Zimowe piany

2007-05-31 17:25

Firma Selena wprowadziła na rynek trzy zmodyfikowane produkty: niskotemperaturową pianę montażowo - uszczelniającą Tytan, niskotemperaturową pianę pistoletową oraz niskotemperaturową pianę pistoletową Tytan 65. Produkty są gotowe do użycia bez konieczności podnoszenia temperatury puszki do +5oC. W przypadku piany pistoletowej temperatura puszki może osiągnąć poziom - 10oC, a wężyka -8oC. Piany mają aprobatę Instytutu Techniki Budowlanej.

Niskotemperaturowa piana montażowo - uszczelniająca Tytan

Jednokomponentowa piana poliuretanowa przeznaczona do izolacji, uszczelniania, montażu, wygłuszania i klejenia.

 • przystosowana jest do pracy w temperaturze otoczenia i podłoża już od -10oC,
 • ma dobrą termoizolacyjność i dźwiękochłonność, odporność na powstawanie pleśni i grzybów
 • wykazuje dobrą przyczepność do typowych materiałów budowlanych takich jak: cegła, beton, tynk, drewno, szkło, metale, styropian, twarde PCV i sztywne piany PUR.

Zastosowanie

 • osadzanie drzwi i okien;
 • uszczelnianie prześwitów w ścianach,
 • izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania;
 • klejenie i izolowanie paneli ściennych, blach falistych, dachówek itp.;
 • wygłuszanie i uszczelnianie ścian działowych oraz kabin samochodowych i łodzi;
 • izolacja cieplna dachów i stropodachów;
 • wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków i w konstrukcjach szkieletowych.
Dane techniczne
Skład 4,4 diizocyjanian difenylometanu; propelenty
Kolor jasno żółty
Czas krzepnięcia (pyłosuchość) 8-12 min (przy: 20oC i 90% RH)
Czas utwardzania wg. tabeli
Czas pełnego utwardzenia 24h
Temperatura pracy (podłoża) -10 do +30oC
Temperatura puszki >+10oC
Odporność termiczna (po utwardzeniu)  od -60 do +100oC
Gęstość od 0,020 do 0,025 g/cm3 (20-25 kg/m3)
Stabilność wymiarów (kurczliwość) 3-5% (przy temp. +40oC, 95% RH, 24h)
Chłonność wody 1,5% (po 24h)
Wytrzymałość 0,05 MPa (na ściskanie); 0,14 MPa (na rozciąganie)
Współczynnik przewodzenia ciepła 0,036 W/mK
Palność B3 (DIN 4102)
Rozpuszczalniki (przed utwardzeniem) aceton

Temperatura otoczenia w [oC]

+20

+10

+5

0

-5

-10

Czas utwardzenia w [h]

ok. 1.5

ok. 2-2,5

ok. 2,5-3,5

ok. 3-5

ok. 3,5-7

ok. 5-9

 

Wydajność i zużycie materiału

Wydajność robocza jest uzależniona od temperatury i wilgotności powietrza.

Temperatura otoczenia w [oC]

+20

+10

+5

0

-5

-10

Wydajność w [litrach] piany w puszce o zawartości 750ml.

do 45

do 43

do 40

do 35

do 28

do 22

Wydajność w [litrach] piany w puszce o zawartości 500ml.

do 30

do 27

do 25

do23

do 17

do 13

Jedną puszką piany TYTAN o zawartości 750 ml możemy wypełnić ok. 25 mb szczeliny o przekroju 18cm2, a piany TYTAN o zawartości 500ml możemy wypełnić ok. 17 mb szczeliny o tym samym przekroju.

Aprobaty i Certyfikaty
Produkt ma zatwierdzenie Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie :

 • Atest PZH Nr HK/B/1416/01/98
 • Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej Nr: AT-15-3600/99
 • Wytwarzanie produktu odbywa się w systemie jakości potwierdzonym przez CERTYFIKAT ISO 9001.

Termin przydatności produktu do użycia wynosi 18 miesięcy.
Objętość pojemnika - 650 i 1000 ml, ilość piany w puszce - 500 i 750 ml, ilość puszek w kartonie - 16 szt., waga 1 sztuki - 0,60 i 0,90 kg.

Niskotemperaturowa piana pistoletowa Tytan

Jednokomponentowa piana poliuretanowa przeznaczona do izolacji, uszczelniania, montażu, wygłuszania i klejenia.

 •  jest przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia i podłoża od -10oC
 • ma dobrą termoizolacyjność i dźwiękochłonność, odporność na powstawanie pleśni i grzybów,
 • ma dobrą przyczepność do typowych materiałów budowlanych takich jak: cegłą, beton, tynk, drewno, szkło, metale, styropian, twarde PCV i sztywne piany PUR.

 

Zastosowanie

 • osadzanie drzwi i okien; 
 •  uszczelnianie prześwitów w ścianach,
 • izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania;
 • klejenie i izolowanie paneli ściennych, blach falistych, dachówek itp.;
 • wygłuszanie i uszczelnianie ścian działowych oraz kabin samochodowych i łodzi;
 • izolacja cieplna dachów i stropodachów;
 • wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków i w konstrukcjach szkieletowych.

 

Dane techniczne
Skład 4,4 diizocyjan difenylometanu; propelenty
Kolor jasno żółty
Czas krzepnięcia (pyłosuchość) 8-12 min (przy: 20oC i 90% RH)
Czas wstępnej obróbki Wg. tabeli
Czas pełnego utwardzenia 24 h
Temperatura pracy (podłoża) -10 do +30oC
Temperatura puszki >10oC
Odporność termiczna (po utwardzeniu) -60 do100oC
Gęstość od 0,019 do 0,024 g/cm3 (19-24 kg/m3)
Stabilność wymiarów (kurczliwość) 3-5% (przy temp. +40oC, 95% RH, 24h)
Chłonność wody 1,5% (po 24h)
Wytrzymałość 0,05 MPa (na ściskanie); 0,14 MPa (na rozciąganie)
Współczynnik przewodzenia ciepła 0,036 W/mK
Palność B3 (DIN 4102)
Rozpuszczalniki (przed utwardzeniem) aceton

Temperatura otoczenia w [oC]

+20

+10

+5

0

-5

-10

Czas wstępnej obróbki w [h]

ok. 1.5

ok. 2-2,5

ok. 2,5-3,5

ok. 3-5

ok. 3,5-7

ok. 5-9

Wydajność i zużycie materiału
Wydajność robocza jest uzależniona od temperatury i wilgotności powietrza.

Temperatura otoczenia w [oC]

+20

+10

+5

0

-5

-10

Wydajność w [litrach]

do 45

do 43

do 40

do 35

do 28

do 22

Jedną puszką piany TYTAN 65 o zawartości 750 ml możemy wypełnić ok. 25 mb szczeliny o przekroju 18cm2.

Aprobaty i certyfikaty
Produkt posiada zatwierdzenie Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie :

 • Atest PZH Nr HK/B/1416/01/98
 • Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej Nr: AT-15-3600/99
 • Wytwarzanie produktu odbywa się w systemie jakości potwierdzonym przez CERTYFIKAT ISO 9001.

Termin przydatności produktu do użytku wynosi 12 miesięcy.

Objętość pojemnika wynosi 1000 ml, ilość piany w puszce - 750 ml, ilość puszek w kartonie - 12szt., waga 1 sztuki 0,91kg.

Niskotemperaturowa piana pistoletowa Tytan 65

Jednokomponentowa piana poliuretanowa przeznaczona do izolacji, uszczelniania, montażu, wygłuszania i klejenia.

 • Z pojemnika o zawartości 750 ml można uzyskać do 40% piany więcej,  
 • przystosowana jest do pracy w temperaturze otoczenia i podłoża od -10oC  
 • ma dobrą termoizolacyjność i dźwiękochłonność, odporność na powstawanie pleśni i grzybów,
 • dobra przyczepność do typowych materiałów budowlanych takich jak: cegłą, beton, tynk, drewno, szkło, metale, styropian, twarde PCV i sztywne piany PUR.

 

 Zastosowanie

 • osadzanie drzwi i okien;
 • uszczelnianie prześwitów w ścianach,
 • izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania;
 • klejenie i izolowanie paneli ściennych, blach falistych, dachówek itp.;
 • wygłuszanie i uszczelnianie ścian działowych oraz kabin samochodowych i łodzi;
 • izolacja cieplna dachów i stropodachów;

wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków i w konstrukcjach szkieletowych.

Dane techniczne
Skład 4,4dizocyjanian difenylometanu; propelenty
Kolor jasny żółty
Czas krzepnięcia (pyłosuchość) 8-12 min (przy: 20oC i 90% RH)
Czas utwardzania wg. tabeli
Czas pełnego utwardzenia 24h
Temperatura pracy (podłoża) -10 do +30oC
Temperatura puszki >10oC
Odporność termiczna (po utwardzeniu) -60 do +100oC
Gęstość od 0,019 do 0,026 g/cm3 (19-26 kg/m3)
Stabilność wymiarów (kurczliwość) 3-5% (przy temp. +40oC, 95% RH, 24h)
Chłonność wody 1,5% (po 24h)
Wytrzymałość 0,05 MPa (na ściskanie); 0,14 (na rozciąganie)
Współczynnik przewodzenia ciepła 0,036 W/mK
Palność B3 (DIN 4102)
Rozpuszczalniki (przed utwardzeniem) aceton

 

Temperatura otoczenia w [oC]

+20

+10

+5

0

-5

-10

Czas utwardzania w [h]

ok. 1.5

ok. 2-2,5

ok. 2,5-3,5

ok. 3-5

ok. 3,5-7

ok. 5-9

 

Wydajność i zużycie

Wydajność robocza jest uzależniona od temperatury i wilgotności powietrza.

Temperatura otoczenia w [oC]

+20

+10

+5

0

-5

-10

Wydajność w [litrach]

do 65

do 60

do 54

do 46

do 37

do 25

Jedną puszką piany TYTAN 65 o zawartości 750 ml możemy wypełnić ok. 36 mb szczeliny o przekroju 18cm2.

 Aprobaty i certyfikaty

 • Atest PZH Nr HK/B/2252/01/2000
 • Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej Nr: AT-15-3600/99  
 • Wytwarzanie produktu odbywa się w systemie jakości potwierdzonym przez CERTYFIKAT ISO 9001.  

Termin przydatności produktu do użytku wynosi 18 miesięcy.
Objętość pojemnika - 1000 ml, ilość piany w puszce 750 ml, ilość puszek w kartonie - 12 szt., waga 1 sztuki - 1,1 kg.

   Sposób użycia produktów

 • wolne od kurzu i brudu powierzchnie robocze należy zwilżyć wodą,
 • osadzanie okien i drzwi należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta i powinno odbywać się z użyciem łączników mechanicznych,
 • zawartość puszki doprowadzić w sposób naturalny do temperatury pokojowej, powyżej +10oC (najlepiej przez zanurzenie w letniej wodzie),
 • intensywnie wstrząsać puszką (ok. 30 sekund) w celu dokładnego wymieszania składników,
 • zdjąć kołpak ochronny i przykręcić dyszę dozującą do puszki,
 • w czasie użytkowania puszkę trzymać do góry dnem,
 • wielkość strumienia piany reguluje się przez siłę nacisku na dyszę dozującą,
 • po nałożeniu, pianę należy zwilżyć wodą,
 • szczeliny o szerokości nie większej niż 5 cm wypełnić w 50% ich głębokości - piana powiększa swoją objętość po nałożeniu,
 • szczeliny szersze niż 5 cm wypełnić stopniowo warstwami, a każdą z warstw zwilżyć wodą, 
 • nadmiar piany po utwardzeniu usunąć metodami mechanicznymi (np. nożem),  
 • jeśli pracę przerywa się na dłużej niż 15 min należy zawór i dyszę dozującą wyczyścić czyścikiem TYTAN,
 • utwardzoną pianę należy zabezpieczyć i osłonić farbami, tynkiem lub innymi materiałami zabezpieczającymi przed promieniami UV

Produkt posiada zatwierdzenie Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie :

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej