Przełącznik PPK-8/RF AUDIO/VIDEO 8WE/2WY

2009-01-21 13:59

Przełącznik z odbiornikiem radiowym umożliwia wybór jednego z ośmiu par audio/video źródeł sygnału i przyłączenie jej do wyjścia. Wyboru można dokonywać ręcznie lub automatycznie. W trybie automatycznym można ustawić czas przełączania źródeł sygnału od ok. 0,5 sekundy do ok. 125 sekund z krokiem 0,5 sekundy. Czas, po którym nastąpi kolejne przełączenie można ustawić dla wszystkich kamer jednocześnie lub dla każdej kamery osobno. Możliwe jest także ustawienie pominięcia w sekwencji każdego z wejść.

Charakterystyka urządzenia:

 • obsługa do ośmiu źródeł sygnału audio i video
 • dwa wyjścia sygnału audio i dwa wyjścia video
 • przełączanie ręczne i automatyczne
 • możliwość ustawienia czasu przełączania wejść
 • możliwość ustawienia pominięcia wybranych wejść
 • zapis konfiguracji w pamięci trwałej urządzenia
 • współpraca z pilotem bezprzewodowym RS-485RF/P umożliwia zamontowanie przełącznika w szafie na ścianie i przełączanie kamer ze stanowiska monitorującego (Uwaga: pilot należy zakupić oddzielnie)

Dane techniczne

 Liczba wejść A/V  8/8
 Liczba wyjść A/V  2/2
 Impedancja wejść A/V [Ω/Ω]  10/75
 Impedancja wyjść A/V [Ω/Ω]  39/75
 Zasilanie  DC 12 V/100 mA
 Zakres regulacji czasu [s]  0,5–125
 Wymiary [mm]  213/36/93
 Masa [g]  270

Konfiguracja urządzenia

Wejścia audio/video są ze sobą powiązane. Naciśnięcie odpowiedniego przycisku panelu przedniego powoduje jednoczesne przyłączenie wybranego toru audio i odpowiadającego mu toru video. Aby ręcznie włączyć daną parę wejść, należy wcisnąć odpowiedni przycisk znajdujący się poniżej numeru pary na przednim panelu. Wybrana para sygnalizowana jest poprzez świecenie zielonej diody znajdującej się nad przyciskiem. Włączenie ręczne wybranego wejścia audio/video wyłącza funkcję pracy automatycznej. Włączenia lub wyłączenia trybu automatycznego dokonuje się przez wciśnięcie przycisku oznaczonego symbolem „A”. Pracę tego trybu sygnalizuje czerwona dioda.

Przełącznik PPK-8/RF AUDIO/VIDEO 8WE/2WY
Autor: Delta Elementy panelu przedniego i tylnego

Ustawienie indywidualnego czasu przełączania wejść

Aby ustawić czas przełączania dla konkretnej pary audio/video, należy wcisnąć przycisk włączający odpowiednie wejście i przytrzymać go tak długo, aż dioda nad nim zacznie migać. Każde mignięcie oznacza 0,5 sekundy. Należy więc tak długo trzymać przycisk, aż uzyskamy żądany czas przełączania dla danego wejścia. Przykładowo, dla oczekiwanego czasu 5 sekund, należy przytrzymać przycisk tak długo, aż dioda mignie 10 razy. W celu ustawienia wspólnego czasu przełączania wszystkich wejść należy przytrzymać dwa dowolne przyciski przełączania kamer.

Ustawienie pominięcia kamery

Funkcję pominięcia kamery użytkownik włącza przytrzymując klawisz „A” przez około sekundę. Czerwona dioda zacznie migać, natomiast zielone diody pokażą, które kamery są aktywne (zapalona dioda nad aktywną kamerą), a które nieaktywne (dioda zgaszona). Aktywacji lub dezaktywacji danego wejścia można dokonać przyciskiem włączania danej kamery. Jeżeli dioda nad przyciskiem paliła się, to po naciśnięciu zgaśnie i odwrotnie. Wyjście z procedury i zapamiętanie ustawień następuje po ponownym naciśnięciu przycisku „A”.

Zapis konfiguracji w pamięci stałej przełącznika

Urządzenie umożliwia zapamiętanie konfiguracji w celu przywrócenia ustawień po zaniku zasilania urządzenia. Zapamiętanie ustawień następuje podczas opuszczania funkcji pominięcia kamery opisanej w poprzednim punkcie. Zapisywane są wtedy skonfigurowane wcześniej czasy przełączania, numery pominiętych wejść oraz informacja czy po ponownym włączeniu przełącznik ma być od razu ustawiony w tryb przemiatania (tryb AUTO).

Aby przełącznik po włączeniu zasilania wchodził w tryb pracy automatycznej, należy:

 • włączyć tryb pracy automatycznej przyciskiem „A” (dioda „A” świeci),
 • włączyć funkcję ustawiania pominięcia kamery, naciskając przycisk „A” przez około sekundę,
 • opuścić funkcje ustawiania pominięcia kamery, naciskając ponownie przycisk „A”.

Aby przełącznik po włączeniu zasilania nie wchodził w tryb pracy automatycznej, należy:

 • pozostawić tryb pracy automatycznej wyłączony (dioda „A” nie świeci),
 • włączyć funkcję ustawiania pominięcia kamery, naciskając przycisk „A” przez około sekundę,
 • opuścić funkcje ustawiania pominięcia kamery, naciskając ponownie przycisk „A”.  

Współpraca z pilotem bezprezwodowym

Urządzenie przystosowano do współpracy z radiowym pilotem bezprzewodowym RS-485-RF/P. Jego zastosowanie umożliwia nadzorowanie pracy aż do 256 przełączników PPK-8 i pozwala w dowolnym momencie na zmianę aktywnego kanału lub przełączenie w tryb automatyczny.
W związku z powyższym konieczna jest możliwość zdefiniowania unikalnego adresu ID przełącznika w postaci liczby od 0 do 255. Wybór dokonywany jest w fazie konfiguracji urządzenia przez użytkownika i jest zapamiętywany w pamięci nieulotnej.
W celu skonfigurowania adresu należy postępować następująco:

 • odłączyć zasilanie przełącznika,
 • wcisnąć i przytrzymać przycisk „A”,
 • nie puszczając przycisku podłączyć zasilanie urządzenia,
 • trzykrotne mignięcie wszystkich zielonych diod informuje o wejściu w tryb ustawiania numeru ID,
 • puścić przycisk „A”,
 • zielone diody informują o ustawionym numerze ID, wciskanie przycisków zapala lub gasi diody i zmienia numer ID według poniższego schematu.
Przełącznik PPK-8/RF AUDIO/VIDEO 8WE/2WY
Autor: Delta Schemat konfiguracji numeru ID

Przykłady konfiguracji numeru ID:

 • aby uzyskać numer 24 zapalamy diody 4 i 5, gasząc pozostałe. 8+16 = 24
 • aby uzyskać numer 255 zapalamy wszystkie diody od 1 do 8. 1+2+4+8+16+32+64+128 = 255
 • aby uzyskać numer 99 zapalamy diody 1, 2, 6 i 7. 1+2+32+64 = 99

Konwerter numerów ID na stan diod i odwrotnie

Dokonany wybór należy zatwierdzić ponownym wciśnięciem przycisku „A”. W tym momencie numer ID zostaje zapisany w pamięci nieulotnej przełącznika i przechodzi on do trybu normalnej pracy.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej