Jakie kontrakty takie wyniki

2010-08-27 13:06

- Zarówno I półrocze, jak i II kwartał były dla Grupy Atrem udane. W efekcie pozyskiwania nowych znaczących kontraktów, a także jednoczesnej ich satysfakcjonującej rentowności, udało nam się osiągnąć wyniki wyższe niż przed rokiem. Nie bez znaczenia są nasze wewnętrzna działania, które pozwalają utrzymywać koszty w ryzach; dzięki efektowi skali tańsze są m.in. zakupy - mówi Łukasz Kalupa, członek zarządu Atremu i dyrektor ds. ekonomicznych firmy.

Grupa Atrem oferująca kompleksowe usługi w zakresie zaplecza inżynieryjnego dużych projektów infrastrukturalnych i budowlanych, tj. automatyki przemysłowej, elektroenergetyki oraz klimatyzacji opublikowała 27 sierpnia 2010 r. skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2010 r.

  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w I półroczu 2010 r. 80,1 mln zł i były o niemal 28% wyższe niż rok wcześniej. Przychody Grupy w samym II kw. wzrosły z 20 mln do 47 mln zł w stosunku do sprzedaży z II kw. 2009 r.
  • Zysk z działalności operacyjnej wzrósł w I półroczu 2010 r. niemal o 11% do 7,7 mln zł. W II kw. wyniósł 4,4 mln zł i był niemal dwukrotnie wyższy niż rok wcześniej.
  • W I półroczu 2010 r., Grupa wypracowała 7,8 mln zł zysku brutto, czyli ponad 12,6% więcej niż przed rokiem. Zysk brutto w II kw. wyniósł 4,5 mln; rok wcześniej było to 2,2 mln zł.
  • Zysk netto Grupy Atrem wyniósł w I półroczu 2010 r. 6,2 mln zł i był o ponad 25% w porównaniu do tego samego okresu 2009 r. Wynik netto II kw. 2010 r. był lepszy od wyniku sprzed roku o 60% i wynosi 3,6 mln zł.
  • Zarząd Atremu na podstawie wyników sprzedaży zrealizowanych w pierwszym półroczu 2010 r. oraz portfela zamówień o wartości ponad 80 mln na drugie półrocze 2010 r. szacuje, że roczny wzrost sprzedaży Grupy w 2010 r. wyniesie ok. 17%, przy jednoczesnym utrzymaniu rentowności netto na poziomie osiągniętym przez Grupę w 2009 r.

Wyniki finansowe

– Dobre wyniki I półrocza, a także mocny portfel obecnie realizowanych kontraktów, pozwalają pozytywnie patrzeć w przyszłość. Na tej podstawie konserwatywnie szacujemy, że sprzedaż w całym 2010 roku wzrośnie o 17% w porównaniu do 2009 r. kiedy wypracowaliśmy 137,2 mln zł sprzedaży. Oczekujemy także, że utrzymamy rentowność netto na poziomie osiągniętym w 2009 r. tj 7,8%. - mówi Łukasz Kalupa, członek zarządu Atrem i dyrektor ds. ekonomicznych.

Grupa Atrem opiera swoją działalność na trzech segmentach: automatyce, elektroenergetyce oraz klimatyzacji. Wszystkie segmenty wygenerowały w I półroczu 2010 r. łącznie 80,1 mln zł sprzedaży tj. o niemal 30% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Największy udział miała automatyka, która zapewniła 54% przychodów. Przychody z segmentu elektroenergetyki wyniosły 43%, a klimatyzacji 3%. W porównaniu z poprzednim rokiem widoczne jest zwiększenie udziału elektroenergetyki w przychodach Grupy, który rok temu wynosił ponad 37%.

Mocny portfel zleceń

Uzyskanie przez Atrem przychodów na poziomie 80,1 mln zł było możliwe dzięki realizacji m.in. kontraktów na stadionie miejskim w Poznaniu (łączne zrealizowane przychody w I półroczu 2010 to 27,6 mln zł), dzięki pracom przy modernizacji lewobrzeżnej oczyszczalni ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu (2,9 mln zł) i kontraktowi na opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacji stacji elektroenergetycznej Pilczyce (2 mln zł).

Obecnie Grupa Atrem realizuje 250 kontraktów. Wartość portfela na ten rok wynosi ok. 165 mln zł. W części zapełniony jest także portfel przyszłoroczny. Dla porównania przed rokiem portfel umów miał wartość ok. 140 mln zł.

Grupa Atrem realizuje strategię, dzięki której dąży do umocnienia pozycji i zdobywania kompetencji w segmencie elektroenergetyki średnich i wysokich napięć. Rozwija również działalność z zakresu klimatyzacji, a zwłaszcza innowacyjnej klimatyzacji absorpcyjnej na gaz, którą realizuje spółka zależną Dom-Mar.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej