Wentylacja i klimatyzacja w świetle nowych warunków technicznych

2014-11-12 9:47
wentylator
Autor: Piotr Mastalerz

Nowelizacja warunków technicznych zaostrza minimalne wymagania energetyczne, jakim muszą sprostać poszczególne elementy budynków, w tym także instalacje wentylacji i klimatyzacji. Nowe warunki techniczne dotyczące wentylacji i klimatyzacji obowiązują od tego roku i odnoszą się m.in. do wentylacji hybrydowej oraz wentylatorów.

Od początku 2014 roku obowiązuje znowelizowanie Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Wodnej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W nowych warunkach technicznych, w części dotyczącej wentylacji i klimatyzacji jako wyposażenia technicznego budynku, zmianie uległy trzy paragrafy (§148, §151, §154) i załącznik nr 2, które znacząco zaostrzają dotychczasowe wymagania.

Nowe przepisy w przypadku oszczędzania energii i izolacyjności cieplnej powodują stopniowe zaostrzanie wymagań w latach 2014, 2017, 2021. Odnośnie wentylacji i klimatyzacji zmiany są jednorazowe i obowiązują od początku 2014 roku.  Wprowadzone zmiany dotyczą:

  • warunków stosowania wentylacji hybrydowej,
  • wymogu stosowania wentylatorów o regulowanej wydajności w układach wentylacji mechanicznej oraz hybrydowej,
  • wymogu stosowania odzysku ciepła w instalacjach wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji o wydajności od 500 m³/h,
  • wyznaczania maksymalnej dopuszczalnej mocy właściwej wentylatorów,
  • wymogu unikania kondensacji pary wodnej na powierzchniach belek chłodzących i chłodzących elementów płaszczyznowych poprzez odpowiedni dobór temperatury zasilania i powrotu czynnika chłodzącego i elementów chłodzących,
  • wymogu stosowania pomp o regulowanych parametrach w obiegach chłodzących i grzewczych instalacji klimatyzacji.

Wentylacja hybrydowa budynku

Nowelizacja rozporządzenia wprowadza pojęcie wentylacji hybrydowej, czyli mieszanej - gdzie wentylatory wspomagają pracę wentylacji grawitacyjnej. Zmiany dopuszczają możliwość stosowania wentylacji hybrydowej z wentylacją grawitacyjną wszędzie tam, gdzie zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza nie wymaga zastosowania wentylacji mechanicznej, z wykluczeniem budynków wysokich i wysokościowych. W pomieszczeniach z instalacją wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji pobierającej powietrze z zewnątrz - nie wolno stosować wentylacji hybrydowej, podobnie jak grawitacyjnej. Wentylacja hybrydowa nie jest dopuszczalna, gdy w budynku znajdują się paleniska na paliwa stałe, kominki lub gazowe podgrzewacze wody z grawitacyjnym odprowadzaniem spalin. Nowelizacja wprowadza także wymóg stosowania wentylatorów o regulowanej wydajności we wszystkich układach wentylacji hybrydowej i mechanicznej wywiewnej oraz nawiewno-wywiewnej w celu obniżenia zapotrzebowania na energię do ich napędu i dostosowania wydajności urządzenia do aktualnych potrzeb.

Odzysk ciepła

Odzysk ciepła jest podstawowym sposobem ograniczania zapotrzebowania na ciepło i chłód na potrzeby wentylacji i klimatyzacji. Wymóg stosowania odzysku ciepła jest obowiązkowy w przypadku instalacji o wydajności od 500 m³/h (poprzednio 2000 m³/h). Wymagana jest minimalna sprawność temperaturowa do odzysku ciepła, co najmniej 50%. Nowe zmiany w warunkach technicznych wprowadzają konieczność stosowania odzysku ciepła prawie we wszystkich układach wentylacji mechanicznej, poza domami jednorodzinnymi i małymi układami lokalnymi (których wydajność nie przekracza tej wartości). W przypadku stosowania recyrkulacji, wymagany udział powietrza zewnętrznego według nowelizacji zależy jedynie od wymagań higienicznych i nie musi stanowić co najmniej 10% udziału w powietrzu nawiewanym.

Właściwa moc wentylatora

Nowe warunki techniczne określają ograniczenie maksymalnej mocy właściwej wentylatorów wraz z zapisem o konieczności ich wydajności. Wprowadzone zmiany mają na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej do napędu wentylatorów.

Rodzaj i zastosowanie wentylatora
Maksymalna moc właściwa wentylatora kW/(m³/s)
Wentylator nawiewny:

a) instalacja klimatyzacji lub wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła
1,60
b) instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej bez odzysku ciepła oraz instalacja wentylacji nawiewnej
1,25
Wentylator wywiewny:

a) instalacja klimatyzacji lub wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła
1,0
b) instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej bez odzysku ciepła oraz instalacja wentylacji nawiewnej
1,0
c) instalacja wywiewna
0,80

Unikanie kondensacji na belkach i płaszczyznach

Nowy zapis w warunkach technicznych nakazuje takie obliczanie temperatury czynnika chłodzącego, aby na powierzchni chłodzącej nie zachodziła kondensacja pary wodnej z powietrza (kondensacja pary wodnej zawartej w powietrzu wewnątrz domu zachodzi w wyniku spadku temperatury wewnętrznej na powierzchniach przegrody poniżej temperatury punktu rosy). Zadaniem projektanta instalacji jest zatem uniknięcie kondensacji pary wodnej na powierzchniach chłodzących, polegające na odpowiednim dobraniu temperatur zasilania i powrotu czynnika chłodzącego, uwzględniając m.in. warunki temperaturowo-wilgotnościowe w pomieszczeniu, rodzaj powierzchni wymiennika czy osuszanie w chłodnicy wstępnej.

Regulacja pomp obiegowych

Podobnie jak w przypadku wentylatorów zmiany obejmują wymóg stosowania regulowanych pomp obiegowych w obiegach chłodzących i grzewczych instalacji klimatyzacji, a ich regulacja powinna odbywać się według obciążenia cieplnego. Rozwiązanie sprzyja ograniczeniu zapotrzebowania na energię elektryczną, poprawiające regulację i równoważenie hydrauliczne w rozległych obiegach zasilających dynamicznie pracujące urządzenia. Tego typu rozwiązanie stosuje się w dużych układach hydraulicznych zasilania klimatyzacji - a obecny zapis wprowadza je również do mniejszych układów.

Szczelność budynku

Przenikanie powietrza przez przegrody budowlane zwiększa energochłonność budynku, dlatego nowelizacja warunków technicznych wprowadza dodatkowe wymagania dotyczące przegród zewnętrznych i przejść elementów instalacji (np. kanały wentylacyjne). Wymaga to projektowania i stosowania specjalistycznych rozwiązań uszczelnień elastycznych, zapobiegających przenikaniu powietrza w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnych. Wprowadzono zalecenia, aby każdy budynek poddawać próbie szczelności n50.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej