Radosław Kaflowski, mistrz glazurnik, członek Polskiego Zrzeszenia Płytkarzy