Karolina Matysiak-Rakoczy

inżynier budownictwa, absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, należy do Warszawskiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Autorka miesięcznika MURATOR. Założycielka portalu domszytynamiare.pl