CEMEX: Finansowe Granty przyznane

2010-08-02 16:45

26 lipca 2010 r. Rada Fundacji CEMEX "Budujemy Przyszłość" podjęła uchwałę o przyznaniu wsparcia – Grantów Fundacji - 27 projektom, wyłonionym spośród 94 złożonych wniosków z całego kraju.

Dotacje otrzymały fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury i szkoły, które firma CEMEX wesprze m.in. w zakresie szeroko rozumianej edukacji i dożywiania dzieci, a także w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach i dbałości o ochronę środowiska. W bieżącym naborze do Konkursu Fundacji, wzięły udział 94 projekty, zgłoszone przez organizacje i stowarzyszenia obywatelskie z 22 miast.

Zobacz koniecznie: Lista nagrodzonych organizacji

Celem przyznawania dotacji jest wsparcie projektów o zasięgu regionalnym, związanych z miejscowościami, w których działalność prowadzi firma CEMEX Polska. Wnioski można było zgłaszać do pięciu grup tematycznych: Edukacja, Ekologia, Kultura, Programy obywatelskie i Sport.


Fundacja CEMEX Budujemy Przyszłość: Od momentu rozpoczęcia działalności w Polsce – czyli od roku 2005 - CEMEX realizuje swoją koncepcję m.in. poprzez wspieranie lokalnych społeczności (w tym organizacji pozarządowych). Konsekwencją tych działań było powstanie wiosną 2009 r. Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłość. Działania Fundacji koncentrują się na budowaniu dobra publicznego w zakresie m.in. nauki, edukacji, ekologii, kultury, sztuki, ochrony zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Spośród działań, poprzez które realizowane są zamierzone cele, wymienić można: konkursy i szkolenia, wspieranie projektów, organizację zawodów sportowych dla najmłodszych, darowizny finansowe i rzeczowe oraz wiele innych inicjatyw. Fundacja dąży do dialogu pomiędzy biznesem a lokalnymi społecznościami i organizacjami pozarządowymi. www.budujemyprzyszlosc.org.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej