Energoaparatura SA pod nowymi rządami

2008-03-14 17:29
Energoaparatura SA pod nowymi rządami
Autor: Energoaparatura S.A. Energoaparatura SA pod nowymi rządami

Na początku lutego 2008 roku prezes Energoaparatury SA, Mariusz Jabłoński, złożył rezygnację. Dalej spółkę poprowadzi nowy prezes -Tomasz Michalik. Firma zostawiła za sobą najtrudniejszy okres w swoim istnieniu. Dzięki konsekwentnej realizacji strategii rozwoju firmy, układowi z wierzycielami oraz racjonalizacji kosztów zdołała nie tylko uniknąć likwidacji, ale również stała się wiarygodnym graczem na rynku elektroenergetycznym. 

Mariusz Jabłoński pełnił funkcję Prezesa Zarządu Energoaparatury SA od września 2004 r. W tym czasie podjął szereg działań, dzięki którym uchronił spółkę przed upadłością.
"Decyzja została podjęta w związku z wypełnieniem powierzonej mi misji obejmującej zakończenie postępowania układowego spółki, jej restrukturyzację finansową oraz przygotowanie strategii na najbliższe lata. Odchodząc mam świadomość, że najtrudniejszy etap w dziejach Energoaparatury należy już do przeszłości. Zadanie, którego podjąłem się ponad trzy lata temu zakończyło się sukcesem. Przekazuję spółkę w dobrej kondycji finansowej, z ciekawą perspektywą na przyszłość. Chcę podziękować wszystkim inwestorom giełdowym, którzy pozostali wierni Energoaparaturze, mimo wcześniejszych trudności i problemów. Odbudowane dziś zaufanie do Spółki na pewno przyczyni się do sprawnego przeprowadzenia planowanej na najbliższy czas nowej emisji akcji" - powiedział Mariusz Jabłoński.

W ramach restrukturyzacji przedsiębiorstwa, zarząd Energoaparatury wprowadził zmiany dotychczasowej wizji rozwoju spółki. Obecnie Energoaparatura będzie dążyć m. in. do rozszerzenia oferty handlowej z zakresu automatyki oraz prac elektrycznych, zwiększenia wartości i zmiany orientacji pozyskiwanych zleceń, rozwoju działalności eksportowej, zmian w strukturze organizacyjnej i zakresie kompetencji. Spółka planuje zwiększyć zyski z podstawowej działalności poprzez zmiany w organizacji budów oraz zwiększenie wydajności.

Rozwój spółki - oficjalnie 15 lutego 2008 roku - został powierzony nowemu prezesowi Energoaparatury S.A. Tomaszowi Michalikowi.
"Z radością przyjąłem powierzenie mi stanowiska prezesa Energoparatury. Sytuacja w Spółce jest stabilna, z optymizmem podejmuję się kierowania spółką o tak długiej historii i ugruntowanej pozycji w branży. Mam zamiar kontynuować dotychczasowy kierunek działania i realizować cele postawione przed Spółką na lata 2008-2010. Warto również wykorzystać efekt synergii związany z tym, że mamy w swojej ofercie zarówno prace w zakresie automatyki oraz średnich i wysokich napięć - powiedział nowy prezes zarządu.

Tomasz Michalik ukończył Politechnikę Śląską w Katowicach (wydział Organizacji i Zarządzania, kierunek Zarządzanie i Marketing o specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem i marketing przemysłowy - w 1998 roku). W roku ubiegłym (2007) ukończył Podyplomowe Studia Menadżerskie na Uniwersytecie Warszawskim.
W latach 1998 - 2007 pracował w Przedsiębiorstwie Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Sp. z o.o. jako inżynier ds. rozwoju, kierownik Działu Zaopatrzenia, wiceprezes Zarządu i dyrektor ds. marketingu. Od 2007 r. Tomasz Michalik związany jest ze spółką Energoaparatura, gdzie do czasu powołania na stanowisko Prezesa Zarządu był członkiem Zarządu i dyrektorem ds. handlu i rozwoju.

Niedawno Energoaparatura SA wygrała przetarg ogłoszony przez Vattenfall Distribution Poland SA, pozyskując w ten sposób zlecenie na wymianę linki odgromowej Sośnica-Kędzierzyn 1 i 2 oraz zabezpieczenie antykorozyjne słupów kratowych i fundamentów. Wartość zlecenia wynosi 890 000 zł netto. Faktury i płatności realizowane będą częściowo, zgodnie z postępem prac. Termin realizacji: 10.03.2008 r. - 20.11.2008 r. To kolejne zlecenie z zakresu wysokich napięć. Wykonawstwem powyższego kontraktu spółka ponownie realizuje zapowiedzi wejścia w nowy obszar kompetencji - prace w zakresie wysokich napięć. Jest to jedna z ustalonych przez zarząd dróg rozwoju firmy.
"Jest to kolejna znaczące dla spółki wydarzenie, jakie miało miejsce w tym roku. W przeciągu ostatnich tygodni firma podpisała również, m.in. umowę ramową z Mondi Packaging Paper Świecie SA oraz umowa konsorcjum z Elektromontażem Gdańsk SA. Przedmiotem umowy z Mondi Packaging Paper jest serwis urządzeń elektrycznych i AKP, konserwacja i remont instalacji elektrycznych i AKP oraz pomiary elektryczne i AKP. Na realizację zakresu umowy każdorazowo składane będzie zlecenie określające wartość wykonywanej usługi. Umowa zawarta została na okres: 01.01.08 r. - 31.12.09 r.
Natomiast zakres umowy konsorcjum obejmuje wspólne uczestnictwo w przetargach na realizację projektu w Grupie Lotos SA obejmującego: roboty elektryczne i teletechniczne oraz roboty K i A. Umowa konsorcjum obowiązuje na czas trwania przetargów. W przypadku pozyskania zamówienia, na czas realizacji świadczeń będących przedmiotem zawartej z Zamawiającym umowy o realizację zadania inwestycyjnego oraz na czas trwania gwarancji i rękojmi.

W realizacji planów spółki Energoaparatura pomóc ma emisja akcji serii E, z prawem poboru, która jest planowana na pierwsze półrocze 2008 r. 22 stycznia 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny, który dotyczy emisji akcji serii D, przeznaczonej na zaspokojenie roszczeń wierzycieli i serii E, dedykowanej dotychczasowym akcjonariuszom. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na nowe inwestycje.

Tomasz Michalik - prezes zarządu, dyrektor naczelny Energoaparatury S.A.
Autor: Energoaparatura S.A. Tomasz Michalik - prezes zarządu, dyrektor naczelny Energoaparatury S.A.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej