Zimowe piany

2007-05-31 17:25

Firma Selena wprowadziła na rynek trzy zmodyfikowane produkty: niskotemperaturową pianę montażowo - uszczelniającą Tytan, niskotemperaturową pianę pistoletową oraz niskotemperaturową pianę pistoletową Tytan 65. Produkty są gotowe do użycia bez konieczności podnoszenia temperatury puszki do +5oC. W przypadku piany pistoletowej temperatura puszki może osiągnąć poziom - 10oC, a wężyka -8oC. Piany mają aprobatę Instytutu Techniki Budowlanej.

Niskotemperaturowa piana montażowo - uszczelniająca Tytan

Jednokomponentowa piana poliuretanowa przeznaczona do izolacji, uszczelniania, montażu, wygłuszania i klejenia.

 • przystosowana jest do pracy w temperaturze otoczenia i podłoża już od -10oC,
 • ma dobrą termoizolacyjność i dźwiękochłonność, odporność na powstawanie pleśni i grzybów
 • wykazuje dobrą przyczepność do typowych materiałów budowlanych takich jak: cegła, beton, tynk, drewno, szkło, metale, styropian, twarde PCV i sztywne piany PUR.

Zastosowanie

 • osadzanie drzwi i okien;
 • uszczelnianie prześwitów w ścianach,
 • izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania;
 • klejenie i izolowanie paneli ściennych, blach falistych, dachówek itp.;
 • wygłuszanie i uszczelnianie ścian działowych oraz kabin samochodowych i łodzi;
 • izolacja cieplna dachów i stropodachów;
 • wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków i w konstrukcjach szkieletowych.
Dane techniczne
Skład 4,4 diizocyjanian difenylometanu; propelenty
Kolor jasno żółty
Czas krzepnięcia (pyłosuchość) 8-12 min (przy: 20oC i 90% RH)
Czas utwardzania wg. tabeli
Czas pełnego utwardzenia 24h
Temperatura pracy (podłoża) -10 do +30oC
Temperatura puszki >+10oC
Odporność termiczna (po utwardzeniu)  od -60 do +100oC
Gęstość od 0,020 do 0,025 g/cm3 (20-25 kg/m3)
Stabilność wymiarów (kurczliwość) 3-5% (przy temp. +40oC, 95% RH, 24h)
Chłonność wody 1,5% (po 24h)
Wytrzymałość 0,05 MPa (na ściskanie); 0,14 MPa (na rozciąganie)
Współczynnik przewodzenia ciepła 0,036 W/mK
Palność B3 (DIN 4102)
Rozpuszczalniki (przed utwardzeniem) aceton

Temperatura otoczenia w [oC]

+20

+10

+5

0

-5

-10

Czas utwardzenia w [h]

ok. 1.5

ok. 2-2,5

ok. 2,5-3,5

ok. 3-5

ok. 3,5-7

ok. 5-9

 

Wydajność i zużycie materiału

Wydajność robocza jest uzależniona od temperatury i wilgotności powietrza.

Temperatura otoczenia w [oC]

+20

+10

+5

0

-5

-10

Wydajność w [litrach] piany w puszce o zawartości 750ml.

do 45

do 43

do 40

do 35

do 28

do 22

Wydajność w [litrach] piany w puszce o zawartości 500ml.

do 30

do 27

do 25

do23

do 17

do 13

Jedną puszką piany TYTAN o zawartości 750 ml możemy wypełnić ok. 25 mb szczeliny o przekroju 18cm2, a piany TYTAN o zawartości 500ml możemy wypełnić ok. 17 mb szczeliny o tym samym przekroju.

Aprobaty i Certyfikaty
Produkt ma zatwierdzenie Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie :

 • Atest PZH Nr HK/B/1416/01/98
 • Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej Nr: AT-15-3600/99
 • Wytwarzanie produktu odbywa się w systemie jakości potwierdzonym przez CERTYFIKAT ISO 9001.

Termin przydatności produktu do użycia wynosi 18 miesięcy.
Objętość pojemnika - 650 i 1000 ml, ilość piany w puszce - 500 i 750 ml, ilość puszek w kartonie - 16 szt., waga 1 sztuki - 0,60 i 0,90 kg.

Niskotemperaturowa piana pistoletowa Tytan

Jednokomponentowa piana poliuretanowa przeznaczona do izolacji, uszczelniania, montażu, wygłuszania i klejenia.

 •  jest przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia i podłoża od -10oC
 • ma dobrą termoizolacyjność i dźwiękochłonność, odporność na powstawanie pleśni i grzybów,
 • ma dobrą przyczepność do typowych materiałów budowlanych takich jak: cegłą, beton, tynk, drewno, szkło, metale, styropian, twarde PCV i sztywne piany PUR.

 

Zastosowanie

 • osadzanie drzwi i okien; 
 •  uszczelnianie prześwitów w ścianach,
 • izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania;
 • klejenie i izolowanie paneli ściennych, blach falistych, dachówek itp.;
 • wygłuszanie i uszczelnianie ścian działowych oraz kabin samochodowych i łodzi;
 • izolacja cieplna dachów i stropodachów;
 • wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków i w konstrukcjach szkieletowych.

 

Dane techniczne
Skład 4,4 diizocyjan difenylometanu; propelenty
Kolor jasno żółty
Czas krzepnięcia (pyłosuchość) 8-12 min (przy: 20oC i 90% RH)
Czas wstępnej obróbki Wg. tabeli
Czas pełnego utwardzenia 24 h
Temperatura pracy (podłoża) -10 do +30oC
Temperatura puszki >10oC
Odporność termiczna (po utwardzeniu) -60 do100oC
Gęstość od 0,019 do 0,024 g/cm3 (19-24 kg/m3)
Stabilność wymiarów (kurczliwość) 3-5% (przy temp. +40oC, 95% RH, 24h)
Chłonność wody 1,5% (po 24h)
Wytrzymałość 0,05 MPa (na ściskanie); 0,14 MPa (na rozciąganie)
Współczynnik przewodzenia ciepła 0,036 W/mK
Palność B3 (DIN 4102)
Rozpuszczalniki (przed utwardzeniem) aceton

Temperatura otoczenia w [oC]

+20

+10

+5

0

-5

-10

Czas wstępnej obróbki w [h]

ok. 1.5

ok. 2-2,5

ok. 2,5-3,5

ok. 3-5

ok. 3,5-7

ok. 5-9

Wydajność i zużycie materiału
Wydajność robocza jest uzależniona od temperatury i wilgotności powietrza.

Temperatura otoczenia w [oC]

+20

+10

+5

0

-5

-10

Wydajność w [litrach]

do 45

do 43

do 40

do 35

do 28

do 22

Jedną puszką piany TYTAN 65 o zawartości 750 ml możemy wypełnić ok. 25 mb szczeliny o przekroju 18cm2.

Aprobaty i certyfikaty
Produkt posiada zatwierdzenie Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie :

 • Atest PZH Nr HK/B/1416/01/98
 • Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej Nr: AT-15-3600/99
 • Wytwarzanie produktu odbywa się w systemie jakości potwierdzonym przez CERTYFIKAT ISO 9001.

Termin przydatności produktu do użytku wynosi 12 miesięcy.

Objętość pojemnika wynosi 1000 ml, ilość piany w puszce - 750 ml, ilość puszek w kartonie - 12szt., waga 1 sztuki 0,91kg.

Niskotemperaturowa piana pistoletowa Tytan 65

Jednokomponentowa piana poliuretanowa przeznaczona do izolacji, uszczelniania, montażu, wygłuszania i klejenia.

 • Z pojemnika o zawartości 750 ml można uzyskać do 40% piany więcej,  
 • przystosowana jest do pracy w temperaturze otoczenia i podłoża od -10oC  
 • ma dobrą termoizolacyjność i dźwiękochłonność, odporność na powstawanie pleśni i grzybów,
 • dobra przyczepność do typowych materiałów budowlanych takich jak: cegłą, beton, tynk, drewno, szkło, metale, styropian, twarde PCV i sztywne piany PUR.

 

 Zastosowanie

 • osadzanie drzwi i okien;
 • uszczelnianie prześwitów w ścianach,
 • izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania;
 • klejenie i izolowanie paneli ściennych, blach falistych, dachówek itp.;
 • wygłuszanie i uszczelnianie ścian działowych oraz kabin samochodowych i łodzi;
 • izolacja cieplna dachów i stropodachów;

wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków i w konstrukcjach szkieletowych.

Dane techniczne
Skład 4,4dizocyjanian difenylometanu; propelenty
Kolor jasny żółty
Czas krzepnięcia (pyłosuchość) 8-12 min (przy: 20oC i 90% RH)
Czas utwardzania wg. tabeli
Czas pełnego utwardzenia 24h
Temperatura pracy (podłoża) -10 do +30oC
Temperatura puszki >10oC
Odporność termiczna (po utwardzeniu) -60 do +100oC
Gęstość od 0,019 do 0,026 g/cm3 (19-26 kg/m3)
Stabilność wymiarów (kurczliwość) 3-5% (przy temp. +40oC, 95% RH, 24h)
Chłonność wody 1,5% (po 24h)
Wytrzymałość 0,05 MPa (na ściskanie); 0,14 (na rozciąganie)
Współczynnik przewodzenia ciepła 0,036 W/mK
Palność B3 (DIN 4102)
Rozpuszczalniki (przed utwardzeniem) aceton

 

Temperatura otoczenia w [oC]

+20

+10

+5

0

-5

-10

Czas utwardzania w [h]

ok. 1.5

ok. 2-2,5

ok. 2,5-3,5

ok. 3-5

ok. 3,5-7

ok. 5-9

 

Wydajność i zużycie

Wydajność robocza jest uzależniona od temperatury i wilgotności powietrza.

Temperatura otoczenia w [oC]

+20

+10

+5

0

-5

-10

Wydajność w [litrach]

do 65

do 60

do 54

do 46

do 37

do 25

Jedną puszką piany TYTAN 65 o zawartości 750 ml możemy wypełnić ok. 36 mb szczeliny o przekroju 18cm2.

 Aprobaty i certyfikaty

 • Atest PZH Nr HK/B/2252/01/2000
 • Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej Nr: AT-15-3600/99  
 • Wytwarzanie produktu odbywa się w systemie jakości potwierdzonym przez CERTYFIKAT ISO 9001.  

Termin przydatności produktu do użytku wynosi 18 miesięcy.
Objętość pojemnika - 1000 ml, ilość piany w puszce 750 ml, ilość puszek w kartonie - 12 szt., waga 1 sztuki - 1,1 kg.

   Sposób użycia produktów

 • wolne od kurzu i brudu powierzchnie robocze należy zwilżyć wodą,
 • osadzanie okien i drzwi należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta i powinno odbywać się z użyciem łączników mechanicznych,
 • zawartość puszki doprowadzić w sposób naturalny do temperatury pokojowej, powyżej +10oC (najlepiej przez zanurzenie w letniej wodzie),
 • intensywnie wstrząsać puszką (ok. 30 sekund) w celu dokładnego wymieszania składników,
 • zdjąć kołpak ochronny i przykręcić dyszę dozującą do puszki,
 • w czasie użytkowania puszkę trzymać do góry dnem,
 • wielkość strumienia piany reguluje się przez siłę nacisku na dyszę dozującą,
 • po nałożeniu, pianę należy zwilżyć wodą,
 • szczeliny o szerokości nie większej niż 5 cm wypełnić w 50% ich głębokości - piana powiększa swoją objętość po nałożeniu,
 • szczeliny szersze niż 5 cm wypełnić stopniowo warstwami, a każdą z warstw zwilżyć wodą, 
 • nadmiar piany po utwardzeniu usunąć metodami mechanicznymi (np. nożem),  
 • jeśli pracę przerywa się na dłużej niż 15 min należy zawór i dyszę dozującą wyczyścić czyścikiem TYTAN,
 • utwardzoną pianę należy zabezpieczyć i osłonić farbami, tynkiem lub innymi materiałami zabezpieczającymi przed promieniami UV

Produkt posiada zatwierdzenie Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie :

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej