VELUX i społeczna odpowiedzialność biznesu

2016-04-19 11:40
Okna dachowe VELUX
Autor: VELUX Polska

Rosną standardy prowadzenia biznesu. To już nie tylko chęć wytwarzania zysku dla przedsiębiorstwa, ale również ocena wpływu działań firmy na środowisko i dbałość o różne interesy społeczne, tworzenie wzorcowych relacji z partnerami i klientami. Właśnie tak rozumie swoją działalność Grupa VELUX, która opublikowała właśnie polski Raport Społecznej Odpowiedzialności, który jest jednocześnie pierwszą taką publikacją w branży stolarki w naszym kraju.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (przedsiębiorstw), nazywana również  skrótem CSR od angielskiego Corporate Social Responsibility to według definicji koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.
Jak podkreślił przy okazji prezentacji tego raportu Jacek Siwiński, dyrektor generalny VELUX Polska, firma pod tym względem wyprzedziła świat. Już w 1965 roku założyciel Grupy VELUX – Villum Kann Rasmussen, zaplanował stworzenie tzw. firmy modelowej, która miała funkcjonować jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie, mające produkować produkty użyteczne, ale przede wszystkim ma traktować swoich klientów, dostawców, pracowników i udziałowców lepiej niż inne firmy. I taki CSR w firmie VELUX trwa do dzisiaj, oczywiście w ciągle poprawianej i unowocześnianej wersji.
 - W rozumieniu firmy VELUX CSR oznacza nie tylko kierunek wydawania pieniędzy, ale przede wszystkim sposób, w jaki je zarabiamy – tłumaczy Jacek Siwiński. – W tym roku obchodzimy wyjątkowy jubileusz, świętujemy 75 rocznicę istnienia Grupy VELUX. To doskonała okazja, by podsumować nasze aktywności w obszarze odpowiedzialnego biznesu, które wpisane są zarówno w misję firm VELUX jak i koncepcję przedsiębiorstwa modelowego – dodaje.
Przy okazji warto dodać, że jak poinformowała dr Agata Gruszecka-Tieśluk, menedżerka ds. zarządzania wiedzą z Forum Odpowiedzialnego Biznesu (to działająca od 15 lat największa organizacja pozarządowa, która zajmuje się propagowaniem społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób, jest inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR), przygotowywanie i publikowanie takich raportów należy dzisiaj raczej do rzadkości. A szkoda, bo to buduje markę firm, przewagę konkurencyjną, wyznacza trendy działalności firm.

CSR w VELUX
Autor: VELUX

CSR w wydaniu Grupy VELUX

Realizacja idei społecznej odpowiedzialność biznesu odbywa się na kilku obszarach. Skoro szczególnie istotny jest aspekt, w jaki sposób firma zarabia pieniądze, żeby je później wydawać na różne cele, zacznijmy od...

Zrównoważone produkty oraz wpływ na środowisko
Oprócz dbałości o wysoką jakość oraz innowacyjność swoich produktów, VELUX duże znaczenie przywiązuje do wpływu produktów na otoczenie na każdym etapie ich życia, czyli od surowca, poprzez produkcję, użytkowanie do utylizacji włącznie. VELUX opracował analizę Cyklu Życia Produktu (ang. Life Cycle Assessments – LCA), która uwzględnia wpływ okien dachowych VELUX na klimat i środowisko. Wyniki takich analiz pozwalają spojrzeć na produkt pod kątem jego wpływu na środowisko, jest  i daje podstawę do udoskonalania. Dlatego okna produkowane przez firmę ograniczają zużycie energii, lepiej doświetlają wnętrza, podwyższają komfort użytkowania i okien i pomieszczeń. W trosce o środowisko naturalne VELUX już w 2009 roku ogłosił dla całej grupy strategię, której celem ograniczanie własnej emisji CO2 do roku 2020 emisji CO2 o połowę i to przy coraz większej produkcji okien. Już udało się te emisję zmniejszyć o 16%, między innymi dzięki efektywnemu zarządzaniu energią w zakładach produkcyjnych. Fabryki VELUX przeszły audyt energetyczny i na początku 2015 roku otrzymały certyfikaty ISO 50001, a trzeba dodać, że niewiele firm w Polsce może się tym poszczycić.

Zaangażowanie na rzecz społeczeństwa
Firma od lat propaguje nowoczesne i energooszczędne budownictwo. Podejmuje inicjatywny na rzecz rozwiązań, które nie tyko optymalizują wydajność energetyczną budynków, ale również uwzględniają zdrowie i samopoczucie ludzi. Jedną z takich globalnych inicjatyw jest współtworzenie koncepcji Domów Aktywnych, w których zachowana jest równowaga pomiędzy niskim zużyciem energii, zdrowym klimatem wewnętrznym i ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko. Ponadto VELUX wspiera inicjatywy związane z edukacją ekologiczną, wśród nich m.in. kampania społeczna – Energetyczny Autobus – organizowana przez Krajową Agencję Poszanowania Energii. Autobus jeździ po Polsce, a eksperci tłumaczą na czym polega oszczędzanie energii. Akcje kierowane są także do architektów oraz studentów architektury. Od wielu lat polscy studenci są zapraszani do udziału w międzynarodowym konkursie International VELUX Award oraz mają również szansę na staże w biurze architektonicznym VELUX, gdzie poznają zasady projektowania zgodnego z koncepcją zrównoważonego budownictwa.
Poprzez niezależnie działające Fundacje VELUX firma angażuje się w życie społeczności lokalnych oraz wspiera działalność organizacji społecznych. Na takie cele firma przekazała 85 mln zł na realizację inicjatyw związanych z ochroną socjalną oraz niwelowaniem różnic społecznych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem z powodu choroby, ubóstwa, sytuacji rodzinnej lub niepełnosprawności. Trzeba też wspomnieć o współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi Gniezna i Namysłowic, gdzie VELUX ma swoje fabryki i jest znaczącym pracodawcą (w pierwszym zakładzie pracuje 800 osób, w drugim 700).

Odpowiedzialny pracodawca
Społeczna odpowiedzialność biznesu to również dbałość o swoich pracowników. W firmie VELUX zajmuje się tym Fundacja Pracownicza, która udziela pracownikom pomocy finansowej np. w przypadkach ciężkich chorób czy na edukację dzieci. Kolejnym przejawem troski o osoby pracujące w firmie jest zapewnienie im bezpieczeństwa pracy. W 2010 roku we wszystkich fabrykach na świecie, również w Polsce został wdrożony Program Doskonałego Bezpieczeństwa (Safety Excellence Programme). Od momentu jego wprowadzenia liczba wypadków została zredukowana o 62%.

– Poprzez publikację raportu CSR możemy nie tylko budować przewagę konkurencyjną, ale również wyznaczać trendy. Chcemy przekonywać, że odpowiedzialność społeczna jest ważną częścią biznesu i może przynosić realne korzyści dla przedsiębiorstwa – podkreśla Jacek Siwiński, dyrektor generalny VELUX Polska.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej