednym z podwykonawców obwodnicy jest przedsiębiorstwo budowlane Henpol sp. z o.o. z Lublina. Firma odpowiada za budowę odcinka w ciągu drogi krajowej nr 2 – Choszczówka  węzeł Ryczołek. Henpol wybuduje dwa wiadukty drogowe oraz przejazd gospodarczy. Zakres prac obejmuje m. in.: fundamentowanie, zbrojenie, wykonanie konstrukcji stalowych, izolacje nawierzchni na obiektach, odwodnienie obiektów oraz inne roboty mostowe. Wartość kontraktu to ponad 5,5 mln zł.

- Prace przy obwodnicy Mińska Mazowieckiego to kolejne wyzwanie dla naszego działu drogowo-mostowego. Pracujący w nim specjaliści zrealizowali już wiele skomplikowanych i różnorodnych inwestycji z zakresu budownictwa drogowo-mostowego. Dlatego jestem pewien, że wszystkie prace zostaną wykonane w terminie  - mówi Henryk Polak, prezes zarządu Spółki Henpol.

Obwodnica Mińska
Autor: GDDKiA W przyszłości odcinek będzie włączony do ciągu projektowanej autostrady A-2 Warszawa-Kukuryki.

W ramach budowy obwodnicy Mińska Mazowieckiego wykonane zostaną:

 • 3 węzły drogowe (Mińsk Mazowiecki, Janów, Kałuszyn)
 • 5 wiaduktów w ciągu A-2
 • 10 wiaduktów w ciągu dróg poprzecznych i serwisowych
 • 1 obiekt mostowy
 • 1 kładka dla pieszych
 • 13 przepustów
 • 2 miejsca obsługi podróżnych
 • 3 place pod stacje poboru opłat (na łącznicach węzłów)
 • 35 km dróg dojazdowych


Dodatkowo rozwiązania chroniące środowisko:

 • 2 przejścia dla zwierząt
 • 10,5 km ekranów akustycznych
 • zieleń izolacyjna szerokości od 10 m do 20 m


W skład konsorcjum firm wykonawczych weszły: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ASTALDI S.p.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Regionalne Drogi Podlaskie" Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego "MAZOWIECKIE MOSTY" Sp. z o.o., Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe "MOSTY" SA.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej