Bezpieczeństwo pracy - stuprocentowa inwestycja

2007-05-21 13:50

Wszyscy pracownicy w UE, niezależnie od tego, czy są zatrudnieni na stałe, jako przedstawiciele czy kontrahenci, powinni pracować w miejscach, gdzie odpowiednio kontroluje się ryzyko zagrażające ich zdrowiu i bezpieczeństwu. O przyczynach zaniedbań w tym zakresie, a także o kampanii "Zdrowe i Przyjazne Miejsce Pracy" opowiada Dyrektor Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Hans-Horst Konkolewsky.

Program "Zdrowe i Przyjazne Miejsce Pracy" skierowany jest do przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw? Czy wiedza w tym zakresie nie powinna być propagowana wcześniej, na przykład wśród studentów?
Europa jest świadoma faktu, że młodzi ludzie są szczególnie narażeni w swoich miejscach pracy. Stąd też powstaje potrzeba, aby zwracać się do ludzi we wczesnym stadium ich zawodowej kariery. Dlatego Agencja swoją coroczną kampanię w tym roku poświęciła tej kwestii. Kampania "Młodzi Pracownicy - Bezpieczny Start" jest skierowana do młodych ludzi, aby zagwarantować im bezpieczny i przyjazny start zawodowy i by upewnić się, że w ich środowiskach pracy, szkołach i wszelkich wspólnotach edukacyjnych, promowana jest świadomość zagrożenia i działania prewencyjne.
Co więcej, jako dopełnienie, Agencja stale dostarcza szerokiego wachlarzu informacji związanych z bezpieczeństwem i higieną w pracy. Ostatnio ruszyła kampania "Bezpieczne i Przyjazne Miejsce Pracy", mająca na celu stworzenie kultury prewencji w obszarze BHP w dziesięciu najmłodszych państwach Unii Europejskiej, jak również w Rumunii i Bułgarii. Kampania jest opracowana tak, aby dostarczyć pracodawcom i pracownikom małych i średnich przedsiębiorstw informacje, jak poprawić funkcjonowanie firm, aby stały się one "zdrowsze" i bardziej produktywne.

Dlaczego przedsiębiorcy tak często zapominają o kwestii bezpieczeństwa pracy? Z oszczędności?
Gdy pracodawcy nie inwestują w polepszenie bezpieczeństwa i higieny w pracy, narażają się na dodatkowe koszty dla ich przedsiębiorstw. Szczególnie dla małych firm wypadki w miejscu pracy mogą mieć bardzo poważne reperkusje finansowe. Gdy prowadzony jest program prewencyjny, firmy nie tylko redukują koszty, ale też przyczyniają się do poprawy ich funkcjonowania i produktywności. Posiadanie bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy staje się w ten sposób integralną częścią programu zarządzania jakością w firmie. Dobrym sposobem jest zrobienie finansowych i ekonomicznych kalkulacji, które dają realistyczne spojrzenie na całość kosztów związanych z wypadkami w pracy oraz korzyści, jakie płyną z zapobiegania im.
Małe i średnie przedsiębiorstwa są powszechnie uznawane jako podstawa europejskiej gospodarki. Zatrudniają one blisko dwie trzecie siły roboczej w prywatnym sektorze Unii Europejskiej i generują jedno na każde dwa nowe miejsca pracy. Smucą jednak fakty pokazujące, że wskaźniki wypadkowości nie wypadają tam najlepiej w porównaniu z dużymi przedsiębiorstwami. Liczba wypadków śmiertelnych w firmach zatrudniających poniżej 50 pracowników jest mniej więcej podwojeniem tej, która występuje w większych przedsiębiorstwach.

Czy pracownicy, analizując własne środowisko pracy, mają świadomość zagrożeń i tego, jakie powinny być wprowadzane zabezpieczenia?
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy została założona po to, żeby zbierać, analizować i promować informacje związane z BHP. Jej celem jest uczynienie europejskich miejsc pracy bezpieczniejszymi, zdrowszymi i bardziej produktywnymi, a w szczególności promowanie kultury skutecznego zapobiegania.
Każdego roku, organizując europejskie kampanie, poświęcone konkretnemu tematowi związanemu z BHP, oraz rozpowszechniając informacje przez swoje wydawnictwa i stronę internetową, Agencja próbuje budzić świadomość różnych grup pracodawców w całej Europie.
Ponadto, na poziomie krajowym Agencję reprezentuje sieć "punktów centralnych", z reguły wiodących organizacji zajmujących się BHP, które pomagają pracownikom poznać przysługujące im prawa. Każdy zatrudniony w UE ma prawo pracować w miejscu prawidłowo kontrolowanym pod kątem zagrożeń dla jego życia i zdrowia. We wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązują przepisy określające środki ochrony zdrowia i zabezpieczania pracowników. Regulacje te oparte są na Dyrektywach Europejskich, które nakładają podstawowe obowiązki zarówno na pracodawców, jak i pracowników. Obejmują one wszystkie aktywności i sektory, w których istnieje ryzyko, a także uwzględniają zapobieganie wszelkiego rodzaju zagrożeniom.

Jakie są unijne regulacje prawne, w szczególności te dotyczące budownictwa?
Budownictwo jest jednym z największych przemysłów w Europie, z rocznymi obrotami sięgającymi 900 mld Euro. W sektorze tym, w samej "starej piętnastce" UE zatrudnionych jest ponad 12 milionów pracowników. Niestety, odnotowuje się tu także jeden z najwyższych poziomów wypadków przy pracy. Zorganizowany przez Agencję Tydzień Europejski, który odbył się w 2004 r. pod hasłem: "Bezpieczne budowanie" (Building in Safety), był całkowicie poświęcony sektorowi budowlanemu.Budownictwo jest jednym z największych przemysłów w Europie, z rocznymi obrotami sięgającymi 900 mld Euro. W sektorze tym, Dyrektywą najbardziej odnoszącą się do budownictwa jest Unijna Dyrektywa o Bezpieczeństwie (Temporary and Mobile Site Directive), która dostępna jest na naszej stronie internetowej: http://osha.europa.eu/data/legislation/15.
W tym przypadku ma także zastosowanie Dyrektywa Ramowa, która odnosi się do wszystkich miejsc pracy (Dyrektywa Rady 89/391), dostępna na stronie Agencji: http://osha.europa.eu/data/legislation/1.
Pozostałe informacje, a także inne akty prawne można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej: http://eur-lex.europa.eu.

Czy kampania cieszy się dużym zainteresowaniem?
Pierwsze pięć seminariów HWI odbyło się w czerwcu w Bułgarii, na Cyprze, Litwie, w Polsce i Rumunii. Towarzyszyły temu szeroko zakrojone kampanie informacyjne, m.in. w prasie krajowej.
Wstępne analizy wyników seminariów pokazują, że małe i średnie przedsiębiorstwa miały solidną reprezentację, jako że stanowiły 85 proc. uczestników. 97 proc. uczestników określiło seminaria jako interesujące i zrozumiałe, a 75 proc. przyznało, że miało okazję zapoznać się i przyswoić sobie nowe dla nich zagadnienia. 80 proc. seminarzystów doceniło poziom interakcji i sieci powiązań w czasie seminariów. Poza tym, co jest być może najważniejsze, 3/4 uczestników "zdecydowanie poleciłoby" innym wzięcie udziału w seminariach HWI.
W pierwszej serii seminariów, cel przyciągnięcia 100 uczestników na każde spotkanie został osiągnięty ze średnią 106 uczestników na seminarium.
Agencja ma nadzieję na utrzymanie takiego poziomu uczestnictwa w kolejnych 31 seminariach, które będą miały miejsce we wrześniu, październiku i listopadzie 2006 r.

Hans-Horst Konkolewsky, Dyrektor Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
Autor: EABiZP Hans-Horst Konkolewsky, Dyrektor Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej