Centrala alarmowa Easy Series

2008-11-26 4:21
Centrala alarmowa
Autor: BOSCH

Elegancka, wysokiej klasy centrala Easy Series firmy Bosch jest połączeniem niezawodności i prostoty z nowoczesnymi możliwościami. Dzięki intuicyjnej obsłudze fałszywe alarmy praktycznie wyeliminowano. Funkcja inteligentnej oceny zagrożenia oraz inne metody zmniejszenia liczby fałszywych alarmów powodują, że niepotrzebne alarmy to przeszłość.

Centrala alarmowa Easy Series
Autor: ROBERT BOSCH sp. z o.o. SECURITY SYSTEMS

W centrali Easy Series zastosowano dwukierunkową bezprzewodową komunikację radiową. Jest to równoznaczne z wysoką skutecznością systemu oraz możliwością montażu czujek i urządzeń ostrzegawczych praktycznie w dowolnym miejscu obiektu. Pozwala to na znaczną oszczędność czasu i kosztów instalacji. System umożliwia potwierdzenie sygnału alarmowego lub stanu w momencie odebrania go przez centralę. Piloty RF wchodzące w skład systemu pozwalają użytkownikom na sprawdzenie, czy system wygenerował alarm przed wejściem do chronionego budynku czy mieszkania. Piloty wskazują sytuację alarmową (dioda LED), mogą być stosowane do zazbrajania/rozbrajania systemu. Funkcje te zapewniają większy komfort i wygodę użytkowania właścicielom mieszkań, domów lub firm.

Instalacja i programowanie
Centrala Easy Series
po ustawieniu kodu kraju automatycznie konfiguruje się. Ustawienia można zaprogramować głosowo - za pomocą lokalnego lub zdalnego połączenia telefonicznego. Wszystkie funkcje są łatwe i intuicyjne, dzięki temu specjalityczne szkolenia nie są konieczne. Opcjonalnie dostępny jest klucz programujący, ułatwiający konfigurowanie dzięki możliwości szybkiego pobierania i przesyłania ustawień. Przenośny klucz pozwala szybko zaprogramować grupę central o takich samych charakterystykach technicznych.
Moduły głosowe oraz klucze programujące mają kod barwny i charakterystyczne kształty, dzięki temu można je łatwo odnaleźć, a także prawidłowo zainstalować. Podstawowe programowanie oraz komunikacja centrali z użytkownikiem przeprowadzane są w pełni głosowo. Programowanie zaawansowane obejmuje informacje głosowe z centrali oraz wymaga potwierdzenia. Centrala alarmowa Easy Series firmy Bosch cechuje się większą niezawodnością dzięki zastosowaniu dwukierunkowej komunikacji radiowej. Jest odporna na zakłócenia generowane przez inne urządzenia wykorzystujące komunikację radiową (telefony komórkowe, elektroniczne nianie).

Tramsmisja alarmu
Zintegrowany dialer nawiązuje bezpośrednie połączenie ze stacją monitorowania alarmów (protokoły SIA, Contact ID, FastFormat), a dialer głosowy może być użyty do przesyłania alarmów na telefony lub do stacji monitorowania.

 Montaż systemu
Okablowanie znacznie uproszczono dzięki kodowi barwnemu zacisków. Zespół zacisków jest instalowany pod pewnym kątem w celu ułatwienia wprowadzenia żył kabli. Zaciski wyposażono w płytkę blokującą, która uniemożliwia zetknięcie się żył z obwodami drukowanymi centrali. Okablowanie wejściowe i wyjściowe nie musi dzielić zacisków, ponieważ centrala jest wyposażona w osobne, dedykowane zaciski. Odłączalny zespół zacisków w klawiaturze sterującej oznaczony jest kodem barwnym. W celu ułatwienia precyzyjnej instalacji klawiatury sterującej, w podstawę została wbudowano poziomnica pęcherzykowa.

Centrala alarmowa Easy Series
Autor: ROBERT BOSCH sp. z o.o. SECURITY SYSTEMS

Opcje zasilania i tampera
Centrale są zasilane poprzez wbudowany zasilacz. Opcjonalnie może być zastosowany podwójny tamper - obudowy/ścienny. Tamper nie zajmuje linii alarmowej w centrali, zawiera także obwód umożliwiający łatwe dołączanie dodatkowych tamperów takich jak Bell Box.

Zastosowanie i eksploatacja
Centrala Easy Series
jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla właścicieli domów prywatnych i małych firm. Do alarmowania można wykorzystać także zewnętrzne urządzenia sygnalizacyjne. Dzięki zintegrowanej, dwukierunkowej komunikacji głosowej, użytkownik może połączyć się z centralą alarmową i słuchać lub mówić do ludzi znajdujących się w wybranej lokalizacji obiektu. Przyczynia się to do zmniejszenia liczby fałszywych alarmów, ponieważ po odebraniu sygnału alarmowego, operatorzy w centrum monitorowania mogą słuchać i weryfikować to, co dzieje się w chronionych pomieszczeniach.
Klawiatura sterująca jest funkcjonalna, do jej obsługi używa się pojedynczego klucza zbliżeniowego oraz wykorzystuje głosowy interfejs użytkownika. Może mieć wiele zastosowań np. może obsługiwać dodatkowe funkcje, jak wykrywanie pożaru lub sygnalizacja alarmu medycznego.


  

Wysoka niezawodność
Centrala spełnia wymogi EN i UL oraz posiada świadectwo kwalifikacji Techom. Klawiatura sterująca jest łatwa w obsłudze i korzysta z komunikatów tekstowych, co zapobiega powstawaniu błędów. Dzięki temu w znaczący sposób zwiększa niezawodność systemu i jednocześnie zmniejsza liczbę fałszywych alarmów. Dodatkowo, funkcja opóźnienia wejścia i wyjścia pozostawia czas na opuszczenie chronionego obszaru. Podczas działania funkcji opóźnienia generowany jest dźwięk, którego natężenie stopniowo wzrasta, wyświetlane są także graficzne wskaźniki. Okres po alarmie pozwala użytkownikowi usunąć niepotrzebne raporty ze stacji monitorowania.

 

 

Budowa klawiatury systemu

1. Dostęp do funkcji specjalnych.
2. Pojedynczy przycisk informacyjny.
3. Czujka obecności.
4. Dwukierunkowa komunikacja głosowa:
- wbudowany głośnik
- wbudowany mikrofon.
5.
Czytnik RFID i klucz zbliżeniowy.
6.
Wysokokontrastowy, kolorowy wyświetlacz symboli graficznych (ikon).
7. Wskaźniki ochrony obwodowej lub pełnej.
8.
Wskaźnik włączonej ochrony.
9.
Animowana "tarcza ochronna".
10.
Moduł głosowy: generuje komunikaty głosowe emitowane przez panel sterujący (moduł dostępny w wielu językach).
11.
Klucz programujący: do szybkiego pobierania i przesyłania nastaw konfiguracyjnych.
12.
Zaciski oznaczone kodem barwnym i zrozumiałe instrukcje na pokrywie płytki drukowanej zapewniają łatwą i szybką instalację.

Główne cechy użytkowe systemu:

- komunikacja przewodowa lub bezprzewodowa w technologii wLSN,
- brak konieczności szkolenia,
- automatyczna konfiguracja według kodu kraju,
- łatwa obsługa,
- beztekstowy panel sterujący, wyświetlający wyłącznie symbole graficzne (ikony),
- komunikacja głosowa w języku użytkownika,
- zdalne programowanie, obsługa i sterowanie przez telefon lub oprogramowanie RPS,
- zastosowanie w systemach sygnalizacji włamania i pożaru,
- testowanie systemu po naciśnięciu jednego przycisku.

Skrócony przegłąd systemu

Zalety systemu:
- programowanie przez telefon lub komputer przenośny przyczynia się do oszczędności czasu i pieniędzy,
- awangardowe wzornictwo panelu sterującego, które pasuje do każdego wnętrza,
- beztekstowa komunikacja z użytkownikiem za pomocą symboli graficznych, oraz komunikatów głosowych (dostępnych w wielu wersjach językowych),

W centrali alarmowej Easy Series zastosowano charakterystyczną kolorową technologię wyświetlania, wykorzystującą symbole, kolory oraz komunikaty głosowe. Centrala ma także wbudowany mikrofon, głośnik i czujkę obecności, która wykrywa zbliżającą się osobę. Klawiaturę sterującą pozbawiono komunikatów tekstowych, funkcje uruchamiane są jednym przyciskiem oraz animowanymi ikonami, co sprawia, że jest bardzo prosta w obsłudze i przyjazna dla użytkownika. Do włączenia i wyłączenia systemu służy pojedynczy klucz zbliżeniowy. Cichy tryb pracy klawiatury pozwala użytkownikowi wyłączyć dowolny komunikat głosowy, który nie dotyczy najważniejszych funkcji:

  • wbudowana czujka ruchu, która wykrywa obecność użytkownika i poinformuje go o ważnych zdarzeniach systemowych,
  • brak dodatkowych kosztów dzięki wbudowanemu dialerowi cyfrowemu i głosowemu,
  • możliwość rozmowy z osobą znajdującą się na chronionym obszarze dzięki funkcji dwukierunkowej komunikacj głosowej,
  • wygodne i szybkie powiadamianie o alarmie przez wiadomość tekstową (TAP) lub głosową
  • różne opcje włączania/wyłączania systemu: pilot wLSN, klucz zbliżeniowy, jeden przcisk, zdalne sterowanie, hasło
  • większa odporność na fałszywe alarmy: łatwa obsługa, stopniowe powiadamianie poprzez sygnał dźwiękowy o rosnącym natężeniu, inteligentna ocena zagrożenia, opcja krosowania stref, dwukierunkowa wersyfikacja audio, zgodność z normami SIA i EN w zakresie fałszywych alarmów.

Funkcja inteligentnej oceny zagrożenia jest nowością na rynku zabezpieczeń. Przetwarzanie danych w ramach funkcji zmniejszenia liczby fałszywych alarmów opiera się na aktualnym poziomie ochrony, typach wejść, stanach wejść oraz modelu zdarzeń systemowych. Centrala alarmowa analizuje poziomy zagrożenia, wysyła zweryfikowany raport alarmowy tylko w sytuacji, gdy oszacowany poziom zagrożenia spełnia określone kryteria. Dzięki temu fałszywe alarmy są ignorowane, a rzeczywiste zagrożenia są niezawodnie identyfikowane.

Dane techniczne
 8 stref na płycie, możliwość rozbudowy do 32 stref przewodowych lub bezprzewodowych
 4 wyjścia na płycie, możliwość rozbudowy o 4 wyjścia bezprzewodowe
 maksymalnie 20 użytkowników, pilotów
 zintegrowana, dwukierunkowa weryfikacja audio
 1 obszar (+ opcja ochrony zgodnie z wymaganiami użytkownika)
 wbudowany dialer cyfrowy i głosowy
 500 zdarzeń (oznaczonych czasem i datą wystąpienia)
 powiadamianie osobiste za pomocą wiadomości głosowych

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej