Katowicki BUDUS złożył wniosek o upadłość

2012-10-02 17:36
BUDUS wykonawcą prestiżowych inwestycji
Autor: Budus SA W lutym BUDUS podpisał umowę na wybudowanie w Łodzi stadionu miejskiego i hali sportowej.

Kolejna duża firma budowlana ma kłopoty finansowe, na tyle duże, że zarząd podjął decyzję o ogłoszeniu upadłości. Taki wniosek o ogłoszenie upadłości układowej został 28 września 2012 złożony w sądzie przez Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS SA.

Jak wyjaśnia zarząd firmy BUDUS, na trudną sytuację finansową miało wpływ kilka czynników. Po pierwsze, nie udało się wypracować odpowiedniej marży na realizowanych kontraktach. Po drugie, firmę dotknęły zatory płatnicze spowodowane długotrwałymi procedurami rozliczeniowymi (najczęściej chodzi o roboty dodatkowe) z inwestorami. Pojawiły się też (ponoć nie z winy spółki) opóźnienia w realizacji kontraktów, co wydłużyło w czasie otrzymanie wpływów za wykonane roboty. Na dodatek wzrosła liczba kontraktów, które BUDUS musiał realizować z dużym zaangażowaniem własnych środków finansowych.

W zaistniałej sytuacji, zarząd firmy stwierdził, że interesy akcjonariuszy, wierzycieli (podwykonawców i dostawców), a także pracowników najlepiej ochroni ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Taki manewr pozwoli na restrukturyzację zadłużenia finansowego i spółka będzie mogła dalej prowadzić działalność.

Propozycja układowa Katowickiego Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS ma uprzywilejować drobnych wierzycieli objętych postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu, których wierzytelność na dzień ogłoszenia postępowania upadłościowego nie przekracza 5000 zł - zostaną zaspokojeni jednorazowo bez redukcji w terminie 3 miesięcy od dnia prawomocnego zatwierdzenia zawartego układu.
Pozostali wierzyciele, którzy również są w układowym postępowaniu upadłościowym BUDUS proponuje redukcję wierzytelności o 40%, a pozostałe kwoty zostaną spłacone w 20 równych ratach wypłacanych kwartalnie, z tym że płatność pierwszej raty nastąpi w terminie 9 miesięcy następujących po kwartale, w którym doszło do prawomocnego zatwierdzenia zawartego układu.
BUDUS także chciałby, by w porozumieniach układowych wierzyciele zgodzili się na zaprzestanie naliczania odsetek od zaległych płatności. Teraz w sprawie wniosku wypowie się Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Katowice – Wschód.

Przypomnijmy, że Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS istnieje od 1951 roku, w 2000 roku pakiet większościowy spółki objął inwestor prywatny. Firma była wykonawcą wielu prestiżowych inwestycji, nie tylko na Śląsku.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej