Koleje Dużych Prędkości - wybrano wykonawcę studium wykonalności

2010-04-23 15:00
Koleje Dużych Prędkości
Autor: PKP PLK SA

PKP Polskie Linie Kolejowe wyłoniły zwycięzcę przetargu na studium wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości z Wrocławia i Poznania przez Łódź do Warszawy. Za najkorzystniejszą uznano ofertę konsorcjum w skład którego wchodzi Ingenieria IDOM Internacional S.A. z Hiszpanii i Biuro Projektów Komunikacyjnych z Poznania sp. z o.o.

Projekt pod nazwą "Przygotowanie budowy linii dużych prędkości", łączącej Wrocław, Poznań, Łódź i Warszawę znany jest w Polsce pod skrótem Y. 

Część I zadania stanowi – opracowanie Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Wrocław/Poznań – Łódź – Warszawa (SW dla LDP) i jej połączeń z Centralną Magistralą Kolejową (CMK), na które składa się wykonanie wszystkich czynności i analiz, w tym analizy wielokryterialnej trzech wariantów przebiegu LDP i jej połączeń z linią CMK oraz zarekomendowanie wariantu najkorzystniejszego do realizacji i wskazanie wariantu najkorzystniejszego dla środowiska.
Deklarowany czas realizacji: 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Część II zadania stanowi – uszczegółowienie SW dla LDP, w tym: uszczegółowienie wybranego wariantu przebiegu linii kolejowej dużych prędkości Wrocław/Poznań – Łódź – Warszawa i jej połączeń z linią CMK, uszczegółowienie analiz, opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, opracowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, sporządzenie dokumentu p.n. „Rezultaty studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści dla projektów infrastruktury kolejowej” oraz opracowanie opisów przedmiotu zamówienia dla wyboru wykonawców kolejnych etapów przygotowania do budowy LDP.
Termin realizacji: 27 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Studium wykonalności kosztować będzie ponad 48 mln zł.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej