Zakres zastosowania systemów gaśniczych w budownictwie przemysłowym

2016-08-05 12:59

System gaśniczy należy dobierać nie tylko ze względu na jego parametry. Trzeba uwzględnić także rodzaj obiektu w którym ma być wykorzystany.

Należy pamiętać, że konieczne jest przeprowadzenie dokładnej analizy ryzyka pożarowego dla obiektu i dopiero na podstawie jej wyniku dobranie optymalnego systemu gaśniczego lub zabezpieczającego. Bardzo istotną kwestią poprawnego działania stałych urządzeń gaśniczych jest ich właściwe zaprojektowanie i zainstalowanie w obiekcie.

 przyczyny niewłaściwego zadziałania stałych urządzeń gaśniczych
Autor: mgr inż. Tomasz Sowa, Zespół Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej CNBOP-PIB Główne przyczyny niewłaściwego zadziałania stałych urządzeń gaśniczych (źródło: opracowanie własne T. Sowa na podstawie: John R. Hall, „U.S. experience with sprinklers and other automatic fire extinguishing equipment”, NFPA, January 2009)

Budynki wielkokubaturowe i otwarte przestrzenie

Do ochrony przeciwpożarowej obiektów o dużych i otwartych przestrzeniach nie można wykorzystywać urządzeń gaśniczych gazowych oraz aerozolowych ze względu na trudności z osiągnięciem i utrzymaniem stężenia gaśniczego. Jedynym rozwiązaniem jest stosowanie tryskaczy, ewentualnie mgły wodnej po przeprowadzeniu analizy warunków techniczno-budowlanych i zagrożeń.

Serwerownie

Do zabezpieczania serwerowni stosuje się tylko takie rozwiązania, które mają odpowiednie certyfikaty, co ogranicza wybór do zaledwie kilku środków gaśniczych. W przypadku małych obiektów warto zastanowić się nad chlorowcopochodnymi węglowodorów, które sprawdzają się w pomieszczeniach, gdzie znajdują się szczególnie wrażliwe urządzenia elektroniczne.

Natomiast, jeżeli serwerownia składa się ze sprzętu o dużej mocy obliczeniowej i dużych pojemnościach macierzy dysków, to lepszym wyjściem wydaje się być zastosowanie stałego urządzenia gaśniczego bazującego na gazach obojętnych. Główną zaletą takiego rozwiązania jest brak utraty przejrzystości powietrza w trakcie wyzwolenia środka gaśniczego, przez co obsługa znajdująca się wewnątrz ma szansę na bezpieczną ewakuację. Niestety wciąż istnieje zagrożenie odniesienia obrażeń ciała spowodowanych np. gazem wypływającym z dyszy, dlatego uruchomienie urządzeń powinno nastąpić po określonym czasie. Należy jednak pamiętać, że zastosowanie CO2 do serwerowni może spowodować zagrożenie dla personelu oraz dla wyposażenia elektronicznego.

Nieodzowne może okazać się zainstalowanie systemu wczesnej detekcji dymu. Pozwoli on na szybkie wykrycie pożaru i natychmiastowe rozpoczęcie działań gaśniczych.

Pomieszczenia z urządzeniami pod napięciem

W przestrzeniach, w których znajdują się urządzenia pod napięciem problem stanowi m.in. przewodność wody, uniemożliwiająca zastosowanie instalacji tryskaczowych. Odpowiednią formą ochrony w tego typu miejscach są urządzenia gaśnicze na gazy obojętne lub fluorowcopochodne węglowodorów, które służą do zabezpieczania pomieszczeń lub ochrony miejscowej zainstalowanych w rozdzielniach urządzeń sterujących i innych szczególnego rodzaju.

Składowiska cieczy palnych

Wiele cieczy palnych ze względu na swoje cechy i masę właściwą nie miesza się od razu z wodą, co stwarza niebezpieczeństwo, że pożar po podaniu wody nie zostanie ugaszony, lecz jeszcze bardziej się rozprzestrzeni. Do gaszenia cieczy palnych o znacznej objętości (powyżej kilku m3) lub mogących spalać się na stosunkowo dużej powierzchni (powyżej kilku m2) i palnych o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55°C) (pożary grupy B) nie zaleca się stosowania aerozoli gaśniczych. Rozwiązaniem może być użycie tryskaczy z dozowaniem środków pianotwórczych tworzących film wodny. Do ochrony przestrzeni składowania cieczy palnych najlepiej sprawdzą się urządzenia gaśnicze pianowe.

Silosy, zasobniki, urządzenia filtrujące

W celu opanowania pożarów bezpłomieniowych lub zapobiegania wybuchom pyłów wykorzystywane są urządzenia inertyzujące. Do gaszenia pożarów, szczególnie w przypadku materiałów pęczniejących pod wpływem wody, można zastosować gazowe instalacje gaśnicze wykorzystujące dwutlenek węgla.

Numer specjalny "Hale przemysłowe" do pobrania
"Hale przemysłowe" - numer specjalny „Informatora Budowlanego-murator" ukazał się przy współpracy:

sponsorzy hale
Autor: INFORMATOR BUDOWLANY-murator
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej