Tynki dekoracyjne w systemach ociepleń.

2008-11-27 12:31

Atlas sp. zo.o. wprowadziła do swojej oferty dwa nowe dekoracyjne tynki cienkowarstwowe: Atlas Silkat i Atlas Silkon. Stosowanie tych tynków musi być poprzedzone nałożeniem podkładowej masy tynkarskiej; Atlas Silkat ASX (w przypadku tynku silikatowego) oraz Atlas Silkon ANX (w wypadku tynku silikonowego).

Atlas Silkat N i R są to silikatowe, cienkowarstwe tynki strukturalne, przeznaczone do ręcznego wykonywania dekoracyjnych wypraw zewnętrznych i wewnętrznych. Można je stosować na wszystkich równych i nośnych podłożach mineralnych, takich jak beton, gips, tradycyjne tynki cementowe i cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe oraz na warstwach zbrojonych w systemach ociepleń. Stosowanie tynków silikatowych zalecane jest zwłaszcza w przypadku wykańczania ścian stanowiących przegrody o wysokiej paroprzepuszczalności, np. murów z betonu komórkowego.
Są to gotowe do użycia tynki o konsystencji pasty, produkowane na bazie szkła wodnego i kruszywa marmurowego o grubości do 1,5 i 2 mm. Po wyschnięciu stanowią trwałą, hydrofobową wyprawę tynkarską, o dobrej przyczepności do typowych podłoży mineralnych. Tynki tworzą warstwę charakteryzującą się bardzo wysoką paroprzepuszczalnością, zapewniającą swobodny transport pary wodnej i oddawanie wilgoci przez materiał, na którym zostały zastosowane. Jest ona również odporna na mycie, czynniki atmosferyczne oraz agresywne składniki zawarte zarówno w podłożu, jak i w środowisku naturalnym. Omawiane produkty zawierają środki ograniczające rozwój grzybów i pleśni na powierzchni tynku. Kolorystyka tynków silikatowych przedstawiona jest w nowej palecie barw Atlas.
Podłoże, na którym mają być kładzione tynki, powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepności należy usunąć. Po ich usunięciu podłoże należy zagruntować, a nierówności i ubytki wypełnić. W każdym przypadku przed nałożeniem tynku Atlas Silkat N lub R podłoże należy pokryć podkładową masą tynkarską Atlas Silkat ASX.
Tynki dostarczane są w postaci gotowej do użycia masy. Nie wolno łączyć ich z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Bezpośrednio przed użyciem masę należy przemieszać w celu wyrównania konsystencji.
Tynki silikatowe należy nakładać na przygotowane podłoże w postaci równomiernej warstwy o grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Powstałą powierzchnię fakturuje się przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego: Silikat N - ruchami okrężnymi, Silkat R - ruchami pionowymi, poziomymi lub okrężnymi, w zależności od oczekiwanego kierunku ułożenia rys. Czas otwarty pracy (pomiędzy nałożeniem masy a zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji masy. Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie). Materiał należy nakładać metodą "mokre na mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy wcześniej zaplanować, na przykład: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Tynkowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku. przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyższonej wilgotności i temperatury około +5oC czas wiązania tynku może być wydłużony. Temperatura podłoża i otoczenia podczas wykonywania prac i wysychania tynku powinna wynosić od +5oC do +25oC.
Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynków silikatowych, należy na jedną powierzchnię nakładać tynk o tej samej dacie produkcji. W przypadku stosowania tynków na systemach ociepleń należy unikać używania kolorów ciemnych, o współczynniku odbicia światła rozproszonego mniejszym niż 20%. Udział tynków w takich kolorach nie powinien przekraczać 10% powierzchni elewacji.
Przed tynkowaniem należy dokładnie zabezpieczyć wszystkie elementy znajdujące się w pobliżu, np. szyby, stolarkę, obróbki blacharskie itp., ponieważ zabrudzenia spowodowane tynkiem silikatowym po jego wyschnięciu są nie do usunięcia bez ryzyka uszkodzenia podłoża.

 

 Dane Techniczne

 

Przyczepność do betonu

 min. 0,3 MPa

Temperatura podłoża i otoczenia

 od +5oC do +25oC

Odporność na temperatury

 od -20oC do +60oC

Gęstość gotowego wyrobu

 ok. 1,9 g/cm3

 

Zużycie

 Średnio zużywa się:
ok 2,5÷2,8 kg tynku Atlas Silikat N-150 na 1 m2
ok. 3 kg tynku Atlas Silikat N-200 i R-200 na 1 m2
Dokładna wartość zużycia możliwa jest do określenia na podstawie próby wykonanej na tynkowanym podłożu.

Opakowania

 Wiaderka plastikowe 25 kg
Paleta: 400 kg w wiaderkach 25 kg.

Przechowywanie i transport

 Tynk należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią i przegrzaniem. Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 Normy

 Wyrób spełnia wymagania Polskiej Normy PN-B-10106:1997
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0070/01/2004

 


Atlas Silkat ASX
jest podkładową masą tynkarską przeznaczoną do przygotowania podłoża pod cienkowarstwowe tynki silikatowe Atlas Silkat N i R. Można go stosować na wszystkich równych i nośnych podłożach mineralnych, takich jak beton, gips, tradycyjne tynki cementowe lub cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe, a także na warstwach zbrojonych w systemach ociepleń. Może być używany wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Jest to gotowa do użycia biała masa podkładowa produkowana na bazie szkła wodnego i mączek kwarcowych. Jest środkiem gruntującym. Zawartość kruszywa w tynku podkładowym nadaje zagruntowanej powierzchni chropowatość, która ułatwia nakładanie kolejnych warstw, a także zwiększa powierzchnię połączenia tynku z podłożem. Stosowanie masy tynkarskiej poprawia przyczepność oraz ogranicza możliwość powstawania plam na powierzchni tynku cienkowarstwowego (plamy powstają w wyniku niewłaściwego przygotowania podłoża lub pod wpływem jego właściwości).

Podłoże powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność podkładu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów i wosku. Stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepności należy usunąć. Przed przystąpieniem do prac naprawczych zaleca się zagruntowanie podłoża emulsją i wypełnienie ubytków i nierówności.

Masę należy rozprowadzić na przygotowanym podłożu (równomiernie na całej powierzchni) przy pomocy wałka lub pędzla. Nie należy nakładać masy w temperaturze poniżej +5oC. Tynkowanie powierzchni można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu masy, tj. po upływie ok. 4÷6 godzin od momentu jej naniesienia.

 

Dane Techniczne

 

 Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531)

 1

 Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac

 od +5oC do +30oC

  Gęstość gotowego wyrobu ok.

  1,50 g/cm3

 Zużycie

 Średnio zużywa się 0,3 kg masy na 1 m2

 Narzędzia

 Wałek lub pędzel malarski. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

 Opakowania

 Wiadra plastikowe 5 kg, 15 kg,
Paleta: 480 kg w wiaderkach 5 kg, 495 kg w wiaderkach 15 kg.

 Przechowywanie i transport

 Podkładową masę tynkarską należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach) i chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 Normy

 Wyrób otrzymał Aprobatę Techniczną
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0070/03/2004

 

 

Atlas Silkon N i R są to silikonowe cienkowarstwowe tynki strukturalne, przeznaczone do ręcznego wykonywania dekoracyjnych wypraw zewnętrznych i wewnętrznych. Można je stosować na wszystkich równych i nośnych podłożach mineralnych, takich jak beton, gips, tradycyjne tynki cementowe i cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe oraz na warstwach zbrojonych w systemach ociepleń. Stosowanie tynków silikonowych zalecane jest zwłaszcza w przypadku wykańczania powierzchni ścian szczególnie narażonych na zabrudzenia.
Są to gotowe do użycia tynki o konsystencji pasty, produkowane na bazie żywicy krzemoorganicznej i kruszywa dolomitowego o grubości do 1,5 i 2 mm. Po wyschnięciu stanowią trwałą, hydrofobową wyprawę tynkarską, o dobrej elastyczności i przyczepności do typowych podłoży mineralnych. Jest ona nienasiąkliwa i ma zdolność samoczyszczenia, co zmniejsza możliwość osadzania się i rozwoju mikroorganizmów. Ponadto tynki zawierają środki ograniczające rozwój grzybów i pleśni na ich powierzchni. Tynk silikonowy tworzy warstwę o mikroporowatej strukturze, która charakteryzuje się bardzo wysoką paroprzepuszczalnością, zapewniającą swobodny transport pary wodnej i oddawanie wilgoci przez materiał, na którym został on zastosowany. Jest ona również odporna na mycie, czynniki atmosferyczne oraz agresywne składniki zawarte zarówno w podłożu, jak i w środowisku naturalnym. Kolorystyka tynków silikonowych przedstawiona jest w nowej palecie barw Atlas.
Podłoże powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepności należy usunąć. Po ich usunięciu zaleca się zagruntować podłoże emulsją. Nierówności i ubytki należy wypełnić. W każdym przypadku przed nałożeniem tynku Atlas SilikonN lub R podłoże należy pokryć podkładową masą tynkarską Atlas Silikon ANX.
Tynki dostarczane są w postaci gotowej do użycia masy. Nie wolno łączyć ich z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Bezpośrednio przed użyciem masę należy przemieszać w celu wyrównania konsystencji.
Tynki silikonowe Atlas Silkon N i R należy nakładać na przygotowane podłoże w postaci równomiernej warstwy o grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Powstałą powierzchnię fakturuje się przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego: Silkon N - ruchami okrężnymi, Silkon R - ruchami pionowymi, poziomymi lub okrężnymi, w zależności od oczekiwanego kierunku ułożenia rys. Czas otwarty pracy (pomiędzy nałożeniem masy a zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji masy. Maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie) należy ustalić doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej pogody). Materiał należy nakładać metodą "mokre na mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować, np.: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Tynkowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania tynku (zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza), wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyższonej wilgotności i temperatury około +5oC czas wiązania tynku może być wydłużony. Temperatura podłoża i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna wynosić od +5oC do +25oC.
Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynków silikonowych, na jedną powierzchnię należy nakładać tynk o tej samej dacie produkcji. W przypadku stosowania tynków na systemach ociepleń należy unikać używania kolorów ciemnych, o współczynniku odbicia światła rozproszonego mniejszym niż 20%. Udział tynków w takich kolorach nie powinien przekraczać 10% powierzchni elewacji.

 

 

 Dane techniczne

 

Przyczepność do betonu min.

 0,3 MPa

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac

od +5oC do +25o

Odporność na temperatury

 od -20oC do +60oC

Gęstość gotowego wyrobu ok.

 1,9 g/cm3

Opór dyfuzyjny max.

 2 m

 Zużycie

 Średnio zużywa się:
ok 2,5÷2,8 kg tynku ATLAS SILKON N-150 na 1 m2
ok. 3 kg tynku ATLAS SILKON N-200 i R-200 na 1 m2
Dokładną wartość zużycia można określić na podstawie próby wykonanej na tynkowanym podłożu.

 Opakowania

 Wiaderka plastikowe 25 kg
Paleta: 400 kg w wiaderkach 25 kg.

 Przechowywanie i transport

 Tynk należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią i przegrzaniem. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 Normy

 Wyrób spełnia wymagania Polskiej Normy PN-B-10106:1997
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0070/02/2004

 


Atlas Silkon ANX
jest podkładową masą tynkarską przeznaczoną do przygotowania podłoża pod cienkowarstwowe tynki silikonowe ATLAS SILKON N i R. Można go stosować na wszystkich równych i nośnych podłożach mineralnych, takich jak beton, gips, tradycyjne tynki cementowe i cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe, a także na warstwach zbrojonych w systemach ociepleń. Może być używany wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Jest to gotowa do użycia biała masa podkładowa produkowana na bazie żywicy krzemoorganicznej i mączek kwarcowych. Jest środkiem gruntującym. Zawartość kruszywa w tynku podkładowym nadaje zagruntowanej powierzchni chropowatość, która ułatwia nakładanie kolejnych warstw, a także zwiększa powierzchnię połączenia tynku z podłożem. Stosowanie masy tynkarskiej poprawia przyczepność oraz ogranicza możliwość powstawania plam na powierzchni tynku cienkowarstwowego, które powstają w wyniku niewłaściwego przygotowania podłoża lub na skutek jego właściwości.

Podłoże powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność podkładu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku. Stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepności należy usunąć. Przed przystąpieniem do prac naprawczych zaleca się zagruntować podłoże, nierówności i ubytki wypełnić

Masę Atlas Silkon ANX należy rozprowadzić na przygotowanym podłożu (równomiernie na całej powierzchni) przy pomocy wałka lub pędzla. Nie należy nakładać masy w temperaturze poniżej +5oC. Tynkowanie powierzchni można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu masy, tj. po upływie ok. 4÷6 godzin od momentu jej naniesienia.

 

 

 Dane techniczne

 

Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531)

 1

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac

 od +5oC do +30oC

Gęstość gotowego wyrobu ok.

 1,50 g/cm3

Zużycie

 Średnio zużywa się 0,3 kg masy na 1 m2.

Narzędzia

Wałek lub pędzel malarski. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu

Opakowania

 Wiadra plastikowe: 5 kg, 15 kg
Paleta: 480 kg w wiaderkach 5 kg, 495 kg w wiaderkach 15 kg.

Przechowywanie i transport

 Podkładową masę tynkarską należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (na paletach) i chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 Normy

 Wyrób otrzymał Aprobatę Techniczną
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0070/04/2004

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej