SZKOŁA AKUSTYCZNA – dźwiękochłonne sufity Rockfon

2010-04-30 8:15
SZKOŁA AKUSTYCZNA – dźwiękochłonne sufity Rockfon
Autor: ROCKFON Sp. z o.o. AP-Moeller-Skolen

Według badań przeprowadzonych przez Wydział Budownictwa Uniwersytetu Heriot-Watt w Edynburgu, uczniowie nie słyszą nawet do 70% spółgłosek wymawianych przez nauczycieli. To właśnie wysoki poziom hałasu ma istotny wpływ na komfort  pracy nauczycieli oraz szybkość przyswajania wiedzy przez uczniów.

Hałas jest jednym z najbardziej dotkliwych czynników, które zakłócają jakość edukacji w obiektach szkolnych. Gdy staje się zbyt uciążliwy, ludzie są poirytowani i odczuwają napięcie. Jednocześnie utrudnia komunikację miedzy uczniami a nauczycielem, obniżając efektywność nauczania. Problem ten jest szczególnie dotkliwy w tych budynkach szkolnych, w których stosowane są materiały o twardych, odbijających dźwięki powierzchniach (np. szkło, aluminium, tynki).

Źródłem hałasu w salach szkolnych są uczniowie rozmawiający na korytarzach i w sąsiednich pomieszczeniach, odgłosy przesuwanych krzeseł czy dźwięki dobiegające z instalacji grzewczo-klimatyzacyjnych.

Kolejnym źródłem jest także hałas zewnętrzny przenikający do budynku - odgłosy z placów zabaw, boisk bądź ruch uliczny. Hałas wewnętrzny i zewnętrzny tworzą tzw. szum tła w szkole. Ma on znaczny wpływ na stopień zrozumienia wypowiedzi nauczyciela, koncentrację uczniów, a także ich samopoczucie. Szum tła staje się coraz bardziej istotnym czynnikiem miedzy innymi ze względu na tendencję do tworzenia sal wielofunkcyjnych oraz grupowego wykonywania zadań. A im wyższy jest jego poziom, tym trudniej zrozumieć innych i samemu być zrozumianym. Może to prowadzić do nieporozumień, zdenerwowani i stresu.

Wysoki poziom hałasu może być dodatkowo wzmocniony przez duży pogłos (efekt echa w pomieszczeniu). Zjawisko pogłosu występuje zazwyczaj w pomieszczeniach z dużymi powierzchniami odbijającymi dźwięki i ma negatywny wpływ na stopień zrozumienia mowy. Dlatego w salach, w których panuje duży pogłos, spada efektywność przyswajania informacji. Zwłaszcza małe dzieci mają problemy ze zrozumieniem słów wypowiadanych w takich warunkach. Nauczyciele natomiast starają się mówić coraz głośniej i dlatego często cierpią na zaburzenia głosu wywołane nadmiernym wysiłkiem.

SZKOŁA AKUSTYCZNA – dźwiękochłonne sufity Rockfon
Autor: ROCKFON Sp. z o.o. Rungsted-Private

Wyniki wielu badań naukowych na temat wpływu hałasu na zdrowie i efektywność ludzi, a tym samym na jakość nauczania w obiektach szkolnych, spowodowały wzrost liczby przepisów dotyczących warunków akustycznych. Dlatego też dobra akustyka nie jest już kwestią przypadku, lecz wynika z szeregu wytycznych dostosowanych do typu i przeznaczenia danego pomieszczenia. Większość tych wymagań dotyczy:

  • granicznego poziomu hałasu (ciśnienia akustycznego) wewnątrz budynków szkolnych,
  • maksymalnego czasu pogłosu w salach lekcyjnych,
  • izolacji akustycznej przegród zewnętrznych i wewnętrznych.

Zgodnie z Polską Normą PN-B-02151-02 dopuszczalny poziom dźwięku ze wszystkich źródeł hałasu łącznie nie może przekroczyć wartości 40 dB. Wyniki badań wskazują, że warunki akustyczne panujące w szkołach nie spełniają tych wymagań. Przykładowo, w korytarzach szkół podstawowych, które zazwyczaj stanowią najgłośniejsze pomieszczenia w szkołach, średni poziom dźwięku wynosi około 83 dB. Wysokie poziomy hałasu związane z dużą aktywnością dzieci występują także w salach gimnastycznych oraz salach lekcyjnych podczas zajęć praktycznych, muzyki i plastyki.

Możliwości zmniejszenia źródeł hałasu zewnętrznego i wewnętrznego w budynkach szkolnych są ograniczone, dlatego najbardziej efektywnym sposobem na poprawę warunków akustycznych jest zapewnienie optymalnego czasu pogłosu w pomieszczeniach oraz izolacyjności akustycznej przegród.

SZKOŁA AKUSTYCZNA – dźwiękochłonne sufity Rockfon
Autor: ROCKFON Sp. z o.o. Rungsted-Private

Czas pogłosu zależy od wielkości i kształtu pomieszczenia oraz liczby i jakości powierzchni dźwiękochłonnych w nim umieszczonych. Maksymalna dopuszczalna wartość czasu pogłosu jest definiowana dla różnych typów pomieszczeń w zależności od ich funkcji i przeznaczenia. Na przykład w sali wykładowej nie może być zbyt długi, aby sylaby słów nie nakładały się na siebie. Żeby dźwięk nie był głuchy i docierał do wszystkich miejsc pomieszczenia, nie może być również zbyt krótki. Przyjmuje się więc zasadę, że im krótszy czas pogłosu tym większy komfort akustyczny w pomieszczeniu.
Wymagania dotyczące czasu pogłosu w pomieszczeniach budynków szkolnych według założeń do normy PN-B-02151 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach”

Typ pomieszczenia Czas pogłosu T, s Objętość pomieszczenia [m3]
hol, korytarz ≤ 0,8  -
klatka schodowa ≤ 1,0  -
klasy szkolne (ogólne), sale do zajęć grupowych ≤ 0,47; ≤ 0,57 100; 200
klasy do zajęć muzycznych ≤ 0,60; ≤ 0,71 100; 200
sale do zajęć technicznych ≤ 0,6  
sale gimnastyczne i baseny (bez dostępu publiczności) do prowadzenia zajęć dla jednej grupy uczestników zajęć ≤ 1,70; ≤ 2,20 2000; 5000
sale gimnastyczne i baseny z dostępem dla publiczności ≤ 1,28; ≤1,31 7000; 8500
pokoje nauczycielskie, pomieszczenia administracyjne ≤ 0,8 -

Izolacyjność akustyczna ścian i stropów ogranicza przenikanie hałasu od źródeł zewnętrznych i wewnętrznych w budynku do pomieszczeń lekcyjnych. Im wyższa jest wartość izolacyjności akustycznej przegrody, tym mniejsze jest natężenie dźwięków przenoszonych przez powietrze i konstrukcję budynku. Wymagana izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych w salach lekcyjnych, zgodnie z PN-B-02151-3, wynosi 50 dB.

SZKOŁA AKUSTYCZNA – dźwiękochłonne sufity Rockfon
Autor: ROCKFON Sp. z o.o. AP-Moeller-Skolen

Warunki akustyczne panujące w pomieszczeniu są kształtowane poprzez właściwy dobór materiałów budowlanych i wykończeniowych o odpowiednich parametrach akustycznych. Materiały o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięku obniżają poziom hałasu w pomieszczeniu, a  dźwiękoizolacyjne zapobiegają przenoszeniu dźwięków z otoczenia. Takie właśnie własności posiadają sufity podwieszane Rockfon.

Większość produktów Rockfon posiada współczynnik pochłaniania dźwięków większy niż 0,90 co oznacza, że energia akustyczna jest absorbowana przynajmniej w 90%. Gwarantuje to odpowiednie pochłanianie dźwięku i zwiększa stopień zrozumienia mowy. Rockfon oferuje także rozwiązania zapewniające wysoki poziom pochłaniania dźwięku w niskich częstotliwościach. Sufit Koral Activity jest szczególnie rekomendowany do szkół, do których uczęszczają dzieci z upośledzeniem słuchu, gdyż stwarza wyjątkowo komfortowe warunki akustyczne.

SZKOŁA AKUSTYCZNA – dźwiękochłonne sufity Rockfon
Autor: ROCKFON Sp. z o.o. Katholieke-Hogeschool

Rozwiązania Rockfon dB łączą wysoki współczynnik pochłaniania dźwięków z izolacyjnością akustyczna. Obniżają poziom hałasu docierającego z otoczenia do sali lekcyjnej poprzez odizolowanie uciążliwych dźwięków pochodzących z wyższych kondygnacji lub przestrzeni międzystropowej.

W budynkach, w których wysokość stropu i okien nie pozwala na montaż tradycyjnego sufitu podwieszanego, Rockfon rekomenduje montaż sufitu bezpośrednio do stropu. Polecamy także zastosowanie pochłaniaczy przestrzennych, sufitów wyspowych Rockfon Eclipse oraz baffli Rockfon Contour. Rozwiązania te optymalizują komfort akustyczny pochłaniając fale dźwiękowe padające na nie z obydwu stron.

Szkoła z cichą klasąW klasach szkoły Lodge Park Technology College w Wielkiej Brytanii,  zamontowane były perforowane sufity metalowe. Zarówno nauczyciele, jaki i uczniowie skarżyli się, że duży pogłos utrudnia prowadzenie lekcji. Jeszcze gorszy był odgłos deszczu padającego na dach. Uniemożliwiało to koncentrację i prace podczas zajęć. W tej sytuacji, dyrekcja szkoły zdecydowała się na wymianę sufitów. Po zainstalowaniu akustycznych płyt sufitowych Rockfon  różnica  była ogromna. Pomiary akustyczne wykonane przed i po instalacji nowego sufitu pokazały, że czas pogłosu w klasach zmniejszył się o połowę. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie docenili komfort akustyczny sprzyjający pracy i efektywnej nauce. Dowiedz się więcej – wejdź na www.rockfon.pl i zamów broszurę Rockfon „Sufity akustyczne dla szkół”.

Zastosowanie dźwiękochłonnych sufitów Rockfon zarówno w nowych jaki i remontowanych budynkach szkolnych, nie zlikwiduje przyczyny hałasu, ale może znacząco poprawić komfort akustyczny. Sufity Rockfon poprzez optymalne pochłanianie dźwięków obniżają czas pogłosu do poziomu zapewniającego dobrą zrozumiałość mowy.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej