Jak zmieni się Kraków?

2009-09-02 11:33

Gmina Miejska Kraków ogłosiła dwa konkursy - pierwszy, studialny na zaprojektowanie koncepcji urbanistycznej obszaru śródmieścia zawartego w granicach ulicy Lubicz, al. Powstania Warszawskiego, ulic Grzegórzeckiej, Wielopole i Westerplatte; drugi dotyczy zaaranżowania placu Wolnica.

Wielkość obszaru zawartego pomiędzy ul. Lubicz, al. Powstania Warszawskiego i ulicami Grzegórzecką, Wielopole i Westerplatte wynosii 83,1 ha. Teren ten zajmują obecnie w znacznej części obiekty szpitalne Kliniki Uniwersyteckiej UJ. Obok budynków szpitalnych, od strony zachodniej istnieje zabudowa mieszkaniowo-usługowa, od północy lokale usługowe, zaś od strony wschodniej Uniwersytecki Ogród Botaniczny. Wyznaczony obszar, rozciąga się pomiędzy pierwszą obwodnicą (Planty) a drugą (al. Powstania Warszawskiego), przylega do Starego Miasta i znajduje się w bezpośredniej bliskości „nowego centrum miasta" (ul. Nowa Pawia z dworcem kolejowym). Rozwój urbanistyczny tego obszaru, kiedyś przedmieść Krakowa, datuje się od końca XIX wieku, kiedy to wzdłuż ul. Kopernika zaczęły lokować się obiekty szpitalne. Ulica ta stanowi najbardziej charakterystyczny i wykształcony element urbanistyczny omawianego obszaru i podlegać będzie ochronie konserwatorskiej.

Dzisiejsze plany i strategia rozwoju miasta przewidują budowę nowoczesnego kompleksu Kliniki Uniwersyteckiej UJ w Krakowie-Prokocimiu i systematyczne przenoszenie tam obiektów szpitalnych z rejonu ul. Kopernika. Przeniesienie klinki w nowe miejsce i zwolnienie wielu obiektów oraz całego poszpitalnego terenu stworzy potencjalne możliwości dla nowych funkcji i nowego zagospodarowania tego śródmiejskiego obszaru. Możliwości te ograniczać będzie szereg uwarunkowań historyczno-konserwatorskich.

Organizatorzy konkursu oczekują, że uczestnicy przedstawią różnorodne twórcze pomysły przyszłego zagospodarowania tego terenu. Pomysły pokonkursowe będą pomocne przy sporządzaniu w przyszłości założeń do planu miejscowego w tym rejonie. Najlepszą pracę wyłoni sąd konkursowy pod przewodnictwem Głównego Architekta Miasta – profesora Andrzeja Wyżykowskiego.

Uczestnicy muszą posiadać uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym lub urbanistycznym. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 18 września. Rozstrzygnięcie nastąpi w marcu 2010 r.

Śródmieście Krakowa
Autor: UM Kraków

Drugi konkurs dotyczący aranżacji placu Wolnica został ogłoszony przez miasto Kraków wraz z firmą AMS SA. Zamysłem władz  jest takie urządzenie tego miejsca aby stał się miejskich salonem, przestrzenią dla wspólnych spotkań mieszkańców i turystów odwiedzających miasto. Uczestnicy konkursu powinni zaproponować rozwiązania przestrzenne i komunikacyjne (w tym ścieżki rowerowe), ukształtowanie terenu wraz z posadzką, małą architekturę, zieleń, oświetlenie, odwodnienie terenu, a także elementy, które pozwolą stworzyć wartościową i atrakcyjną przestrzeń publiczną. Plac – zgodnie z regulaminem konkursu – ma być dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Przed wakacjami odbyły się konsultacje społeczne, które pomogły określić jaki charakter Placu Wolnica najchętniej widzieliby mieszkańcy, eksperci, miłośnicy Krakowa. Wnioski i postulaty zostały dołączone do regulaminu konkursu. Konkurs prowadzony jest zgodnie z przepisami ustawy „Prawo zamówień publicznych”, a jego zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 25 tysięcy zł i zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Jego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wielobranżowy projekt wykonawczy) zagospodarowania placu. Kolejne nagrody lub wyróżnienia wyniosą łącznie 25 tysięcy zł i będą przyznawane uczestnikom, którzy w rankingu prac konkursowych zajmą kolejne miejsca.

W skład Sądu Konkursowego oceniającego prace wchodzą przedstawiciele Miasta – m.in. prof. Andrzej Wyżykowski - Główny Architekt Miasta (Przewodniczący Sądu Konkursowego), przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich, firmy AMS oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Termin zgłoszenia udziału do konkursu mija 25 września. Zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału w konkursie wraz z zaproszeniem do złożenia prac, uczestnicy otrzymają do 30 września. Termin nadsyłania prac upłynie natomiast w grudniu.

Plac Wolnica
Autor: UM Kraków
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej