Układanie płyt gipsowo-kartonowych

2007-05-25 12:42
Układanie płytek klinkierowych
Autor: Röben 1. Przygotowanie podłoża

Wykończanie ścian domu, czy mieszkania, to nie tylko wybór odpowiednich materiałów, ale również umiejętność ich montażu. Bardzo często zdarza się, że firmy zajmujące się układaniem płyt g-k popełniają rażące błędy - podczas transportu, składowania lub układania. W efekcie takich zaniedbań, płyty wypaczają się, pojawiają się rysy, a spod farby na połączeniach wychodzą plamy. Dowiedz się jak uniknąć rażących błędów układając płyty gipsowo-kartonowe.

Po wybraniu materiału do wykończenia ścian, nadchodzi etap montażu, do czego potrzebna jest odpowiednia wiedza. Często zdarza się, że wykonawcy układając płyty g-k, tłumaczą się złą jakością materiału, choć wina leży najczęściej po ich stronie. Poniżej przedstawiamy zasady jakich należy przestrzegać, by uniknąć błędów ukałdając płyty gipsowo-kartonowe.

Płyty g-k i ich magazynowanie

 • Płyty g-k należy składować pod zadaszeniem i na równym podłożu.
 • Płyty trzeba składować na paletach lub z zastosowaniem podkładek o szerokości ok. 10 cm, rozmieszczonych maksymalnie co 35 cm.

Płyty g-k należy:

 • Przenosić boczną krawędzią pionowo lub przewozić na wózku;
 • Przycinać ostrym nożem na płaskiej i twardej powierzchni;
 • Przed montażem składować przez kilka godzin w pomieszczeniu o podobnej temperaturze i wilgotności, jaka panuje w pomieszczeniach, w których będą zamontowane.

Kształtowniki

 • Należy je docinać na żądany wymiar tylko nożycami do blachy.

Płyty g-k, a iIzolacje

 • Stosować wypełnienie z wełny skalnej lub szklanej, co poprawia izolację akustyczna i termiczną;
 • Stosować całe płyty z wełny skalnej lub szklanej; nie należy wypełniać przestrzeni fragmentami płyt;
 • Mocować materiał izolacyjny w ściance na specjalnych haczykach zabezpieczających przed jego opadaniem ("płynięciem");
 • Stosować taśmę uszczelniającą do izolacji akustycznej pod kształtowniki mocowane do ścian, stropów i podłoża (w ten sposób można wyeliminować przenikanie dźwięku).

Konstrukcje

 • Dobierać odpowiednią szerokość kształtownika - w zależności od wysokości ścianki i jej funkcji;
 • Zachować odpowiednie odległości pomiędzy profilami pionowymi w ścianach;
 • Pamiętać o zachowaniu odpowiednich odległości pomiędzy profilami rusztu krzyżowego jedno- i dwupoziomowego, uzależnionych od grubości i ilości warstw płyt g-k oraz od kierunku ich montażu.

Płyty gipsowo-kartonowe i ich montaż

 • Zachować odpowiednie odległości pomiędzy wkrętami podczas montażu;
 • Zachować odpowiednie odległości pomiędzy wkrętami a krawędziami ciętymi i fazowanymi płyty;
 • Stosować wkręty o długości zgodnej z zaleceniami producenta;
 • Pamiętać o właściwym rozstawie pomiędzy kołkami rozporowymi przy montażu konstrukcji.

Spoinowanie

 • Stosować właściwy gips szpachlowy;
 • Pamiętać o taśmie do spoinowania;
 • W przypadku stosowania taśmy papierowej należy pamiętać o jej zwilżeniu przed montażem;
 • Sfazować przycinane krawędzie cięte płyt pod kątem 45o;
 • Oczyścić i zwilżyć cięte krawędzie płyt przed szpachlowaniem.

Wykańczanie powierzchni

 • Zagruntować powierzchnię płyt przed malowaniem lub użyć specjalnych płyt, które nie wymagają gruntowania;
 • Przed położeniem okładziny ceramicznej w pomieszczeniu wilgotnym płytę należy dodatkowo zaimpregnować (w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wody).

Należy unikać poniższych błędów

Konsekwencje błędu

Jak wykonać to poprawnie

Płyty g-k

Płyty składowane na wolnym powietrzu i wilgotne

Zniekształcone płyty; Karton rwie się przy wkręcaniu wkrętów; Po wysuszeniu powstają pęknięcia; Wykwity na pomalowanej farbą powierzchni.

Materiał przechowywać zapakowany w folię lub nakryty. Zawsze zabezpieczać płyty przed warunkami atmosferycznymi.

Złe składowanie płyt; zbyt duża odległość pomiędzy podkładkami lub brak podkładek

Nierówności przy szpachlowaniu; Nierówna ściana, większy nakład pracy przy szpachlowaniu.

Płyty ułożyć na płaskiej, poziomej powierzchni, na podkładkach w rozstawie co 350mm

Ściany

Za długie profile CW

Deformacja ściany, powstawanie rys

Przycinać profile na wysokość o 1–2 cm krótszą niż wysokość pomieszczenia.

Profile ościeżnicowe UA zamontowane bez kątownika

Powstawanie rys w okolicy drzwi

Mocowanie profili ościeżnicy przy pomocy kątowników

Ościeżnica drzwiowa zamocowana nieodpowiednimi śrubami

Ościeżnica drzwiowa wypadnie po krótkim czasie

Użycie właściwych wkrętów

Wykonanie krzyżowych spoin poziomych i pionowych (bez przesunięcia spoin względem siebie)

Powstawanie rys na spoinach poprzecznych

Przesunięcie spoin poziomych płyt nie mniejsze niż 400 mm

Zbyt małe przesunięcie spoin płyt przy ościeżnicy

Powstawanie rys przy nadprożach

Przesunięcie spoin płyt o co najmniej 150 mm

Brak mijankowego układania płyt na obu stronach szkieletu ścianki

Powstawanie rys na ścianach, niewystarczająca stabilność konstrukcji ściany

Mocowanie płyt po obu stronach ścianki z przesunięciem co 600mm

Nieuwzględnienie dylatacji budynku

Powstawanie rys na ścianach

Dylatowanie ścian z płyt g-k w miejscach dylatacji konstrukcji nośnej budynku; Zakup kilku podstawowych narzędzi do montażu suchej zabudowy - wszystkie są w stałej ofercie.

Używanie złych narzędzi

Trudne do zakrycia otwory

Zakup kilku podstawowych narzędzi do montażu suchej zabudowy - wszystkie są w stałej ofercie.

Brak wypełnienia ściany materiałem do izolacji akustycznej (wełna mineralna)

Bardzo złe właściwości izolacji akustycznej ściany.

Wypełnianie wnętrza ścian wełną mineralną (skalną lub szklaną).

Brak taśmy izolacyjnej pod profilami UA przy ich styku z podłogą, stropem i ścianami.

Zwiększenie przenikania dźwięków i hałasów przez ścianę.

Każdorazowy montaż taśmy uszczelniającej do izolacji akustycznej pod profilami UA.

Sufity

Złe odstępy pomiędzy wieszakami

Konstrukcja sufitu może spaść, powstawanie rys, deformacja płaszczyzny.

Zawsze rozplanowywać miejsca montażu wieszaków, zgodnie z zaleceniami Lafarge Nida Gips. Jeśli to konieczne - zamontować dodatkowe wieszaki.

Zbyt małe przesunięcie spoin poziomych względem siebie

Powstawanie rys.

Montować płyty sufitów z przesunięciem spoin względem siebie o co najmniej 300 mm.

Wkręty za głęboko wkręcone

Brak wystarczającej wytrzymałości mocowania płyt do konstrukcji nośnej, odpadanie płyt sufitu.

Główka wkrętu nie może przerwać kartonu. Jeśli to konieczne - wkręcić dodatkowe wkręty we właściwy sposób.

Wkręty wystają ponad powierzchnię kartonu

Nierówności przy szpachlowaniu, po przetarciu papierem ściernym rdzawe plamy po wkrętach.

Dokręcić wkręty. Przeszpachlować ponownie.

Szpachlowanie

Przeprowadzone przed tynkowaniem lub kładzeniem jastrychu

Powstawanie rys przy schnięciu.

Szpachlowanie przeprowadzić po zakończeniu wszystkich prac mokrych.

Szpachlowanie w niskej temperaturze otoczenia, poniżej 10oC

Powstawanie rys przy schnięciu, problemy przy wiązaniu szpachli.

Szpachlowanie wykonywać zawsze w pomieszczeniach o stałej temperaturze powyżej 10oC.

Połączenia zaszpachlowane bez taśmy z użyciem nieodpowiedniego gipsu szpachlowego

Powstawanie rys na spoinowaniu.

Bez taśmy stosować tylko gipsy szpachlowe do tego przeznaczone.

Krawędzie cięte zakurzone lub nienawilżone

Powstawanie rys, masa szpachlowa nie trzyma się podłoża.

Fazujemy pod kątem 45o krawędzie płyt, oczyszczamy i zwilżamy przed spoinowaniem

Powierzchnia kartonu uszkodzona

Niejednorodna powierzchnia po wykończeniu.

Szpachlowanie ubytków w płycie

Malowanie

Brak zastosowania środka gruntującego powierzchnie płyt przed malowaniem

Niejednolita powierzchnia po pomalowaniu. Wykwity i przebarwienia.

Zawsze przed malowaniem zwykłych płyt g-k zagruntować ich powierzchnie. Ewentualnie stosować płyty Lafarge Nida Gips wstępnie zagruntowane.

Naprzemienne grzanie i wietrzenie pomieszczenia podczas malowania

Niejednolita powierzchnia po pomalowaniu. Wykwity i przebarwienia

Utrzymywać stałą temperaturę i wilgotność pomieszczenia.

Malowanie, kiedy szpachla jeszcze nie związała

Niejednolita powierzchnia po pomalowaniu. Odpadanie szpachli.

Poczekać, aż szpachla wyschnie.

Suche tynki - okładziny ścian

Montaż suchego tynku na powierzchni ukośnej lub suficie

Odpadanie płyt.

Nigdy nie stosować suchych tynków na powierzchniach innych niż pionowe.

Słaba przyczepność podłoża

Brak przyczepności kleju do podłoża - odpadanie płyt..

Odpowiednia powierzchnia, oczyszczona z kurzu, zagruntowana

Brak cyrkulacji powietrza pomiędzy płytą a ścianą

Płyty deformują się, częściowy brak przyczepności płyt, przebarwienia w miejscach przyklejania placków.

Zapewnić cyrkulację powietrza za powierzchnią płyt. Odległości pomiędzy krawędziami ciętymi a podłogą i sufitem - ok. 10 mm.

Zbyt duże odstępy pomiędzy plackami zaprawy gipsowej

Zbyt mała przyczepność płyt do podłoża. Odpadanie płyt.

Zmniejszyć odstęp - maksymalnie do 300 mm.

Szpachlowanie przed zaschnięciem kleju gipsowego

Powstawanie rys na spoinach, odpadanie płyt z powodu zbyt dużej wilgotności.

Poczekać, aż klej stwardnieje i całkowicie wyschnie.

System podłogowy - suchy jastrych

Zbyt małe przesunięcie spoin płyt względem siebie.

Zbyt mała wytrzymałość systemu. Powstawanie rys.

Zawsze układać płyty TE z przesunięciem spoin względem siebie o co najmniej 200 mm.

Płyty nie zostały skręcone bezpośrednio po ich sklejeniu

Brak całopowierzchniowego sklejenia, mała sztywność systemu.

Skręcać płyty wyłącznie systemowymi wkrętami TE.

Brak podkładu z kartonu pod podsypkę przy stosowaniu systemu na stropach drewnianych

Podsypka ginie w szczelinach. Podłoga pęka i jest niestabilna.

Zastosować karton w celu zabezpieczenia podsypki przed wpadaniem w szczeliny.

Wkręty

Zbyt mały odstęp pomiędzy wkrętami

Brak sztywności ściany lub sufitu, pofalowania powierzchni.

Wkręty wkręcać w ścianach maksymalnie co 250 mm, a w sufitach co 170 mm.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej