CEMEX: wyniki za III kwartał 2010

2010-10-29 17:15

CEMEX, S.A.B. de C.V. (NYSE: CX), ogłosiła, że skonsolidowana sprzedaż netto zmniejszyła się o 2% w III kwartale 2010 r. do wartości około 3,8 mld $US wobec porównywalnego okresu w 2009 r. Wynik operacyjny EBITDA spadł o 13% w III kwartale 2010 r. do wartości 649 mln $US wobec analogicznego okresu 2009 r. Skonsolidowane ilości sprzedaży cementu wzrosły o 2% wobec analogicznego okresu w 2009 r., podczas gdy wielkość sprzedaży betonu towarowego jak i kruszyw zmniejszyła się o 3%.

Najważniejsze zagadnienia dotyczące wyniku finansowego i operacyjnego za III kwartał 2010:

 • Niższa sprzedaż w kwartale była przede wszystkim rezultatem niższego wkładu głównie z oddziałów w USA i Europie, częściowo złagodzonego wyższym wkładem z oddziału spółki w Meksyku.
 • Głównymi czynnikami tworzącymi popyt na większości z naszych rynków były sektory infrastruktury i budownictwa mieszkaniowego.
 • Wolne przepływy środków pieniężnych po nakładach inwestycyjnych na utrzymanie za kwartał wyniosły 250 mln $US, co oznacza spadek o 4% w stosunku do analogicznego kwartału roku 2009.
 • Przychody operacyjne w kwartale zmniejszyły się o 25% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, osiągając wartość 284 mln $US.

- Pomimo trudnego nadal otoczenia biznesowego na niektórych z naszych kluczowych rynków, uważamy, że warunki ekonomiczne na większości naszych obszarów geograficznych ustabilizowały się i/lub osiągnęły najniższy punkt, z prawdopodobieństwem, że czwarty kwartał będzie punktem przegięcia dla naszego skonsolidowanego wyniku EBITDA za ostatnie dwanaście miesięcy. Kontynuowaliśmy dostosowywanie naszej działalności do panujących warunków rynkowych i pozostawaliśmy skupieni na naszym krótkoterminowym priorytecie, jakim jest obniżanie zadłużenia - mówi Fernando A. Gonzalez, wiceprezes wykonawczy ds. planowania i finansów, CEMEX.

Skonsolidowane wyniki na poziomie korporacyjnym

Przychód netto z prowadzonej działalności przedstawiał stratę w kwocie 86 mln US$ w III kwartale 2010 r. w stosunku do zysku wynoszącego 78 mln US$ w III kwartale 2009 r. z powodu niższego przychodu operacyjnego i wyższych kosztów finansowych; strata została złagodzona zyskiem z tytułu dodatnich różnic kursowych.

Całkowite zadłużenie wraz z wieczystymi papierami wartościowymi wzrosło w kwartale o 226 mln $US, odzwierciedlając negatywny wpływ przeliczeniowy w kwocie 497 mln US$.

Najważniejsze zagadnienia dotyczące trzeciego kwartału na rynkach geograficznych

 • Sprzedaż netto w oddziale spółki w Meksyku zwiększyła się o 14% w III kwartale 2010 r. do kwoty 868 mln $US, w porównaniu do 761 mln $US w III kwartale roku 2009. Wynik operacyjny EBITDA zmniejszył się o 3% do wartości 286 mln $US wobec analogicznego okresu roku ubiegłego.
 • Oddział CEMEX’u w Stanach Zjednoczonych podał sprzedaż netto o wartości 683 mln $US w III kwartale 2010 r., spadek o 9% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2009. Wynik operacyjny EBITDA związany był ze stratą o wartości 2 mln $US.
 • W Europie sprzedaż netto za kwartał zmniejszyła się o 9% do kwoty 1,4 mld $US, w porównaniu do 1,5 mld $US w III kwartale roku 2009. Wynik operacyjny EBITDA zmniejszył się o 22% do wartości 193 mln $US z 249 mln $US w III kwartale roku 2009.
 • Oddział CEMEX’u w regionie Ameryki Południowej/Środkowej i Karaibów podał sprzedaż netto o wartości 366 mln $US w III kwartale roku 2010, przedstawiającą spadek o 3% w porównaniu do analogicznego okresu w 2009 r. Wynik operacyjny EBITDA zmniejszył się o 20% do wartości 108 mln $US, ze 135 mln US$ w III kwartale 2009 r.
 • Sprzedaż netto za III kwartał w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu wyniosła 246 mln $US, co oznacza spadek o 4% w porównaniu do analogicznego kwartału roku 2009. Wynik operacyjny EBITDA w kwartale wzrósł o 18%, do wartości 103 mln $US, wobec porównywalnego okresu w roku 2009.
 • Oddział w Azji podał 9% wzrost sprzedaży netto, do kwoty 124 mln $US, wobec III kwartału roku 2009, a wynik operacyjny EBITDA wyniósł 29 mln $US, spadek o 8% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

25 października 2010 r. firma CEMEX dokonała zmiany pewnych warunków swojej Umowy o Finansowaniu

Zmiana obejmuje:

 • Ponowne ustalenie wskaźnika dźwigni: maksymalny skonsolidowany wskaźnik dźwigni długu skonsolidowanego – w tym obligacje wieczyste spółki – do wyniku EBITDA za ostatnie dwanaście miesięcy dla każdej półrocznej kalkulacji został ponownie ustalony na 7,75 razy dla okresów kończących się 31 grudnia 2010 r. i 30 czerwca 2011 r., następnie stopniowo malejąc co sześć miesięcy aż do osiągnięcia wartości 4,25 razy na dzień 31 grudnia 2013 r.
 • Ponowne ustalenie skonsolidowanego wskaźnika pokrycia: minimalny wskaźnik wyniku EBITDA za ostatnie dwanaście miesięcy do skonsolidowanego kosztu odsetek zostaje ponownie ustalony na 1,75 razy dla każdej półrocznej kalkulacji, począwszy od 31 grudnia 2011 r. na okres kończący się 31 grudnia 2012 r., oraz na 2,00 razy dla pozostałych okresów do dnia 31 grudnia 2013 r.
 • Zmiana warunków naszej rezerwy na Certificados Bursátiles w celu poprawy płynności i zarządzania ryzykiem refinansowania oraz inne zmiany, które zapewnią nam większą elastyczność do prowadzenia zarządzania zobowiązaniami, kiedy zostaną spełnione pewne warunki.
 • Firma CEMEX zgodziła się uiścić jednorazową opłatę o wartości 25 punktów bazowych za te zmiany oraz może podlegać dodatkowym kosztom w przypadku niespełnienia pewnych warunków.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej