39 mln euro na ekologię

2010-01-12 14:14

Unijny projekt "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze" kosztował 38, 4 mln euro. Na zakończenie, inżynier kontraktu - firma PM Group - opracował raport końcowy, w którym podsumował stronę kosztową, techniczną i ekologiczną przedsięwzięcia.

Firma architektoniczno-inżynierska PM Group w konsorcjum z Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego i zielonogórską spółką Ekosystem przez cztery lata zarządzała projektem, który pochłonął prawie 39 milionów euro. 26,5 mln euro stanowiła dotacja z Funduszu Spójności. Efekty zrealizowanego projektu to przede wszystkim nowy Zakład Uzdatniania Wody Sosnówka o przepustowości 25 000 m3 wody dziennie, który zaopatruje w czystą wodę mieszkańców aglomeracji jeleniogórskiej, a także zmodernizowana oczyszczalnia ścieków wraz z kompostownią osadów, która poprawi stan czystości wód rzeki Bóbr. W ramach projektu wybudowano też 8-kilometrową sieć wodociągową oraz około 28 kilometrów sieci kanalizacyjnej.
Firma PM Group, jako inżynier kontraktu, wspólnie z konsorcjantami w latach 2004-2008 nadzorowała ten projekt.

- Rok temu zakończyły się prace budowlane, ale nasze działania nie. Ostatnie 12 miesięcy, to okres wstępnej eksploatacji, przeglądów gwarancyjnych, usuwania usterek, sprawdzania efektów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Po zakończeniu okresu gwarancyjnego przeprowadziliśmy audyt techniczny i oceniliśmy efekty ekologiczne projektu, co znalazło wyraz w raporcie końcowym inżyniera kontraktu. - mówi Adam Rak z PM Group Polska.

Audyt końcowy, oceniający pracę inżyniera kontraktu, wykonała firma KPMG. Dokumenty te były potrzebne gminie w celu akceptacji raportu końcowego inżyniera kontraktu.
To jeden z wielu projektów unijnych, w których uczestniczy PM Group Polska. Aktualnie firma realizuje trzynaście kontraktów publicznych o łącznej wartości ponad 580 milionów euro. Miedzy innymi w konsorcjum z firmą Ekocentrum zarządza kończącymi się w przyszłym roku sześcioma kontraktami w ramach projektu Oczyszczanie Ścieków i Dostawa Wody dla Miasta Poznania. W Brzegu - podobnie jak w przypadku Jeleniej Góry - PM Group jest na etapie opracowania raportu końcowego, dotyczącego rozbudowy oczyszczalni ścieków i sieci wodno-kanalizacyjnej. Nowy system objął cały powiat brzeski, a celem inwestycji jest ochrona zlewni rzeki Oławy oraz ujęcia wody dla Wrocławia. Konsorcjum PM Group i Ekocentrum uczestniczy także w jednym z największych projektów unijnych w Polsce z budżetem o wartości 180 milionów euro, który ma poprawić warunki gospodarki wodno-ściekowej na terenie 22 gmin w dorzeczu rzeki Parsęta. Jako inżynier kontraktu PM Group nadzoruje jeszcze realizację dwóch projektów związanych z budową i renowacją sieci kanalizacyjnej w Krakowie. Wartość kontraktów na roboty budowlane wynosi tam ponad 56 milionów euro.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej