Echo Investment: 63 mln zł zysku

2007-11-16 12:30

III kwartał Grupa Kapitałowa Echo Investment zamknęła zyskiem netto 63 mln zł i zyskiem przypadającym akcjonariuszom jednostek dominujących na poziomie 57 mln zł. Przychody netto przekroczyły 94 mln zł i są o blisko 20% wyższe niż w roku poprzednim. Narastająco, po trzech kwartałach 2007 r. zysk netto firmy wyniósł 274 mln zł, zaś zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostek dominujących przekroczył 268 mln zł. Grupa zanotowała przychody netto w wysokości ponad 285 mln zł, czyli 10% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2006 r.

Mondrian House w Warszawie - projekt Echo Investment

Na osiągnięty w trzecim kwartale wynik wpływ miała przede wszystkim aktualizacja wyceny nieruchomości posiadanych przez Grupę Kapitałową, uwzględniająca m.in. zmianę poziomu stóp kapitalizacji i zmiany wynikające z różnic kursowych EUR i USD oraz rozliczenie transakcji sprzedaży dwóch projektów biurowych i dwóch centrów handlowych w Łodzi i Kielcach. Istotny wpływ na osiągnięty wynik miały także przychody uzyskane z wynajmu powierzchni komercyjnych i sprzedaży projektów mieszkaniowych.

Echo Investment korzysta z koniunktury na rynku nieruchomości komercyjnych. Do 2013 r. spółka planuje 300% wzrost powierzchni projektów centrów handlowych - realizacja 7 nowych inwestycji (w tym na Węgrzech i w Rumunii) oraz rozbudowa już istniejących obiektów usługowo-handlowych. Po ich ukończeniu liczba tego typu inwestycji w portfelu firmy wyniesie 17.

Echo Investment aktywnie rozwija swoją działalność w sektorze nieruchomości biurowych. Plany przewidują 900% wzrost tego typu powierzchni do roku 2013. W portfelu realizowanych i planowanych inwestycji jest 9 obiektów biurowych. Po zakończeniu ich realizacji firma będzie w posiadaniu 12 projektów biurowych o łącznej powierzchni blisko 300 tys. m2 netto. Planowana jest także budowa hotelu w Łodzi .

Od początku roku firma kontynuowała także realizację i sprzedaż projektów mieszkaniowych. W pierwszej połowie 2008 r. do użytku oddane zostaną dwie inwestycje w Warszawie. Do 2013 r. w planach powiększenie sprzedaży inwestycji mieszkaniowych o 300%. Łącznie w przygotowaniu i realizacji jest 19 nowych projektów (3000 mieszkań).

Łącznie Echo Investment ma zabezpieczone ok. 280 ha gruntów pod nowe inwestycje. Do końca 2008 r. szacunkowe nakłady inwestycyjne spółki na zakup gruntów mają wynieść 1 mld zł. Zgodnie z zakładaną strategią rozwoju, firma nadal aktywnie poszukuje możliwości pozyskania nowych inwestycji we wszystkich 4 sektorach działalności w Polce i za granicą. W 2007 r. Szostał zakupiony atrakcyjny grunt w Rumunii, na którym powstanie centrum handlowo-rozrywkowe o pow. 50 000 m2.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej