dr hab. Mariusz Ruszel, PROF. PRz

pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Ekonomii na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukaszewicza