VideoIQ oraz Advisor MASTER

2007-05-31 16:18

GE Infrastructure opracowało system, który pomaga pracownikom ochrony wydajniej i lepiej monitorować chronione obiekty. Ciekawym rozwiązaniem jest także platforma systemowa; jeden spójny zestaw realizuje zadania systemu alarmowego, kontroli dostępu oraz telewizji dozorowej.

Obiekty użyteczności publicznej, takie jak ujęcia wody pitnej, podstacje transformatorowe, wieże ciśnień czy przepompownie gazu i paliwa, są często zdalnie monitorowane. Są one na ogół położone w znacznej odległości od zabudowań, a taka lokalizacja powoduje, że tego typu obiekty mogą być narażone na sabotaż. Duża liczba fałszywych alarmów, powodowanych ingerencją zwierząt lub poruszanych wiatrem drzew, usypia czujność pracowników ochrony. Nowy system na pierwszy rzut oka pracuje tak jak tradycyjny monitoring video. Tymczasem VideoIQ analizuje obraz przekazywany z kamer w taki sposób, jak ludzki mózg. Po instalacji urządzenie rozpoczyna naukę i zapamiętuje wygląd otoczenia i rozmieszczenie nieruchomych obiektów. Uczy się także ignorować sygnały pochodzące z "tła" obrazu (np. ruchy drzew i krzewów). Dzięki zastosowaniu nowej technologii o nazwie "Concept CodingTM system analizuje pełne spektrum zachowań typowych dla ludzi, włącza algorytmy rozpoznawania twarzy i gestów. Pojawienie się człowieka na terenie monitorowanego obiektu sygnalizuje czerwona ramka, która pojawia się na monitorze systemowym. Możemy mieć zatem pewność, że w chronionej strefie został rozpoznany człowiek, a nie inny obiekt w ruchu - jak to ma miejsce w tradycyjnych systemach. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego algorytmu analizy i przetwarzania danych system sprawdza się doskonale w warunkach ograniczonej widoczności, w nocy i podczas silnych opadów atmosferycznych.
Jeśli analiza potwierdzi, że na chronionym obszarze znajduje się człowiek, system informuje strażnika wysyłając sygnał alarmowy. VideoIQ śledzi człowieka, przekazując funkcje monitorowania z kamery na kamerę, gdy obiekt znika z pola widzenia. Dzięki zastosowaniu technologii bezprzewodowej strażnik, który jest w terenie, może otrzymać obraz z systemu bezpośrednio na ekran Palmtopa. VideoIQ wnosi do systemu monitoringu wizyjnego "inteligentną analizę", którą nie dysponują inne systemy wykrywania zdarzeń.

Algorytm analizy obrazu

VideoIQ uzyskuje pewność i niezawodność rozpoznawania, wykorzystując opatentowany przez GE algorytm analizy obrazu. Rozpoznawanie jest dokonywane poprzez połączenie trzech rozwiązań programowych:

Separacja Planów obrazu - Plan Pierwszy - Tło

Urządzenie analizuje obraz video i uczy się pomijania pixeli pochodzących z tła
i oddzielania ich od pixeli pochodzących z poszczególnych planów sceny. Analiza ta trwa nieprzerwanie nawet podczas śledzenia obiektu w ruchu. Podczas obróbki obrazu kolorowego korzysta z tzw. transformacji przestrzeni koloru - CHI, która "renderuje" plik wynikowy bez względu na zmiany warunków oświetlenia. System nie ogranicza się do analizy obrazów kolorowych, algorytm potrafi przetwarzać także obrazy czarno-białe oraz rejestrowane w podczerwieni.

Klasyfikacja Obiektów

Urządzenie łączy pixele w grupy, które przyporządkowuje do różnych kategorii (np. ludzie lub samochody). Proces ten jest jednym z podstawowych wyróżników nowego systemu
w stosunku do innych rozwiązań opartych na analizie pixeli. Aby odpowiednio sklasyfikować obiekty, VideoIQ wykorzystuje algorytmy rozpoznawania wzorców z grup pixeli. W procesie uczenia się wykorzystuje mechanizmy sieci neuronowych. Dodatkowo wykorzystuje mechanizm RDL (Risk Differential Learning - Minimalizacja Ryzyka Uczenia) i optymalizuje proces uczenia się, korygując właściwości sieci neuronowej, w celu zminimalizowania ilości obliczeń koniecznych do podjęcia właściwej decyzji o klasyfikacji obiektu.

Eliminacja Obiektów

Urządzenie stale analizuje i uzupełnia bazę danych obiektów pierwszoplanowych, aby szybko rozróżniać obiekty w ramach tej samej klasy. Eliminacja obiektów odbywa się w tle, aby zapewnić systemowi czas i miejsce konieczne do dokonywania klasyfikacji obiektów na bieżąco. Proces ten jest w szczególności odpowiedzialny za minimalizowanie fałszywych alarmów wywoływanych przez zmieniające się warunki otoczenia.

Advisor MASTER

Firma GE Infrastructure stworzyła system Advisor MASTER, który jest nowością w zakresie ochrony dóbr i zasobów. Platforma systemowa umożliwia realizację zadań systemu alarmowego, kontroli dostępu oraz telewizji dozorowej przez jeden spójny zestaw współpracujących ze sobą urządzeń. W ten sposób obiekty i zgromadzone w nich zasoby są pod stałym dozorem wykorzystującym zaawansowane technologie detekcji, ograniczania dostępu do najbardziej wrażliwych części obiektów oraz stałego nadzoru wizyjnego z nagrywaniem obrazu oraz przesyłaniem go do zdalnych odbiorców. Przykładem zastosowania takich rozwiązań może być automatyczne skierowanie kamery obrotowej w zadanym kierunku na skutek zadziałania czujnika alarmowego bądź informacji o wejściu użytkownika do strefy chronionej. Nagrany wówczas wysokiej jakości obraz może posłużyć do weryfikacji osoby bądź jako materiał dowodowy w przypadku włamania. Z punktu widzenia użytkownika takiego systemu, który nie musi być znawcą systemów zabezpieczeń, poruszanie się w obiekcie obsługiwanym przez system Advisor MASTER jest niezwykle przyjazne. Zastosowanie pojedynczego zestawu urządzeń weryfikujących osoby znakomicie upraszcza jego obsługę. Stopniowanie poziomów ochrony w zależności od pory dnia i daty oraz obszaru obiektu powoduje, że poruszanie się osób w chronionym obiekcie poddawane jest automatycznej regulacji. Oprogramowanie komputerowe, które powstaje w polskim oddziale badań i rozwoju GE Infrastructure, zapewnia pełną kontrolę systemu ze stanowiska komputerowego połączonego z systemem poprzez sieć komputerową. Ułatwia to połączenie systemu z użytkownikiem bez dodatkowych kosztów na dedykowaną infrastrukturę komunikacyjną (wykorzystuje się standardowe rozwiązania sieci internetowych). Istotną funkcją systemu zabezpieczeń jest powiadamianie użytkownika bądź odpowiednich służb (ochrona, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja) o wystąpieniu zagrożenia życia bądź mienia.
System Advisor MASTER może skorzystać z wszystkich mediów przeznaczonych do komunikacji ze służbami ratowniczymi czy ochrony mienia.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej