dr Izabela Florczak

Szefowa działu Employment Immigration w C&C Chakowski & Ciszek
dr Izabela Florczak

jest Szefem Działu Employment Immigration w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek, doktorem nauk prawnych, radcą prawnym i adiunktem w Katedrze Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Jest także zastępcą Kierownika Centrum Studiów Migracyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Ponadto jest współpracownikiem Sekcji Badań nad Imigracją do Polski Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk.

Dowiedz się więcej o dr Izabeli Florczak

i.florczak@cc.info.pl  
C&C Kancelaria prawna Ciszek sp.k.
www.cc.info.pl