Kryteria techniczne doboru sufitów podwieszanych

2009-12-14 12:32
RFN DK, Patent
Autor: ROCKFON Sp. z o.o.

Decyzja o tym, jaki rodzaj sufitu podwieszanego chcemy zastosować, powinna być podejmowana przede wszystkim pod kątem przyszłej funkcji pomieszczenia. Szeroki zakres właściwości technicznych sufitów Rockfon, które bazują na wełnie skalnej, pozwala dopasować je precyzyjnie do wymagań projektantów i oczekiwań użytkowników.

Sufity podwieszane są elementem kształtowania charakteru pomieszczenia. O wiele bardziej istotne jest jednak właściwe dopasowanie cech technicznych sufitów do założeń projektu architektonicznego i oczekiwań przyszłych użytkowników. Wśród sufitów podwieszanych Rockfon znajdziemy rozwiązania, które pomagają optymalnie ukształtować klimat akustyczny pomieszczenia, zwiększąją bezpieczeństwo na wypadek zagrożenia pożarem, są dopasowane do pomieszczeń o bardzo wysokich reżimach zachowania i utrzymania czystości, odporne na wysoką wilgotność względną powietrza i wahania temperatury, a nawet takie, które wpływają na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

Najbardziej istotne zalety sufitów podwieszanych Rockfon związane są z ich podstawowym składnikiem - wełną skalną. Wszechstronne i wyjątkowe cechy tego materiału umożliwiają precyzyjne dopasowanie poszczególnych typów produktów do korzyści, jakie spodziewamy się osiągnąć wybierając sufit podwieszany.

Wełna skalna, która jest podstawowym składnikiem płyt sufitowych Rockfon, powstaje w procesie topienia skał bazaltowych i przekształcania ich w cienkie włókna o zaburzonej strukturze. Splątane ze sobą „skalne nitki” tworzą materiał nazwany wełną skalną. Można nadawać jej różną gęstość i formować w dowolne kształty – a tym samym wpływać na właściwości powstających z niej produktów.

Klimat akustyczny na najlepszym poziomie

Kształtowanie akustyki pomieszczenia jest ściśle powiązane z jego funkcją. W biurze oczekujemy wyciszenia dźwięków dobiegających z otoczenia, co pozwala na zachowanie komfortu pracy, zwłaszcza przy wykonywaniu zadań wymagających skupienia i prywatności (np. spotkania z kontrahentami). W sali konferencyjnej potrzebne jest wyraźne rozumienie mowy przez wszystkich obecnych. Z kolei na szkolnym korytarzu liczy się maksymalne wytłumienie odgłosów uczniowskiej wrzawy. O zachowaniu fali dźwiękowej w pomieszczeniu decydują jego wymiary i kształty, ale także rodzaj materiałów użytych do wykończenia wnętrza. Materiały akustycznie „twarde” odbijają falę dźwiękową (wzmacniają pogłos), natomiast „miękkie” ją pochłaniają.

Jeśli czas pogłosu jest krótki, (tzn. taki, w którym poziom natężenia dźwięku spada o 60 dB), odbiór dźwięków jest jasny i zrozumiały, a poziom zakłóceń niski (dźwięki spóźnione, odbite od twardych powierzchni). Długi czas pogłosu (charakterystyczny dla pomieszczeń o twardych powierzchniach) zniekształca rozumienie mowy, ponieważ dźwięki odbijające się od materiałów twardych, powodują kakofonię i wzmagają natężenie hałasu.

Płyty sufitowe Rockfon charakteryzują się wysokim poziomem pochłaniania dźwięku. Wełna skalna, stykając się z falą dźwiękową, tłumi jej energię niemal całkowicie. Powierzchnia sufitu jest najbardziej właściwym miejscem do układania powierzchni pochłaniających. Dzięki dużej jednolitej płaszczyźnie można precyzyjnie dobrać określony typ płyt i efektywnie ukształtować równowagę akustyczną pomieszczenia.

Klimat akustyczny należy do „niewidocznych” elementów wyposażenia wnętrza, tym nie mniej jest jednym z najbardziej podstawowych kryteriów doboru sufitu podwieszanego. Przy podejmowaniu decyzji o wykorzystaniu konkretnych produktów z szerokiego zakresu akustycznych płyt sufitowych Rockfon doradztwem służą product managerowie firmy.

Dźwiękochłonność określa, w jakim stopniu materiał absorbuje dźwięki powstające w pomieszczeniu. Wartość tę określa się parametrem αw, który kształtuje się w przedziale od 0 do 1, gdzie 1 oznacza całkowite pochłonięcie padającej na płytę fali dźwiękowej i wygłuszenie jej energii. Płyty sufitowe Rockfon z wełny skalnej cechują się wysoką wartością współczynnika αw - od 0,90 do 1.

Bezpieczeństwo pożarowe

W pomieszczeniach użyteczności publicznej do najistotniejszych kryteriów należy bezpieczeństwo pożarowe. Kamienna wełna skalna jest odporna nawet na bardzo wysokie temperatury. Topnienie włókien bazaltowych następuje dopiero przy ok. 1100oC. Ta wysoka odporność przenosi się również na wszystkie wyroby z wełny skalnej. Różnica między temperaturą typowego pożaru (sięgającą ok. 900oC), a temperaturą topnienia wełny skalnej, powoduje, że sufity Rockfon są „nieczułe” na działanie płomieni i mogą być barierą ogniochronną. Zapewnia to ludziom czas na opuszczenie budynku oraz pozwala sprawnie i bezpiecznie prowadzić akcję służbom ratowniczym.

W zależności od wyników badań opisujących m.in. reakcję na działanie ognia i udział materiału w jego rozprzestrzenianiu, wydzielanie się dymu i uwalnianie płonących kropel – materiały otrzymują odpowiednie oznaczenie wg tzw. Euroklasy. Wartości te wyrażane literą (od A do F) i cyfrą klasyfikują produkty pod kątem bezpieczeństwa pożarowego. Większość sufitów Rockfon otrzymała w badaniu najwyższą możliwą ocenę i została sklasyfikowana w kategorii A1.

Higiena i czyszczenie

O poziomie higieny decyduje wpływ materiału na rozwój bakterii i pleśni. I tutaj znowu sufity z wełny skalnej nie mają sobie równych. Mikroorganizmom sprzyja wilgoć, ciepło i materiał organiczny, na którym mogą się rozwijać. Płyty Rockfon z rdzeniem z wełny skalnej są materiałem nieorganicznym i dlatego nie są atakowane przez grzyby, bakterie i pleśnie.

Drugim kryterium zachowania czystości jest możliwość cyklicznego poddawania sufitów czyszczeniu. Dobierając systemowe płyty sufitowe istotne jest, aby określić wymagany w przyszłości poziom higieny. Przy podstawowych typach zastosowań wystarczy odkurzanie lub przecieranie wilgotną gąbką z delikatnym środkiem czyszczącym. Tam, gdzie wymagane jest zachowanie surowych reżimów czystości wskazane jest wybranie z oferty takich płyt, których powierzchnie można czyścić pianą ze środkami dezynfekującymi lub (w przypadkach pomieszczeń specjalistycznych) zmywać pod ciśnieniem.

Uniwersalne kryteria oceny, które wskazują przydatność produktów budowlanych do zastosowania w pomieszczeniach sterylnych to Amerykański Standard Federalny 209E. Określa on dopuszczalną ilość cząstek materialnych odpowiednich rozmiarów, emitowanych w powietrzu na jednostkę objętości (im niższa tym lepiej). Według tego standardu płyty Rockfon Hygienic Plus i Rockfon Sonar otrzymały klasę emisji na poziomie M2.5/10, co kwalifikuje je do wykorzystania w pomieszczeniach określanych jako sterylne, a więc np. w szpitalach, salach operacyjnych, przemyśle elektronicznym, spożywczym i farmaceutycznym.

Odporność na wilgoć

Wełna skalna jest materiałem niehigroskopijnym (nie absorbuje pary wodnej z powietrza), dlatego wilgoć nie ma wpływu na zachowanie sufitów podwieszanych Rockfon. Niezależnie od działania wentylacji, klimatyzacji, dobowych różnic temperatur, liczby przebywających w pomieszczeniu osób itd., sufit podwieszany zachowuje stabilne wymiary – a co za tym idzie trwałość i wysoką jakość techniczną. Płyty sufitowe Rockfon można wykorzystać w miejscach, w których poziom wilgotności względnej powietrza sięga nawet 100%.

Efektywne wykorzystanie światła

Tam, gdzie praca wymaga skupienia, wysiłku umysłowego i koncentracji, szczególnie pożądane jest naturalne światło słoneczne. Płyty sufitowe Rockfon o białej, gładkiej powierzchni, pomagają wykorzystywać je w sposób optymalny. Promienie słońca, które docierają do pomieszczenia, są odbijane przez jasną powierzchnię sufitu i łagodnie rozpraszane. Stopień wykorzystania naturalnego oświetlenia określa współczynnik odbicia światła. Najlepiej, jeśli wybieramy płyty sufitowe, dla których wartość tego współczynnika przekracza 80%. Źródła światła wmontowane w taki sufit mogą mieć wtedy mniejszą moc. Tym samym obniża się poziom zużycia energii elektrycznej.

***

Miejsca, w których sufity podwieszane mogą najpełniej pokazać swoje możliwości i zalety, to pomieszczenia wielkoprzestrzenne, często o krańcowo różnym przeznaczeniu. Mogą to być biura na planie otwartym (open space), pomieszczenia administracyjne, korytarze i recepcje, sale szkolne i wykładowe, budynki służby zdrowia, sklepy, centra handlowe i rozrywkowe oraz pomieszczenia przemysłowe. Mimo różnorodnego przeznaczenia wymienionych obiektów, sufity podwieszane Rockfon pozwalają na precyzyjny dobór produktu i dopasowanie go do typu, funkcji i przeznaczenia pomieszczenia czy obiektu.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej