Sytuacja finansowa firmy Mostostal Warszawa - wypowiedź Jarosława Popiołka

2010-04-01 12:48
Jarosław Popiołek, prezes firmy Mostostal Warszawa SA
Autor: Mostostal Warszawa SA

Firma Mostostal Warszawa obchodzi w tym roku 65-lecie istnienia przedsiębiorstwa. Mija również 5 lat od momentu, kiedy rozpoczęła proces, w wyniku którego spółka awansowała do czołówki polskich firm budowlanych. Na temat kondycji firmy wypowiada się prezes Jarosław Popiołek.

Opublikowane na początku marca wyniki finansowe Mostostalu Warszawa oraz naszej grupy kapitałowej za rok 2009, pozwalają wszystkim, którzy przyczynili się do tego ogromnego sukcesu, spojrzeć z dumą i satysfakcją na okres ostatnich 5 lat - którego rok ubiegły był ukoronowaniem - oraz z nadzieją i optymizmem przygotować się do nowych zadań na przyszłość. Wyrażone bezwzględnymi liczbami parametry, nie tylko opisują naszą działalność i ukazują jej bezprecedensowy rozwój na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, ale stanowią przede wszystkim odzwierciedlenie pozycji rynkowej, jaką nasza organizacja zajmuje zaledwie 5 lat od momentu kiedy znalazła się na rozdrożu, a jej podstawowy byt był zagrożony. Prezentowane dane dobitnie pokazują, iż obrana droga okazała się słuszna, a podjęte decyzje i działania przyniosły oczekiwane rezultaty. Wyniki finansowe za rok 2009 są najlepsze w dotychczasowej historii firmy. Sprzedaż grupy kapitałowej przekroczyła kwotę 2,7 miliarda złotych - o jedną piątą więcej niż rok wcześniej.
Jeszcze bardziej dynamicznym przyrostem obrotów może pochwalić się stołeczny Mostostal, którego przychody osiągnęły wartość 1,8 miliarda złotych i były o ponad 53% wyższe niż w 2008 roku. Równie imponujący był wypracowany zysk brutto, który w przypadku Mostostalu Warszawa zamknął się kwotą 139 milionów złotych. To ponad dwa i pół razy więcej niż w roku ubiegłym, kiedy spółka odnotowała nieco ponad 52 miliony zysku przed opodatkowaniem. Jednocześnie skonsolidowany dochód brutto w grupie kapitałowej wzrósł o 40% do sumy 169 milionów złotych, wobec 119 milionów rok wcześniej.
Jednym z najważniejszych mierników skutecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa jest marża operacyjna, która zarówno dla grupy kapitałowej, jak i dla spółki matki, kształtowała się na poziomie 7% - to jeden z najwyższych wskaźników w branży. Natomiast rentowność netto, czyli stosunek wypracowanego zysku do sprzedaży, wyniosła cztery i pół procent dla grupy i ponad sześć procent dla Mostostalu Warszawa.

Od początku 2010 roku, Grupa Mostostal Warszawa pozyskała kilkanaście nowych kontraktów na łączną kwotę ponad 800 milionów złotych. W konsekwencji, w pierwszym kwartale tego roku, wartość zamówień przewidzianych do realizacji wynosi ponad 3 miliardy złotych.

Jednocześnie, od paru miesięcy, kurs papierów wartościowych firmy znajduje się w trendzie wzrostowym, a kapitalizacja spółki sięga kwoty 1 miliarda 400 tysięcy, przy cenie oscylującej wokół 70 złotych za walor. Dla porównania, w połowie 2006 roku kurs akcji wynosił kilkanaście złotych, a rynek wyceniał spółkę na kwoty mocno poniżej pół miliarda złotych.

ZOBACZ KONIECZNIE - Najbardziej prestiżowa inwestycja firmy Mostostal Warszawa ostatniego roku.

Co jednak zrobić, aby w żywiołowo zmieniającej się rzeczywistości rynkowej i gospodarczej podtrzymać pozytywne tendencje, zabezpieczyć naszej organizacji i nam wszystkim kolejne lata prosperity i zapewnić kontynuację dobrej passy?
Nade wszystko, musimy mieć świadomość, że po okresie szalonego rozwoju i ciągłego dostosowywania się do zmieniających się okoliczności, potrzebujemy wypracowania takiego modelu funkcjonalnego, który koncentrować i konsolidować będzie działania naszych struktur wokół wybranych priorytetów. Ich konsekwentna realizacja pozwoli nam na lata pozostać na ścieżce trwałego i zrównoważonego wzrostu.

W tym kontekście, na pierwszy plan wysuwa się zapoczątkowana trzy lata temu i od tego czasu systematycznie wprowadzana w życie, idea rozwoju regionalnego. Jesteśmy bardzo zadowoleni z jej dotychczasowych efektów, ale traktujemy ją jako swoiste preludium do tego, co w najbliższej przyszłości stanowić ma fundament naszego istnienia. To obszar, w którym firma rosnąć będzie najintensywniej, gwarantując jednocześnie, że będzie to rozwój zrównoważony, zapewniający systemową budowę portfela zleceń i pozycji niezależnej od zawirowań i zmian koniunktury na rynkach globalnych. Istotnym novum w stosunku do dotychczasowej strategii w tym względzie, jest decyzja o tworzeniu w regionach struktur umożliwiających prowadzenie działalności w formie zdywersyfikowanej, ze szczególnym naciskiem na budownictwo ogólne i drogowe. Projekt ten będziemy konsekwentnie wdrażać, mając pełną świadomość konieczności jego elastycznego dostrajania do warunków rynkowych - przykładem niech będzie rezygnacja z utworzenia planowanego wstępnie Regionu Warszawa. Liczymy, że w przeciągu najbliższych dwóch lat ta sfera naszej aktywności, systematycznie rozwijana, generować będzie połowę uzyskiwanych przychodów, jeśli nie więcej. Dbać będziemy o to, by zapewniony został ciągły i stabilny napływ zleceń, oparty o systemowe działania, których celem będzie utrzymanie poziomu akwizycji na poziomie niezależnym od wahań bieżącej koniunktury.

Jarosław Popiołek, prezes firmy Mostostal Warszawa SA
Autor: Mostostal Warszawa SA Jarosław Popiołek, prezes firmy Mostostal Warszawa SA

Przyszłość firmy

W dłuższej perspektywie, wykraczającej swym zasięgiem poza rok 2012, w centrum naszego zainteresowania niezmiernie pozostaje energetyka, którą traktujemy jako prawdziwe koło zamachowe dla Mostostalu Warszawa i naszej grupy kapitałowej na przyszłość. W tej branży, rozumianej jak najszerzej i obejmującej zarówno energetykę opartą o tradycyjne, jak i odnawialne źródła energii, widzimy platformę dla rozwoju i budowy silnej pozycji naszej firmy, co najmniej w takim zakresie, w jakim realizujemy dotychczasową, podstawową działalność. W najbliższych latach spodziewane nakłady na inwestycje w sektorach przemysłowym i energetycznym w Polsce, sięgną kwoty kilkudziesięciu miliardów złotych. W naszej spółce od dawna trwają intensywne działania marketingowe i organizacyjne, zmierzające do przygotowania Grupy Mostostal Warszawa do oferowania i świadczenia kompleksowych usług inżynieryjno-budowlanych na potrzeby klientów dla energetyki i przemysłu ciężkiego. Potencjał, jakim już wkrótce będziemy dysponować w tym zakresie, pozwoli nam podjąć się z sukcesem najbardziej skomplikowanych i wymagających zadań w tej dziedzinie.

Mostostal Warszawa, przychody ze sprzedaży
Autor: Mostostal Warszawa SA
Mostostal Warszawa, zysk z działalności operacyjnej
Autor: Mostostal Warszawa SA
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej