Wyższy zysk, wyższe przychody...

2009-09-02 14:37

Pierwszą połowę 2009 r. Grupa Kapitałowa Echo Investment zamknęła zyskiem netto wynoszącym ponad 71 mln zł, wyższym o 26% w odniesieniu do I półr. 2008 r. Przychody netto przekroczyły 230 mln zł i są wyższe o ponad 30% od przychodów z analogicznego okresu roku poprzedniego. Wynik na działalności operacyjnej wyniósł po sześciu miesiącach 2009 r. 312 mln zł i był wyższy o ok. 427% w stosunku do EBIT na koniec I półr. 2008 r.

Przychody osiągnięte w I półroczu 2009 to efekt podpisania ostatecznych umów sprzedaży w projektach mieszkaniowych i wynajmu powierzchni komercyjnej. Na wynik na działalności operacyjnej - i jego 427% wzrost w stosunku do I półrocza 2008 - miała wpływ aktualizacja wartości godziwej, uwzględniająca różnice kursów EUR i USD i zmianę poziomu przychodów operacyjnych netto (NOI).

Całkowita wartość aktywów wzrosła o ok. 29% w stosunku do wartości aktywów z końca I półrocza 2008 r. i przekroczyła 1 mld euro. Poziom kapitału własnego osiągnął blisko 0,4 mld euro i był o ponad 10% wyższy od wartości z analogicznego okresu ubiegłego roku.

Na koniec I półrocza 2009 r. Grupa Kapitałowa Echo Investment dysponowała ponad 140 mln zł środków pieniężnych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej