DM BOŚ wycenia Interbud-Lublin

2010-06-22 13:02

Analitycy Biura Maklerskiego BOŚ S.A. – podmiotu oferującego w publicznej ofercie akcje spółki Interbud-Lublin S.A. (jednej z największych firm budowlano-deweloperskich w woj. lubelskim) – wycenili akcje spółki na 18,98 zł, czyli o 8,46% więcej od maksymalnej ceny emisyjnej określonej przez spółkę w Prospekcie Emisyjnym. Ostateczna cena akcji Interbud-Lublin S.A. zostanie podana po book-buildingu, który zakończy się 2 lipca.

Cena docelowa wyznaczona przez analityków BOŚ została wyznaczona przy wykorzystaniu metody mieszanej, uwzględniającej wcześniej dokonane pomiary metodą porównawczą i metodą dochodową. Analitycy wycenili jedną akcję Interbud-Lublin S.A. na 18,57 zł (metodą porównawczą) oraz na 19,40 zł (metodą dochodową).

W przypadku metody porównawczej wycenę spółki Interbud-Lublin przeprowadzono w stosunku do wybranych spółek z branży budowlanej realizujących projekty budowlane oraz deweloperskiej, posiadających własne moce wykonawcze notowanych na GPW w Warszawie.

Poniższa wycena porównawcza oparta jest na podstawie prognozowanych wyników spółki Interbud-Lublin S.A. na rok 2010 przy maksymalnej cenie emisyjnej równej 17,50 zł.

DM BOŚ wycenia Interbud-Lublin
Autor: Interbud-Lublin S.A.

- Warto tu zwrócić szczególną uwagę na wskaźnik P/E, którego średnia wartość dla spółek z grupy jest na poziomie 16,10, natomiast dla Interbud-Lublin S.A. ta wartość wynosi tylko 8,19. Z punktu widzenia wyników finansowych, spółka jest ciągle wyceniana relatywnie nisko. Warto też zauważyć, że w przypadku tej wyceny, opartej na prognozie wyników w 2010 roku, średnia ważona wartość jednej akcji Interbudu-Lublin po uwzględnieniu dyskonta wynosi 20,87 zł – mówi Bogdan Duszek, dyrektor Wydziału Rynku Pierwotnego DM BOŚ.

W ramach oferty Interbud- Lublin S.A. inwestorom zostanie zaoferowanych łącznie 2 mln akcji. 80% emisji, tj. 1,6 mln akcji zostanie zaoferowane w Transzy Dużych Inwestorów, pozostałe 400 tys. akcji oferowane będzie w Transzy Małych Inwestorów. Spółka zamierza pozyskać ok. 35 mln zł.

- Pozyskane środki przeznaczymy na na: realizację nowych projektów budowlanych i deweloperskich, zakup gruntów w Lublinie pod zabudowę wielorodzinną, zakup maszyn i urządzeń oraz zakup gruntów pod nieruchomości komercyjne – w tym m.in. galerie handlowe – mówi Krzysztof Jaworski, prezes zarządu Interbud-Lublin S.A.

Prognozy przychodów zakładają wzrost z odpowiednio 127 mln zł w 2009 roku do 170 mln zł w 2010 r. i do 200 mln zł w 2011 r. Natomiast na poziomie zysku netto prognozowany jest wzrost z 1,8 mln w 2008 r. i 8,1 mln w 2009 r. do 15 mln zł w 2010 i 18 mln zł w 2011 r.

DM BOŚ wycenia Interbud-Lublin
Autor: Interbud-Lublin S.A.

Interbud-Lublin S.A. to wiodąca na terenie woj. lubelskiegofirma budowlano-deweloperska. Korzystając z ponad 23-letniego doświadczenia (działa od 1987 r.) firma opiera swoją strategie na rozwijaniu działalności w zakresie usług budowlanych, zarówno na potrzeby wykonywania prac zleconych jak i na potrzeby własne związane z realizacją projektów mieszkaniowych. Realizuje również szereg projektów w segmencie publicznym.

Spółka prowadzi działalność na jednym z najbardziej perspektywicznych rynków lokalnych w Polsce, tj. rynku lubelskim, a także rynkach mniejszych miast tego regionu. Zważywszy na dotychczasowe realizacje, panujące trendy oraz prognozy dla całej branży budowlanej, Interbud-Lublin S.A. zamierza koncentrować swoje działania przede wszystkim na segmencie inwestycji mieszkaniowych.

Efektywność przyjętej przez spółkę strategii rozwoju potwierdzają generowane wyniki finansowe. W 2009 roku spółka – pomimo ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego – zanotowała wzrost przychodów o ponad 77%, do ponad 127 mln zł. Jednocześnie zwiększała efektywność operacyjną i wypracowała ponad 8 mln zł zysku netto, tj. o 351% więcej w porównaniu do 2008 roku gdy zysk netto wyniósł 1,8 mln zł.

W 2010 r. spółka planuje przeprowadzić pierwszą publiczną emisję akcji oraz zadebiutować na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej