Sufity podwieszane Armstrong: oznakowanie CE

2007-10-19 12:28
Znaki i Certyfikaty w UE
Autor: ARMSTRONG Znaki i Certyfikaty w UE

W związku z obowiązkiem zgodności wyrobu z odpowiednimi wymaganiami Unii, jakie nakłada na producentów Dyrektywa unijna nr 89/106/EWG, oznakowanie CE i informacje towarzyszące, powinny być umieszczone na wyrobach (jego opakowaniu) i/lub w dokumentach handlowych. Takie produkty jak sufity podwieszane również wymagają oznakowania CE. Przepis ten wszedł w życie z dniem 1 lipca 2007 roku.

Oznakowanie CE nie jest znakiem jakości, ale informacją dla konsumentów, że produkt jest zgodny z wymaganiami normy europejskiej (dyrektywa unijna nr 89/106/EWG). Umieszczając na wyrobach ten symbol producent deklaruje, że odpowiadają one istotnym europejskim wymaganiom dotyczącym podstawowych dziedzin życia, takich jak zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona środowiska.

- W przypadku sufitów podwieszanych firmy Armstrong, większość elementów (płyt wypełniających, rusztu i akcesoriów) jest już od dawna oznaczona znakiem CE - zapewnia Piotr Alwasiak, Technical Sales Manager w firmie Armstrong.
W świetle ustawy o wyrobach budowlanych oznacza to, że mogą być one bez ograniczeń wprowadzane do obrotu i stosowania na terytorium Polski.

Sufity podwieszane, a oznakowanie CE

Podstawą do oznaczania sufitów firmy znakiem CE jest zharmonizowana norma europejska EN 13964:2005 "Sufity podwieszane - Wymagania i metody badań ". Certyfikat zgodności z normą (jeżeli konieczny) wydaje niezależna, notyfikowana jednostka (w przypadku firmy Armstrong jest to Warrington Certification Ltd z Anglii), natomiast deklarację zgodności wystawia sam producent.

Oznakowanie CE dla wyrobów budowlanych

Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a więc upoważniającym do znaku CE, są certyfikat zgodności (jeżeli wymagany) oraz deklaracja zgodności wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej. Wyrób budowlany ze znakiem CE może być od 1 maja 2004 swobodnie wprowadzany do obrotu i stosowania na rynku polskim i innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Normy zostały zdefiniowane przez Europejski Komitet Normalizacyjny - CEN, i są elementami polityki Unii Europejskiej w ustalaniu wymagań dla wyrobów budowlanych. W przypadku dyrektywy 89/106/EWG, oznakowanie CE należy umieszczać na samym wyrobie, na etykiecie przymocowanej do niego, na jego opakowaniu, lub na towarzyszących dokumentach handlowych. Oprócz samego znaku musi być podany numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej, jeśli taka brała udział w zastosowanym systemie zgodności.
Oznakowanie CE powinno zawierać dodatkowe informacje, tj.: nazwę lub znak identyfikacyjny producenta, ostatnie dwie cyfry roku znakowania wyrobu, ewentualnie numer certyfikatu zgodności oraz wskazówki do identyfikacji cech i zadeklarowanych właściwości użytkowych wyrobu na podstawie specyfikacji technicznych.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej "Instytutu Techniki Budowlanej" -  gdzie umieszczone są różnego rodzaju dokumenty Komisji Europejskiej dotyczące znakowania wyrobów budowlanych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej