Tak się zarabia na infrastrukturze

2009-12-10 11:38

Po trzech kwartałach Sobet ma już ponad 40,1 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 76,89% w stosunku do 22,7 mln zł w analogicznym okresie 2008 r. W samym III kwartale przychody spółki wzrosły o 54% do 19,2 mln zł w porównaniu z 12,5 mln zł w analogicznym okresie 2008 r.

Jednocześnie wynik netto wypracowany przez spółkę w 2009 r. był spowodowany czynnikami sezonowymi i kosztami finansowymi. W efekcie zysk netto po dziewięciu miesiącach sięgnął 196 tys. zł wobec 1,07 mln rok wcześniej. Zarząd spółki już zapowiada poprawę rentowności w kolejnych kwartałach.

- Opłaciły się inwestycje w park maszynowy i zasoby ludzkie. Dzięki nim jesteśmy w stanie realizować większą liczbę zleceń. To przełożyło się na bardzo istotny wzrost przychodów, który mamy nadzieję utrzymać także w roku przyszłym. Jednocześnie wynik netto w 2009 r. jest pod wpływem wysokich kosztów finansowych, związanych przede wszystkim z odsetkami od kredytów, których zaciąganie jest zgodne ze strategią, która przy realizacji pierwszych etapów inwestycji, kiedy proces fakturowania jeszcze się nie rozpoczął, zakłada posiłkowanie się finansowaniem zewnętrznym. Spodziewamy się jednak poprawienia wskaźnika zadłużenia oraz zmniejszenia kosztów jego obsługi w kolejnych okresach sprawozdawczych, a co za tym idzie – poprawy finalnej rentowności netto – mówi Piotr Czajkowski, prezes zarządu Sobet SA.

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Sobet SA
wyszczególnienie01.07.2009 do 30.09.2009
(tys. zł)
01.07.2008 do 30.09.2008
(tys. zł)
01.01.2009 do 30.09.2009
(tys. zł)
01.01.2008 do 30.09.2008
(tys. zł)
przychody netto ze sprzedaży  19 268,03 12 512,55 40 137,67 22 691,00
amortyzacja 830,76 494,72 2 268,56 628,98
zysk/strata na sprzedaży 766,52 1 390,00 2 392,85 1 863,84
zysk/strata na działalności operacyjnej 857,13 1 371,00 2 608,14 1 850,76
zysk/strata brutto 67,68 1 078,42 271,06 1 381,62
zysk/strata netto 59,40 891,20 196,27 1 070,40

Najistotniejszy wpływ na przychody ze sprzedaży osiągnięte w III kwartale 2009 r. miał największy pod względem wartości projekt realizowany przez Spółkę - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w tyskiej dzielnicy Wilkowyje (dwa etapy o łącznej wartości ponad 26 mln zł).


Sobet SA specjalizuje się w budowie infrastruktury podziemnej oraz pozostałych robót inżynieryjno-budowlanych. Firma współpracuje z największymi firmami obecnymi na rynku, wśród nich: Hydrobudowa Polska S.A., Pol‑Aqua S.A., Polimex-Mostostal S.A. Realizuje też znaczące inwestycje w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków. Spółka posiada ponad 180 wysokowykwalifikowanych pracowników, grupę stale współpracujących z firmą ekspertów z dziedziny budownictwa oraz ochrony środowiska oraz nowoczesny park maszynowy składający się z ponad 50 ciężkich maszyn budowlanych i innych wysoko specjalistycznych urządzeń. Dzięki temu spółka może zaoferować kompleksową realizację inwestycji w zakresie infrastruktury oraz pozostałych inwestycji budowlanych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej