Skuteczne przeciwdziałanie powstawaniu wykwitów

2008-09-26 4:13
Skuteczne przeciwdziałanie powstawaniu wykwitów
Autor: ALPOL GIPS Sp. z o.o.

Często ściany, mury oraz słupki wykonane z cegieł lub płytek klinkierowych pokryte są nieestetycznymi, białymi nalotami. Początkowo niewielki, z upływem czasu przekształcają się w zacieki pokrywające coraz większą powierzchnię. Wykwity te szpecą elewacje, mury czy słupki wykonane z klinkieru oraz doprowadzają do uszkodzeń mechanicznych spoin. Przyczyną tego jest wzrost objętości krystalizujących soli, które tworzą naloty i wykwity.

W każdym produkcie na bazie cementu portlandzkiego na skutek niewykorzystania całej wody w procesie hydratacji spoiwa powstają rurkowate szczeliny o średnicy od kilku nanometrów do kilkudziesięciu mikrometrów, zwane porami kapilarnymi. Ich specyficzna budowa sprawia, ze mogą zasysać ciecz, która wędrując systemem połączonych kanałów utworzonych przez kapilary umożliwia migracje rozpuszczonym solom. Migrujące sole mogą pochodzić zarówno ze składników zapraw, kształtek klinkierowych wykonanych z niewłaściwych surowców jak też stanowić produkt oddziaływań atmosferycznych na składniki zapraw.

Aby ograniczyć ten proces należy przerwać ciągłość struktury kapilarnej. Jest to możliwie dzięki wykorzystaniu dodatków o rozmiarach manometrycznych. Ich zastosowanie pozwala uzyskać bardziej zwarta i szczelna mikrostrukturze o zmniejszonej absorpcji. W ten sposób migracja roztworów soli w produkcie zostaje zahamowana, a tym samym ogranicza się proces powstawania wykwitów.

W ofercie ALPOL GIPS znajdują się produkty, w których dzięki zastosowaniu nanododatków ograniczono proces migracji roztworów zawierających sole. Tym samym produkty te, nazwane Nanoproduktami, są bardzo odporne na powstawanie wykwitów solnych.

Do grupy nanoproduktów marki ALPOL należą:

Nanozaprawa do klinkieru ALPOL jest to kolorowa zaprawa do wznoszenia murów z cegieł licowych z jednoczesnym spoinowaniem oraz do murowania ogrodzeń, fundamentów, studzienek, ścian konstrukcyjnych i kominów z cegieł klinkierowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zaprawą można również wypełniać fugi o szerokości do 30 mm między cegłami i płytkami elewacyjnymi. Dzięki zastosowaniu nanododatków zaprawa jest wysoce odporna na powstawanie wykwitów solnych. Produkt dostępny jest w siedmiu kolorach:

 • grafitowym (ALPOL AZ 120),
 • szarym(ALPOL AZ 121),
 • brązowym (ALPOLAZ 122),
 • czerwonym (ALPOL AZ 123),
 • jasnoszarym(ALPOL AZ 124),
 • czarnym(ALPOL AZ 125),
 • piaskowym (ALPOLAZ 126).

AZ 120
Autor: ALPOL GIPS Sp. z o.o.
Skuteczne przeciwdziałanie powstawaniu wykwitów
Autor: ALPOL GIPS Sp. z o.o.

Nanospoina do klinkieru ALPOL to drobnoziarnista spoina będąca uzupełnieniem nanosystemu do klinkieru. Służy do spoinowania murów, ogrodzeń, podmurzy, fasad, kominów z klinkierowych cegieł licowych, klinkierowych pytek elewacyjnych, a także wypełniania fug miedzy okładzinami z naturalnego (poza marmurowymi) i sztucznego kamienia elewacyjnego o szerokości od 3 do10 mm. Można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zastosowane nanododatki sprawiają, że jest wysoce odporna na powstawanie wykwitów solnych. Nie należy jej stosować w agresywnych warunkach i pod wodą. Dostępna jest w siedmiu kolorach odpowiadających kolorom nanozapraw do klinkieru:

 • grafitowym (ALPOL AZ 150),
 • szarym (ALPOL AZ 151),
 • brązowym(ALPOL AZ 152),
 • czerwonym (ALPOLAZ 153),
 • jasnoszarym (ALPOL AZ 154),
 • czarnym (ALPOL AZ 155),
 • piaskowym(ALPOL AZ 156).
Skuteczne przeciwdziałanie powstawaniu wykwitów
Autor: ALPOL GIPS Sp. z o.o.
Skuteczne przeciwdziałanie powstawaniu wykwitów
Autor: A

Elastyczny nanoklej do klinkieru ALPOL AK 518 klasa C2T służy głównie do przyklejania elewacyjnych kształtek i pytek klinkierowych. Można go również stosować do innych okładzin ceramicznych, płyt z kamienia naturalnego i sztucznego (poza marmurowymi).
Ze względu na ograniczony spływ klej nadaje się na wszelkiego rodzaju powierzchnie pionowe. Ponieważ jest klejem elastycznym, można go stosować na podłożach krytycznych (odkształcalnych, podgrzewanych, na tarasach, balkonach itp.). Klej jest mrozo- i wodoodporny, co umożliwia jego aplikację na zewnątrz budynków.

Skuteczne przeciwdziałanie powstawaniu wykwitów
Autor: ALPOL GIPS Sp. z o.o.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej