Spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych

2008-10-16 12:00
Spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych
Autor: Piotr Mastalerz

Spoinowanie jest jednym z najważniejszych etapów mocowania płyt gipsowo-kartonowych. Ich właściwe zamontowanie oraz odpowiedni dobór materiałów gwarantują bezusterkowe użytkowanie pomieszczeń.

Ważne wskazówki:

Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi być oczyszczona z kurzu i pyłu gipsowego. Ze względu na rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozróżniamy spoinowanie z taśmą zbrojącą oraz bez niej. W obu przypadkach przy pierwszym szpachlowaniu masę szpachlową rozprowadzamy poprzecznie do linii styku płyt, wciskając ją jak najgłębiej i dokładnie wypełniając całą szczelinę. Następnie ruchem jednostajnym, najlepiej jednym pociągnięciem, rozprowadzamy i wygładzamy masę szpachlową wzdłuż całej spoiny.

 

 

 

Rozróżniamy trzy rodzaje taśm zbrojących:

 • papierową,
 • samoprzylepną siateczkową z włókna szklanego,
 • z włókna szklanego (fizeliny).

Czynności wykonywane przy spoinowaniu z wykorzystaniem taśmy papierowej

 • Odcinamy taśmę papierową na długość wykonywanej spoiny i zamaczamy ją w pojemniku z czystą wodą.
 • W trakcie zamaczania taśmy rozprowadzamy gips szpachlowy (np. NIDA Start), na krawędzie styku dwóch płyt.
 • Za pomocą szpachelki wciskamy taśmę papierową w gips szpachlowy, rozprowadzony uprzednio na połączeniu płyt. Należy unikać zostawiania pęcherzyków powietrza, tworzących się pod taśmą papierową.
 • Za pomocą szpachelki nakładamy na taśmę papierową kolejną warstwę gipsu szpachlowego i czekamy aż wyschnie.
 • Za pomocą systemowego gipsu służącego do wykańczania, nakładamy ostatnią warstwę wykończenia spoiny.
 • W celu zlicowania spoiny z powierzchnią płyty, jej szerokość na krawędziach fazowanych powinna wynosić około 20 cm.
 • Po wyschnięciu ostatniej warstwy gipsu, przystępujemy do szlifowania i wygładzania spoiny za pomocą zacieraczki i drobnoziarnistego ściernego papieru siateczkowego.

UWAGA! Taśma papierowa nie może być wykorzystywana do spoinowania połączeń płyt w konstrukcjach, spełniających wymogi odporności ogniowej.

Czynności wykonywane przy spoinowaniu 

z wykorzystaniem samoprzylepnej siateczkowej taśmy z włókna szklanego
 • Odcinamy taśmę siateczkową na długość równą wykonywanej spoinie.
 • Taśmę przyklejamy na styku dwóch płyt gipsowo-kartonowych.
 • Gips szpachlowy (np. NIDA Start) wciskamy poprzez oczka taśmy pomiędzy fazowane krawędzie płyt.
 • Po związaniu nałożonej warstwy gipsu szpachlowego, nakładamy za pomocą szpachelki kolejną warstwę gipsu i czekamy aż wyschnie.
 • Następnie za pomocą gipsu służącego do wykańczania spoin (np. NIDA Finisz), nakładamy ostatnią warstwę wykończenia spoiny.
 • W celu zlicowania spoiny z powierzchnią płyty jej szerokość na krawędziach fazowanych powinna wynosić około 20 cm.
 • Po wyschnięciu ostatniej warstwy gipsu przystępujemy do szlifowania i wygładzania spoiny za pomocą zacieraczki i drobnoziarnistego ściernego papieru siateczkowego.

UWAGA! Samoprzylepna siateczkowa taśma z włókna szklanego, może być wykorzystywana do spoinowania połączeń płyt w konstrukcjach, które muszą spełniać wymogi odporności ogniowej.

Czynności wykonywane przy spoinowaniu

z wykorzystaniem taśmy z włókna szklanego (z fizeliny)
 • Odcinamy taśmę z włókna szklanego na długość równą wykonywanej spoinie i namaczamy ją w pojemniku z czystą wodą.
 • W trakcie namaczania taśmy rozprowadzamy systemowy gips szpachlowy na krawędzie styku dwóch płyt.
 • Za pomocą szpachelki wciskamy taśmę z włókna szklanego w gips szpachlowy rozprowadzony uprzednio na połączeniu płyt. Należy unikać zostawiania pęcherzyków powietrza, tworzących się pod taśmą.
 • Za pomocą szpachelki nakładamy na taśmę warstwę gipsu szpachlowego i aż wyschnie.
 • Za pomocą systemowego gipsu służącego do wykańczania spoin nakładamy ostatnią warstwę wykończenia spoiny.
 • W celu zlicowania spoiny z powierzchnią płyty jej szerokość na krawędziach fazowanych powinna wynosić około 20 cm.
 • Po wyschnięciu ostatniej warstwy gipsu przystępujemy do szlifowania i wygładzania spoiny za pomocą zacieraczki i drobnoziarnistego ściernego papieru siateczkowego.

UWAGA! Taśma z włókna szklanego może być wykorzystywana do spoinowania połączeń płyt w konstrukcjach, które muszą spełniać wymogi odporności ogniowej.

Czynności wykonywane przy spoinowaniu 

krawędzi ciętych z użyciem taśmy zbrojącej
 • Krawędzie styku dwóch płyt frezujemy za pomocą nożyka pod kątem około 45°.
 • Przed położeniem pierwszej warstwy gipsu szpachlowego zaleca się nawilżenie krawędzi.
 • W zależności od rodzaju zastosowanej taśmy zbrojącej należy postępować wg wskazówek podanych powyżej.
 • W celu zlicowania spoiny z powierzchnią płyty, jej szerokość na krawędziach ciętych powinna wynosić około 30-40 cm.

Spoinowanie krawędzi fazowanych i ciętych bez użycia taśmy zbrojącej

Dostępne są systemowe gipsy szpachlowe do wykonywania połączeń pomiędzy płytami bez konieczności stosowania taśm zbrojących. W takim przypadku materiałem zastępującym taśmę zbrojącą są włókna szklane lub celulozowe zawarte w gipsie szpachlowym. Przygotowanie powierzchni pod spoinowanie bez taśmy jest takie same jak spoinowanie z taśmą zbrojącą. Gips szpachlowy nakładamy w dwóch etapach:

 • Wypełnienie spoiny systemowym gipsem do spoinowania bez użycia taśmy zbrojącej.
 • Nałożenie systemowego gipsu do wykańczania spoin.

Spoinowanie krawędzi fazowanych fabrycznie z użyciem taśmy zbrojącej

Taśma zbrojąca jest wymagana w przypadku spoin w elementach budowlanych narażonych na duże obciążenia mechaniczne, jak np.:

 • w ściankach działowych z okładziną pojedynczą, przy stykach z krawędziami ciętymi
 • w okładzinach przy zabudowie poddaszy, nawet jeśli mają konstrukcję nośną
 • przy wykonywaniu spoin w budynkach szkieletowych
 • przy wykonywaniu spoin narażonych na wstrząsy i drgania, np. w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu samochodowego, wstrząsach i tąpnięciach górniczych.

Przy pracach tynkarskich i wylewaniu jastrychu znacznie podnosi się względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Dlatego styki płyt należy szpachlować dopiero po zakończeniu wszystkich prac mokrych. W okresie zimowym należy unikać gwałtownego nagrzewania pomieszczeń, gdyż na skutek naprężeń, wywołanych zmianą wymiarów spoiny płyty mogą pękać. Spoinowanie płyt powinno być wykonywane w temperaturze powyżej 5°C i wilgotności powietrza nie przekraczającej 75%. W przypadku wielowarstwowego pokrycia ścianek płytami gipsowo-kartonowymi należy także zaszpachlować styki płyt w warstwach wewnętrznych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej