GTC z zyskiem 189 mln euro

2009-03-02 14:24

Zysk netto w całym 2008 roku wyniósł 189 mln euro, a w IV kwartale 53 mln euro. Łączne aktywa na koniec roku wzrosły do 2,6 mld euro, a kapitał własny do 1,2 mld. Wartość portfela inwestycji wyniosła 1,8 mld euro - tak wynika z opublikowanych przez Globe Trade Centre SA (GTC) wyników finansowych za ubiegły rok.

W 2008 roku przychody operacyjne osiągnęły 114 mln euro i były wyższe o 55% w porównaniu z rokiem poprzednim. Taki rezultat jest wynikiem zarówno wzrostu dochodów z wynajmu o 38% (do 72,1 mln euro), jak i 100% zwiększenia przychodów ze sprzedaży mieszkań i domów (do 42,5 mln euro).

Największy wpływ na przyrost przychodów z najmu miało zakończenie 9 nowych biurowców. W Warszawie oddano do użytku budynki Nothus i Zephirus w kompleksie Okęcie Business Park, dwa budynki w Platinium Business Park oraz biurowiec Nefryt. We Wrocławiu spółka ukończyła budynek Globis, a w Krakowie biurowiec Edison oraz biurową cześć Galerii Kazimierz. W Serbii oddano do użytku budynek GTC Square w Belgradzie. W 2008 roku GTC otworzyła pierwsze centrum handlowo-rozrywkowego w Rumunii – Gallerię Buzau. W całym ubiegłym roku oddana do użytku powierzchnia biurowa i handlowa wyniosła około 115 000 m2.
Spółka zwiększyła również dochody z istniejących obiektów, co było możliwe dzięki wzrostowi poziomu wynajęcia powierzchni oraz wyższym stawkom najmu (uzyskanym dzięki indeksacji stawek czynszu oraz wyższemu czynszowi od obrotu w centrach handlowych).
W 2008 roku spółka zaksięgowała przychody ze sprzedaży mieszkań w Bukareszcie (Rose Garden) i Belgradzie (Park Apartments). Łącznie do nabywców trafiły 274 apartamenty (odpowiednio 117 w Rumunii oraz 157 w Serbii). Na Osiedlu Konstancja w Warszawie sprzedaż i przekazanie nabywcom luksusowych domów przyniosło 6 mln euro przychodów.

Średnia marża operacyjna na przychodach z wynajmu wyniosła 74% (wobec 79% w 2007 roku). Załamanie na rynku mieszkaniowym w regionie spowodowało spadek marży brutto na sprzedaży mieszkań do 22% (z 41% w 2007 r.)
Zysk operacyjny osiągnął w 2008 r. poziom 283,9 mln euro (wobec 323,1 mln euro w 2007 r.), podczas gdy zysk netto wyniósł 189 mln euro w porównaniu do 261,4 mln euro rok wcześniej.
W trakcie roku złoty silnie osłabił się wobec euro. W rezultacie zwiększyła się rezerwa na odroczony podatek dochodowy, podnosząc średnią stopę opodatkowania do 29,4%, wobec 12,6% w 2007 roku.
Pomimo zawirowań na rynku, GTC wypracowała w IV kwartale 2008 roku solidne wyniki. Przychody operacyjne wyniosły 43,6 mln euro, a zysk netto 53 mln euro.

W roku 2008, IASB (Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości) zaaprobowała zmianę, która przewiduje przeklasyfikowanie nieruchomości inwestycyjnych w trakcie realizacji do pozycji MSR 40 – Nieruchomości Inwestycyjne. Podmioty prezentujące wyniki zgodnie z zasadami IFRS (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej) muszą uwzględnić w ramach Nieruchomości Inwestycyjnych także nieruchomości w trakcie budowy lub realizacji z przeznaczeniem ich na nieruchomości inwestycyjne w przyszłości i zaprezentować ich wartość rynkową. Nowe zasady będą miały zastosowanie od 1 stycznia 2009 roku, z możliwością ich stosowania już od IV kw. 2008.
W związku z powyższymi zmianami w IV kwartale 2008 roku, spółka zmieniła politykę achunkowości w zakresie pozycji „Budowa w toku” tak, by zwiększyć przejrzystość raportowania i zmniejszyć zmienność zysku wynikającą z metody jego rozpoznawania zgodnej z MSR 40. Spółka ma nadzieję, że taka polityka przyczyni się do bardziej zrozumiałej prezentacji Wartości Aktywów Netto (NAV). GTC przeszacowała tylko te nieruchomości inwestycyjne w trakcie realizacji, których istotna część ryzyka inwestycyjnego została wyeliminowana. Jako generalną przyjęto zasadę, że przeszacowane zostaną tylko te projekty, które mają:

  • pozwolenie na budowę,
  • podpisany kontrakt na realizację z generalnym wykonawcą
  • przekraczającą 20% powierzchni do wynajęcia część obiektu, dla której podpisane są umowy najmu lub listy intencyjne.

Wynik przeszacowania nieruchomości inwestycyjnych w trakcie realizacji w IV kwartale 2008 roku wyniósł 125 mln euro. Przeszacowanie dotyczyło: Galerii Jurajskiej w Częstochowie, Centrum Biurowego Kazimierz w Krakowie, trzeciego budynku Platinium Business Park w Warszawie, Biurowca Metro w Budapeszcie, biurowca Citygate w Bukareszcie, centrów handlowych w Rumunii (Piatra Neamt, Suceava, Arad) i w Bułgarii (Varna, Stara Zagora). Wycena tych inwestycji została przeprowadzona przez uznanych i niezależnych biegłych. Przyjęte stopy kapitalizacji wyniosły od 7,9% w Polsce do 8,1% w pozostałych krajach.

Aktualizacja wyceny ukończonych inwestycji w IV kwartale 2008 roku przyniosła odpis w wysokości 35 mln euro. Rezultat ten był efektem wzrostu stóp kapitalizacji w ostatnich miesiącach ubiegłego roku. W IV kwartale 2008 r. biegli przyjmowali do wyceny stopy kapitalizacji na poziomie 6,9% w Polsce i 7,7% w pozostałych krajach.

W 2008 roku zarząd podjął poważne działania w celu przystosowania działalności spółki do pogarszającego się otoczenia ekonomicznego. Narzucona ścisła kontrola kosztów oraz szeroko zakrojona akcja obniżania wydatków (w tym m.in. zamknięcie biura w Kijowie) pozwoliły na oszczędności rzędu 35 mln euro. Kierownictwo spółki kontynuowało też politykę utrzymania wysokiej płynności finansowej. Na koniec 2008 roku GTC miała 200 mln euro w gotówce. Dźwignia finansowa (stosunek zobowiązań długoterminowych do łącznych aktywów) pozostała na poziomie 45%, a ponad 70% długoterminowych zobowiązań Spółki jest wymagalna w 2013 roku lub później. Średnia roczna stopa procentowa wyniosła około 6,4%.


Globe Trade Centre SA (GTC SA) jest jednym z czołowych deweloperów w Europie. Firma powstała w 1994 roku w Warszawie. Obecnie aktywnie działa w 10 państwach: w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii,Chorwacji, Bułgarii, na Słowacji, Ukrainie i w Rosji.
GTC realizuje inwestycje w trzech kluczowych sektorach rynku nieruchomości: budynków biurowych, centrów handlowo-rozrywkowych oraz mieszkaniowym.
Firma wybudowała nieruchomości o powierzchni 650 000 m2 netto, a obecnie jest właścicielem zrealizowanych obiektów komercyjnych o łącznej powierzchni 336 000 m2. netto. Spółka ma solidny portfel nowych inwestycji na różnym etapie realizacji, który pozwoli na wybudowanie 2,25 mln m2 powierzchni komercyjnej i mieszkaniowej.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej