Efektywność energetyczna i zdrowy klimat wnętrz

2015-11-06 13:29
oświetlone wnętrze
Autor: VELUX Dostęp do światła naturalnego oraz jakość powietrza wewnętrznego budynku mają duży wpływ na zdrowie i samopoczucie użytkowników

Większość Europejczyków aspiruje do posiadania tzw. zdrowego domu. Jednak wielu z nich, nawet o tym nie wiedząc, nadal mieszka i pracuje w warunkach niekorzystnych dla zdrowia i samopoczucia. Problem tkwi bowiem w tym, żeby zmieniać nie tylko standardy projektowania i budowania, ale także świadomość o roli domu w życiu człowieka, bowiem nie tylko efektywność energetyczna budynku, ale również zdrowy klimat wnętrz to dwa główne, nierozerwalne kanony współczesnej architektury.

Zdrowy styl życia nie ogranicza się już tylko do unikania używek czy dbania o kondycję fizyczną. Jak się okazuje, coraz więcej uwagi poświęcamy również komfortowi mieszkania, który przejawia się w mikroklimacie wnętrza i jakości powietrza. Zagadnienie to jest o tyle ważne, że w budynkach spędzamy ok. 90% naszego życia i mają one ogromny wpływ na nasze zdrowie i dobre samopoczucie.

Z ostatniego raportu Instytutu Fraunhofera wynika, że 80 milionów Europejczyków mieszka w zawilgoconych domach, co przykładowo podwaja ryzyko zachorowania na astmę. Znacząco zmniejszają się także zdolności poznawcze dzieci w szkołach czy efektywność pracy w biurach, w których jakość powietrza pozostawia wiele do życzenia. Te informacje są alarmujące. Dowodzą, że trzeba zdecydowanie przyspieszyć działania związane z polepszeniem klimatu we wnętrzach budynków. Raport Instytutu Fraunhofera zawiera także dane literaturowe dotyczące wpływu warunków mieszkaniowych w Europie na zdrowie ludzi i ich funkcjonowanie w domu i w szkole.

Model Home 2020

Na pytanie o rolę zdrowego klimatu w pomieszczeniach, dr Peter Holzer, inżynier i zaangażowany badacz, nauczyciel i konsultant w dziedzinie projektowania zrównoważonych budynków, odpowiedział: „Jest ona podstawowa. Ponad 90% życia spędzamy w budynkach. Muszą więc być ciepłe, widne i pozytywnie wpływać na zdrowie. Zapewnienie zdrowego klimatu w pomieszczeniach jest więc tak samo istotne, jak konserwacja zasobów i oszczędność kosztów. To wielkie osiągnięcie projektu Model Home 2020, skoncentrowanego zarówno na potrzebach użytkowników, jak i celach fizycznych i technicznych”.
Z badań przeprowadzonych przez Grupę VELUX wynika, że Europejczycy nie tylko są świadomi potrzeby światła i świeżego powietrza dla zdrowia i dobrego samopoczucia, ale są także gotowi inwestować w swoje domy, w celu poprawy warunków mieszkania.

velux
Autor: brak danych

W wyniku prowadzonych na całym świecie debat na temat zmian klimatycznych i oszczędzania energii, obowiązujące obecnie przepisy budowlane skupiają się głównie na efektywności energetycznej budynków. Ten nacisk na efektywność energetyczną nie obejmuje jednak kwestii zdrowych budynków, czyli takich, które stymulują nasze ciała, umysły i kreatywność.
Światło dzienne ma ogromny wpływ na ludzki organizm, zwłaszcza na funkcjonowanie mózgu. Niedobór światła wpływa negatywnie na zdrowie psychiczne, z kolei jego optymalna dawka może pomóc pacjentom w rekonwalescencji i skrócić czas hospitalizacji. Brak wentylacji jest ściśle związany z problemem zawilgocenia pomieszczeń i występowania w nich pleśni. Jeżeli nie wietrzy się dostatecznie wnętrz budynków, ich użytkownicy narażeni są m.in. na zakażenia dróg oddechowych.
Budynki pokazowe zrealizowane przez firmę VELUX w ramach projektu Model Home 2020 dowodzą, że nie brakuje fachowej wiedzy i technologii realizowania zdrowych i efektywnych energetycznie budynków. Domy przyszłości, czyli budynki, które spełniają wymagania norm UE w zakresie efektywności energetycznej przewidywanych na rok 2020, bez uszczerbku dla klimatu wewnętrznego można budować już teraz. Projekt ma na celu również motywację zarówno właścicieli domów prywatnych, jak i organów administracji publicznej do modernizacji i remontów budynków, uwzględniających właśnie te dwa ważne kryteria: klimat wewnętrzny i efektywność energetyczną.

Prace badawcze Grupy VELUX

Na zlecenie firmy VELUX instytut Wilke przeprowadził badanie (Healthy Homes Barometer - HHB) pokazujące, co Europejczycy myślą o zdrowiu w kontekście własnego domu. Jest to największe badanie dotyczące opinii i zachowań Europejczyków na temat zdrowego domu. W badaniu wzięło udział 12 000 respondentów z 12 krajów.
Badanie to jest kolejnym kamieniem milowym w pracach badawczych Grupy VELUX w dziedzinie zrównoważonego budownictwa i zdrowych domów, będącym zwieńczeniem projektu Model Home 2020, rozpoczętego w roku 2009. W pięciu krajach powstało sześć budynków pokazowych, w których następnie zamieszkały typowe rodziny, testując zastosowane rozwiązania. W ten sposób dowiedziano się, jak tworzyć efektywne energetycznie budynki bez uszczerbku dla klimatu i środowiska, które jednocześnie zapewniają mieszkańcom lepszą jakość życia. Przyjmując szerszą perspektywę okazało się, że inicjatywy w zakresie zrównoważonego budownictwa w większej skali przynoszą korzyści całym krajom i przyczyniają się do poprawy warunków życia milionów ludzi w aglomeracjach na całym świecie.
Dostęp do światła naturalnego i spanie w całkowitej ciemności w nocy, to czynniki bardzo ważne dla naszego zdrowia i samopoczucia. Tak samo jest z dostępem do świeżego powietrza. To wszystko składa się na zdrowy styl życia, podobnie jak odpowiednia dieta i aktywność fizyczna. Jeżeli więc chcemy, aby Europejczycy mieszkali w zdrowych domach, musimy zająć się tymi problemami.

W badaniu HHB zdrowy dom, a właściwie dom umożliwiający zdrowy styl życia, był jednym z dziewięciu badanych aspektów życia codziennego, które mają wpływ na zdrowie. Uznano, że najważniejsze dla zdrowia człowieka są takie czynniki jak odpowiedni sen, wentylacja zapewniająca dopływ świeżego powietrza i dostęp do światła dziennego. Unikanie tytoniu i systematyczne ćwiczenia fizyczne znalazły się daleko w tyle − są to zaskakujące wnioski, ponieważ te kwestie od dawna są przedmiotami debaty publicznej.

Model Home 2020
Autor: VELUX Współczesne budynki powinny spełniać dwa podstawowe warunki: zdrowy klimat panujący wewnątrz pomieszczeń oraz efektywność energetyczną
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej