Aktywniej w energetykę

2009-09-02 19:47
Z portfolio Polimeksu-Mostostal
Autor: Polimex-Mostostal

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I półr. 2009 r. wyniosły 2 053,7 mln zł. Zysk netto w porównywanym okresie wzrósł o 22,92% i sięgnął 72,1 mln zł. Po 6 miesiącach zysk operacyjny wyniósł 123,3 mln zł i był o 13,48% wyższy niż w analogicznym okresie 2008 r. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 11,9% wobec 10,5% w I półr. 2008 r. Marża netto w I półr. 2009 r. wyniosła 3,5% wobec 2,9% za ten sam okres roku 2008. Portfel zamówień wynosi obecnie 6,9 mld zł - podsumowuje Polimex-Mostostal.

- Rezultaty spółki i Grupy pokrywają się z założeniami budżetu i pozytywnie wyróżniają nas na tle wyników przedstawianych przez inne firmy z branży, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecne realia rynkowe. Osiągnięta dynamika przyrostu zysku jest wyższa niż zakładano w planie. Grupa posiada portfel zamówień do końca roku zapewniający realizację budżetu, a zyskowność projektów jest satysfakcjonująca - mówi Konrad Jaskóła, prezes zarządu Polimex-Mostostal.

Rozwój organiczny

Finalizowane są prace objęte przyjętym przez zarząd Polimeksu-Mostostal w 2008 r. programem rozbudowy zdolności produkcyjnych spółki i Grupy. Nowy zakład w Siedlcach zlokalizowany w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, którego rozbudowa rozpoczęta została we wrześniu 2008 r., uruchomi produkcję w IV kwartale br.
- W 2009 roku inwestujemy 140 mln zł w podwojenie produkcji Zakładu Wyrobów Stalowych w Siedlcach. Z kolei nakłady na poziomie około 30 mln zł pozwolą w Siedlcach zwiększyć o 50% produkcję krat podestowych. W obszarze zabezpieczeń antykorozyjnych uruchomimy nowoczesną linię do cynkowania za 80 mln zł, zatem całkowita wartość inwestycji w Siedlcach wyniesie 250 mln zł – mówi Konrad Jaskóła.

Dobiega również końca program inwestycyjny dla Sefako, gdzie kosztem 70 mln zł został wybudowany nowy moduł produkcyjny. Pozwoli on podwoić wolumen wytwarzanych kotłów energetycznych. Inwestycja w Sefako objęta jest także Starachowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.
- Efektem obu inwestycji będzie unowocześniony park maszynowy, bardziej wydajne procesy produkcyjne oraz powiększone zdolności wytwarzania. Zwiększmy w ten sposób w bieżącym roku zdolności produkcyjne wysokomarżowych konstrukcji stalowych, usług cynkowania ogniowego i kotłów energetycznych na różne paliwa. Istotną kwestią są przysługujące spółce znaczące ulgi podatkowe (w wysokości do 40% wartości inwestycji) wynikające z faktu realizacji tych inwestycji w ramach specjalnych stref ekonomicznych – dodaje prezes Jaskóła.

Polimex-Mostostal rozbudował swój potencjał projektowy, traktując to zadanie jako jeden z priorytetów. Spółka zorganizowała i uruchomiła wielobranżowe biuro projektów w Gliwicach. Centrum Projektowe jest nowoczesnym i sprawnie funkcjonującym biurem inżynierskim wykorzystującym ponad 50-letnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji przedsięwzięć gospodarczych dla branży chemicznej, energetycznej i ochrony środowiska. Aktualne zatrudnienie wynosi ok. 300 osób.
- Uruchomienie własnego Centrum Projektowego jest reakcją na szczupły potencjał projektowy będący tzw. "wąskim gardłem" w terminowej realizacji projektów. Ponadto coraz więcej inwestycji realizowanych jest w formule "projektuj i buduj". Centrum Projektowe Polimex-Mostostal przyczyni się do dalszego wzrost konkurencyjności naszych ofert w przetargach – informuje Konrad Jaskóła.

Akwizycje

W I półroczu br. Polimex-Mostostal nie zrealizował dużych akwizycji. W styczniu zarząd podjął decyzję w sprawie połączenia Energotechniki i Biprokwasu oraz zlokalizowania działalności w nowej siedzibie w Gliwicach, tworząc Centrum Projektowe PxM. W lutym 2009 r. Polimex-Mostostal podpisał umowę nabycia udziałów w Pracowni Wodno–Chemicznej EKONOMIA Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej. EKONOMIA specjalizuje się w usługach w zakresie uzdatniania wody i ścieków przemysłowych.

Popyt krajowy

Od początku roku Polimex-Mostostal podpisał wiele kontraktów w tym również na realizację dużych inwestycjijak np.:
• budowę odcinka autostrady A1 od węzła Sośnica do węzła Maciejów za 900 mln zł netto,
• drugi kontrakt na prace przy przebudowie stadionu Wisły w Krakowie - wartość realizowanych tam prac wynosi 244 mln zł netto, 
• budowę w Warszawie Muzeum Historii śydów Polskich za 125 mln zł netto, 
• dostawy i montaż konstrukcji stalowych w elektrowni Neurath w Grevenbroich (Niemcy) za ponad 55 mln zł netto,
• budowę nowej hali wystawowej oraz budynku wejściowo - recepcyjnego na terenie Targów w Kielcach za ponad 35 mln zł netto,
• przebudowę jednej z głównych arterii w Gorzowie Wielkopolskim - ul. Wyszyńskiego za 18 mln zł netto, 
• modernizację linii kolejowej Warszawa-Gdynia – kontrakt na kwotę ponad 250 mln euro netto zawarty został przez konsorcjum z udziałem Torpolu (spółki zależnej w 100% od Polimex-Mostostal).

Perspektywy dla nowych kontraktów

- Energetyka to jeden z najbardziej rozwojowych obszarów gospodarki. Polimex-Mostostal ma w tym sektorze duże doświadczenie i silną pozycję generalnego wykonawcy. Budując swoją strategię na najbliższe lata, uwzględniliśmy perspektywy rysujące się przed tą branżą i aktywnie uczestniczymy w jej rozwoju – informuje Konrad Jaskóła. - Współpracujemy z uznanymi, najważniejszymi światowymi liderami w sektorze energetyki takimi jak: Alstom Power, Tecnimont SpA, BWE, Siemens, Austrian Energy. W naszym portfolio znalazły się kontrakty dla największych polskich i zagranicznych firm energetycznych. Obecnie realizujemy m.in. prace dla elektrowni Bełchatów, elektrociepłowni śerań, elektrowni Neurath i Westfallen (Niemcy). Spodziewamy się kolejnych dużych zleceń. Niezależnie jesteśmy zainteresowani działalnością operatorską w energetyce. Stąd nasza umowa z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA, Zakładami Azotowymi w Tarnowie-Mościcach SA i Tauron Polska Energia SA na budowę nowej elektrociepłowni o mocy 200 MW, produkującej energię na bazie gazu ziemnego. Objęcie przez spółkę funkcji operatorskich, które będą wieloletnim biznesem o satysfakcjonującej rentowności np. w sektorze energetyki czy też w infrastrukturze komunikacyjnej, pozwoli uzyskać dalsze, korzystne zdywersyfikowanie aktywności naszej spółki. Takie podejście do własnego rozwoju zastosowały z powodzeniem firmy podobne do naszej w innych krajach – wyjaśnia prezes Jaskóła.

Od kilku lat Polimex-Mostostal konsekwentnie zwiększa w swoim portfelu liczbę kontraktów drogowych i kolejowych. Wzrost wydatków na budowę infrastruktury transportowej kraju, a także projekty związane z organizacją mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r. stanowią podstawę do optymistycznej oceny poziomu zamówień w tym sektorze. Aktualnie Grupa realizuje kilka znaczących kontraktów drogowych, kolejowych. Polimex-Mostostal będzie nadal rozwijać tę działalność. Tegoroczna sprzedaż w drogownictwie wyniesie około 500 mln zł, przy zeszłorocznej przekraczającej nieco 400 mln zł. Podobnie w kolejnictwie nasza sprzedaż wzrośnie z 300 mln zł w 2008 roku do ponad 500 mln zł w br. Wzrost w tych branżach będzie wyższy niż średni w całej Grupie.
Tu wspomnieć należy o wybraniu 27 sierpnia 2009 r. przez GDDKiA oferty spółki jako najkorzystniejszej na realizację odcinka B autostrady A2, na kwotę ponad 843,6 mln zł brutto. Polimex-Mostostal złożył również ofertę z najkorzystniejszą ceną wynoszącą 80 mln zł brutto na realizację w Krakowie drogi Surzyckiego–Christo Botewa.

Stabilna pozycja

- Aktualne pozostaje przewidywanie dobrych perspektyw dla Polimeksu-Mostostal. Pomimo pojawiających się trudności w pozyskiwaniu kontraktów z terminami realizacji w roku 2010 oraz latach dalszych intensywnie uzupełniamy portfel kolejnymi umowami. Mamy do czynienia z rynkiem trudnym, ale sprzyjającym dużym, o zdywersyfikowanym portfelu usług firmom inżynieryjno-budowlanym jaką jest Polimex-Mostostal – informuje prezes.
Dobra sytuacja finansowa spółki wynika m.in. z podpisanych umów oraz korzystnych relacji z wieloma współpracującymi bankami.
- Naszym celem jest dalszy dynamiczny rozwój Grupy wraz z poprawą rentowności, jak również obniżaniem ryzyka działalności operacyjnej. Dbamy o rentowność zawieranych kontraktów i w ciągu 2-3 lat zakładamy sukcesywny wzrost rentowności netto – zapewnia Konrad Jaskóła.

W I półroczu zarząd spółki kontynuował prace nad planem uporządkowania struktury Grupy. Plan ten przewiduje pozyskanie kolejnych akcji (tak aby uzyskać 100%) kluczowych spółek Grupy: Energomontaż Północ, Naftobudowa SA, Nafroremont Sp. z o.o., a także ZRE Kraków Sp. z o.o., ZRE Lublin Sp. z o.o., EPE Rybnik Sp. z o.o. oraz ECE Remont Sp. z o.o.

W przypadku Grupy Polimex-Mostostal nie tylko nie ma potrzeby zwalniania pracowników, a wręcz przeciwnie – realizacja planów inwestycyjnych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych zakłada przyjęcie nowych pracowników. Łącznie w grupie pracuje obecnie 13,5 tys. osób.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej