Wydajność urządzeń HVAC i wysoka jakość powietrza w okresie zimowym

2008-09-03 14:24

Zmiana pór roku sygnalizuje potrzebę przygotowania systemów HVAC do kolejnego sezonu. Zadanie polega przede wszystkim na zapewnieniu komfortowych warunków dla użytkowników biur czy obiektów handlowych o każdej porze roku i przy każdych warunkach atmosferycznych. Ważne jest utrzymanie płynnego działania systemu oraz racjonalne gospodarowanie energią elektryczną.

Wahania temperatur w pomieszczeniach powodują nie tylko dyskomfort czy choroby użytkowników, ale także mają negatywny wpływ na wyniki finansowe firmy. Badania wykazały, że produktywność pracowników spada, gdy temperatura wnętrz wychodzi poza przedział 20,5-23°C. Znaczne zmiany temperatury oraz nierównomierny rozkład ciepła w budynku oznacza także stratę energii i zwiększenie kosztów eksploatacji.

Poruszanie się pomiędzy pomieszczeniami, korytarzami i innymi przestrzeniami budynków gdzie jest zróżnicowana temperatura jest niekomfortowe i niezdrowe. Zwłaszcza, gdy użytkownicy przemieszczają się pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami wielokrotnie w ciągu jednego dnia. Często zdarza się, że strefy temperatur tworzone są przez charakterystyczne uwarunkowania konstrukcyjne budynków, np. podział pomieszczeń, układ ścian działowych, umeblowanie czy nawet nieszczelne okna. Dlatego należy usunąć wszystkie elementy, utrudniające przepływ wentylowanego powietrza. Termostaty należy umieścić w miejscach, nie powodujących błędnych odczytów wahań temperatury czy wilgotności. Nawiewy, wywietrzniki i wiatraki trzeba utrzymywać w czystości i regularnie odkurzać. Powinno się rownież sprawdzać stan zaworów wentylacyjnych.

Zatrudnienie eksperta, który sprawdzi stan i szczelność instalacji metodą termograficzną jest drogie. Może jednak dać wiele ważnych odpowiedzi na temat stanu technicznego instalacji:

  • zlokalizować miejsca uchodzenia powietrza przez nieszczelne okna lub drzwi,
  • wskazać na "ciepłe miejsca", za których tworzenie odpowiedzialna jest nieszczelna lub uszkodzona instalacja.

Z kolei badanie termograficzne zewnętrznej struktury budynku może wskazać miejsca utraty ciepła czy uszkodzenia powłoki izolacyjnej budynków.

W sezonie grzewczym powietrze we wnętrzach budynków robi się suche. Jego wilgotność powinna być utrzymywana na poziomie około 50%, ale zależy to również od sposobu wykorzystania pomieszczeń. Dla przykładu w pomieszczeniach komputerowych, względna wilgotność powietrza powinna wahać się w przedziale od 45 do 55% aby zapewnić optymalną wydajność sprzętu. Zbyt wysoka wilgotność może doprowadzić do korozji podzespołów, podczas gdy zbyt suche powietrze może powodować powstawanie wyładowań elektrostatycznych i uszkodzić komponenty.

W dużym stopniu wydajność urządzeń grzewczych zależy od tego, czy w okresie jesiennych przygotowań podjęto odpowiednie kroki: dokonanie inspekcji bojlerów, podgrzewaczy wody, wymienników ciepła, pomp, izolacji oraz sprawdzenia poziomu płynów zapobiegających zamarzaniu (antifreeze). Wszystkie te elementy powinny być regularnie sprawdzane w okresie grzewczym - zwłaszcza gdy istnieje duże prawdopodobieństwo znacznych spadków temperatury powietrza.

W okresie zimowym głównym zadaniem jest utrzymanie odpowiedniej temperatury wnętrza bez niepotrzebnego ich przegrzewania. Jest ważne, aby kontrolować poziom i rozkład temperatury w budynku a następnie to dokumentować w odpowiedni sposób. Pozwala to wydajnie kontrolować procesy przepływu ciepła w budynku i szybką reakcję w przypadku powstania niesprawności lub zmniejszonej wydajności systemu HVAC. Odpowiednia konserwacja i kontrola instalacji zapewni komfort użytkowników oraz energooszczędność urządzeń.

Efektywne działania mające na celu przygotowanie systemów do sezonu zimowego to między innymi:

  • regularna analiza, inspekcje oraz prowadzenie serwisowania prewencyjnego,
  • sprawdzanie dachów, okien i systemów wentylacji w celu odkrycia wycieków ciepła,
  • zamykanie wywietrzników, okien i drzwi w celu zaoszczędzenia energii,
  • odpowiednie przestawienie włączników czasowych po zmianie czasu na zimowy/letni,
  • usunięcie przeszkód znajdujących się w okolicach wylotów wentylacyjnych,
  • wprowadzenie harmonogramu regularnych przeglądów urządzeń wentylacyjnych,
  • prowadzenie szkoleń dla pracowników/użytkowników pomieszczeń z zakresu oszczędności ciepła i energii oraz zapobiegania awariom systemu.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej