Zrównoważony rozwój. Sufity podwieszane wysoko oceniane w systemach certyfikacji

2012-06-14 23:32
Rockfon/Rungsted-Private_92
Autor: Rockfon sp. z o.o.

Wykończenie powierzchni biurowej sufitami podwieszanymi firmy Rockfon pozwoli uzyskać dobrą ocenę w systemach certyfikacji ekologicznej, przynajmniej w pięciu kategoriach. Rozwiązania Rockfon wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju budownictwa. Zrównoważony rozwój oznacza zmniejszenie wpływu poszczególnych produktów i całego budynku na środowisko w całym cyklu ich życia.

Obecnie nie wystarcza już, że budynki są jedynie trwałe, ani nawet „ekologiczne”. Zrównoważony rozwój wymusza branie pod uwagę także aspektów społecznych i ekonomicznych, takich jak: ochrona zdrowia, dobre samopoczucie i wydajność pracy  oraz koszty eksploatacji budynków. Pojawia się zatem pytanie: czy na początkowym etapie powstawania projektu architektonicznego można uzyskać informację o takich „niefizycznych” cechach materiałów budowlanych, które bezpośrednio wpływają na charakterystykę budynków realizowanych zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju?

Odpowiedzialne kształtowanie naszej wspólnej przyszłości wymaga zrównoważonego podejścia do kwestii ochrony środowiska naturalnego, jakości życia ludzi oraz rozwoju gospodarczego. Zrównoważonego, czyli takiego, które zaspokaja potrzeby nie tylko obecnych pokoleń, ale przede wszystkim uwzględnia potrzeby przyszłych. Dlatego też projektanci, architekci i inżynierowie oczekują holistycznego podejścia i czytelnych parametrów od nowoczesnych materiałów i technologii budowlanych. Jeśli zastosowane w projekcie architektonicznym produkty mają pomóc przy powstaniu budynku o zmniejszonym wpływie na środowisko, bądź poprawić jego wynik podczas certyfikacji w ramach jednego z programów oceny wielokryterialnej (np. BREEAM, LEED, HQE, DGNB lub innego), to projektant ma prawo oczekiwać od dostawcy konkretnych informacji, najlepiej potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami.

Wielokryterialne systemy oceny

Przy produkcji nowoczesnych materiałów należy dbać nie tylko o najlepsze parametry, lecz także brać pod uwagę wpływ na środowisko w całym cyklu życia produktu (tzw. LCA - life-cycle assessment) oraz przyjazny środowisku proces produkcyjny. Oznacza to, że na każdym etapie: od produkcji, poprzez pakowanie i transport, montaż, użytkowanie i zakończenie użytkowania produkt powinien mieć pozytywny wpływ na budynek, jego otoczenie i jego użytkowników. Wiodący i zaangażowani producenci nieustannie starają się poprawiać profil środowiskowy swoich wyrobów. Uwzględnienie LCA w specyfikacji produktów budowlanych związane jest z procesami wielokryterialnej certyfikacji budynków, takich jak BREEAM czy LEED. Mając takie informacje przy wyborze danego rozwiązania, projektant czy inwestor może uzyskać dla swojego budynku lepszy wynik w procesie certyfikacji.

Jednym z interesujących przykładów są produkowane w Polsce akustyczne płyty ze skalnej wełny mineralnej, które w ubiegłym roku uzyskały certyfikat BRE (instytucja certyfikująca w brytyjskim systemie BREEAM) i jednocześnie otrzymały najniższą liczbę ekopunktów (im mniej tym lepiej) wśród badanych sufitów podwieszanych. Rygorystyczna ocena cyklu życia produktu dokonana przez BRE uwzględniała nie tylko zawartość materiałów pochodzących z recyklingu, ale także wszelkie aspekty dotyczące produkcji, procedur recyklingu, logistyki i transportu surowców oraz wyrobów gotowych.

Udokumentowane parametry

Aby ułatwić inwestycji uzyskanie jak największej ilości punktów w ramach wybranego programu certyfikacji budynku warto zastosować rozwiązania i produkty o udokumentowanych parametrach. Główne kryteria dotyczące płyt akustycznych stosowanych między innymi w sufitach podwieszanych, mierzone w ramach różnych programów certyfikacji budynków, przedstawiono w tabeli.

Środowisko wewnętrzne
  LEED BREEAM DGNB HQE
Akustyka + + + +
Oświetlenie naturalne + + + +

Materiały
  LEED BREEAM DGNB HQE
Ponowne wykorzystanie materiałów + + + +
Zagospodarowanie odpadów + + + +
Odporność   + +  

Proces i zarządzanie
  LEED BREEAM DGNB HQE
Planowanie     +  
Faza budowy   + +  
Odbiór + + + +

Zagadnienia ekonomiczne
  LEED BREEAM DGNB HQE
Funkcjonalność/ komfort     +  
Elastyczność/ zdolność adaptacyjna     +  
Innowacyjność + +    

(Źródło: Badanie Deutsche Bank dot. kluczowych zagadnień ochrony środowiska oraz Rockfon)

BRE na potrzeby certyfikacji BREEAM prowadzi tzw. Green Guide (greenbooklive.com), stanowiący dla architektów i projektantów narzędzie oceny i porównania ekologicznego charakteru konkurencyjnych produktów. Zielony przewodnik jest częścią metody BREEAM i zawiera ponad 1500 specyfikacji wyrobów stosowanych w różnych rodzajach budynków. Wśród nich, z certyfikatem numer ENP 423, znajduje się popularny sufit Rockfon Pacific o krawędzi A24 - typowa płyta sufitowa przeznaczona do pomieszczeń o standardowych wymaganiach estetycznych i akustycznych.

Z kolei wymagania certyfikacji LEED uzależnione są od przeznaczenia budynku. Wszystkie produkty akustyczne Rockfon pozytywnie wpływają na punktację w kategoriach:

  • Energia i Atmosfera (EA1),
  • Materiały i Zasoby Naturalne (MR1.2, MR2, MR4),
  • Jakość Środowiska Wewnętrznego (IEQ3.1, IEQ3.2, IEQ4.6 i IEQ9).

Dzięki temu, że produkty Rockfon mają doskonałe właściwości akustyczne, tworzą zdrowe środowisko wewnętrzne, nie stanowią pożywki dla szkodliwych drobnoustrojów, są naturalnie odporne na zginanie oraz mają najwyższą klasę reakcji na ogień - zapewniają dodatkowe punkty w kategorii Innowacyjność w zakresie projektowania (ID1).

Na terenie Polski istotny jest także fakt, iż lokalna produkcja w zakładzie Rockwool w Cigacicach (pod Zieloną Górą), umożliwi uzyskanie dodatkowych punktów także w kategorii Materiały i Zasoby Naturalne (MR5.1).

Wielu producentów, aby udokumentować ekologiczność swoich produktów, stara się o uzyskanie deklaracji środowiskowych EPD (Environmental Product Declaration), będących standardem norm ISO serii 14000. Deklaracje EPD również oparte są na analizie cyklu życia wyrobów. Dzięki temu można łatwo porównać informacje na temat efektywności ekologicznej produktów i usług. Producentom deklaracje mogą służyć do wprowadzania modyfikacji i innowacji. Większość produktów marki Rockfon ma francuskie odpowiedniki deklaracji EPD – karty deklaracji środowiskowych i sanitarnych (Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire), oznaczane skrótem FDES. Określają one stopień uciążliwości produktów dla środowiska, ich charakterystykę zdrowotną oraz cechy związane z komfortem użytkowania. Pełny zestaw certyfikatów FDES można znaleźć we francuskiej bazie danych Inies (www.inies.fr).

Duża część wyrobów Rockfon jest testowana i oznaczana etykietami środowiskowymi: fińską „M1” (jakość powietrza wewnątrz budynku) oraz duńską „Indoor Climate label” (klimat panujący wewnątrz pomieszczeń). Badania te potwierdzają znikomą (znacznie poniżej wymaganych wartości) emisję zapachu, cząsteczek i lotnych związków organicznych (VOC).

Natomiast oznaczenie EUCEB widniejące na wszystkich produktach firmy Rockfon gwarantuje, że wełna skalna wykorzystana w produkowanych przez firmę płytach jest biodegradowalna.

Komfort życia ludzi i wpływ na ekologię

Dźwiękochłonne rozwiązania Rockfon są ciekawym przypadkiem wyrobów zrównoważonych - idealnym przykładem produktów mogących spełnić wiele kryteriów związanych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ich podstawowym zadaniem jest oczywiście ochrona użytkowników budynków przed hałasem. Natomiast dzięki własnościom wełny skalnej, z której są produkowane, otrzymujemy rozwiązanie które dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo pożarowe, a w wielu sytuacjach także ogranicza zużycie energii (dzięki własnościom termicznym wełny). Jeśli płyty sufitowe mają białą powierzchnię o dużej zdolności do odbijania światła (rzędu 85–86%), to pozwolą nie tylko na zaoszczędzanie energii zużywanej przez oświetlenie elektryczne, ale poprawią także jakość oświetlenia, wpływając na lepsze samopoczucie i wydajność pracy. W efekcie, odpowiednio dobrane płyty sufitowe mogą pozytywnie wpływać na komfort użytkowników w obszarze klimatu wewnętrznego budynków (ochrona przed hałasem, bezpieczeństwo pożarowe, jakość powietrza, efektywność energetyczna). A jednocześnie, być przyjazne środowisku w szerokim znaczeniu tych słów, niezależnie od tego, jakim określeniem będziemy się posługiwać definiując architekturę i budownictwo: zielone, zrównoważone lub energooszczędne (green, sustainable, low-energy).

Pamiętajmy przy tym, że z ekonomicznego punktu widzenia, pojęcie budownictwa zrównoważonego jest najrozsądniejsze, gdyż uwzględnia zarówno czynniki gospodarcze, jak i środowiskowe w długiej perspektywie czasowej.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej