Dominik Michalik i Przemysław Ogarek

studenci studiów II stopnia bezpieczeństwa wewnętrznego w specjalności bio- i cyberbezpieczeństwo na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukaszewicza