Most dla Torunia - zobacz film

2010-02-01 16:53

Do rozpoczęcia prac przy budowie nowego mostu w Toruniu pozostał jeszcze jeden krok - wybór wykonawcy robót. Firmy, które zostaną dopuszczone do udziału w postępowaniu przetargowym poznamy 1 marca 2010 r.

Przedmiotem przetargu jest nie tylko budowa mostu. W skład zamówienia wchodzi m.in. budowa estakad nad terenami zalewowymi, dróg serwisowych, przebudowa trasy tramwajowej z przystankami, montaż ekranów akustycznych i oświetlenia ulic. Do zadań wykonawcy będą należały także: przebudowa układu drogowego i skrzyżowań, wykonanie ścieżek rowerowych, uwzględnienie zieleni drogowej i izolacyjnej.

Wymagania stawiane firmom startującym w przetargu są zatem bardzo wysokie, szczególnie pod względem posiadanego doświadczenia w budowie dróg i mostów. Wielkość inwestycji, jej znaczenie wśród realizowanych obecnie projektów krajowych, dofinansowanie z Unii Europejskiej lokują ją wśród największych inwestycji drogowych w Polsce. Wszystkie te czynniki stawiają przyszłemu wykonawcy toruńskiego mostu wysoką poprzeczkę.

Na wykonanie prac budowlanych przewidziano 32 miesiące od momentu podpisania umowy. Wciąż nierozstrzygnięty pozostaje poziom dofinansowania budowy przeprawy ze środków Unii Europejskiej. Miasto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ubiega się o 85% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia, tj. 748 351 tys. zł. Budowa toruńskiej przeprawy znajduje się od 01.02.2009 r. na liście projektów indywidualnych dla POIiŚ z szacunkową, wstępną gwarantowaną kwotą 327 mln zł.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej