Piana pistoletowa w systemie dociepleń

2007-05-25 18:55

To może zdarzyć się przy każdych pracach dociepleniowych - czy z użyciem wełny, czy styropianu. Między płytami materiału dociepleniowego powstają szczeliny (płyty mogą mieć drobne różnice wymiarowe), które zaburzają pracę całego systemu.

Do tej pory ich wypełnianie bywało bardzo uciążliwe. Chcąc zachować parametry cieplne izolacji wykonawcy musieli uzupełniać luki docinanymi paskami styropianu, nawet gdy ich szerokość wynosiła zaledwie 2 mm (mniejsze, zgodnie z różnymi instrukcjami i wytycznymi można pominąć). Problemem było dociśnięcie paska styropianu do "dna" szczeliny - niestaranne, powierzchniowe załatanie oznaczało niestety utratę właściwości cieplnych systemu. Nieodpowiedzialni "fachowcy" omijali czasem te zalecenia używając do wypełniania szczelin zapraw klejących. Rozwiązanie takie w krótkim czasie przynosiło jednak odwrotne do zamierzonych efektów. W miejscach nałożenia zaprawy powstawały mostki termiczne, oraz tzw. przesztywnienia, co często skutkowało pękaniem tynku w uszczelnianych miejscach. Wyjściem było użycie pianek poliuretanowych. Ale większość z nich charakteryzuje się znaczną ekspansją (powiększaniem objętości) następującą w stosunkowo długim okresie czasu. Uniemożliwia to sprawne przystąpienie do kolejnych etapów prac.
Wszystkie te problemy przeszły do historii. Rozwiązanie pojawiło się wraz z nowym produktem w systemie dociepleń Ceresit VWS - pianą Ceresit CT 310.

Jest to jednoskładnikowa, pistoletowa piana poliuretanowa o dobrych parametrach izolacyjnych. Służy do szybkiego wypełniania szczelin pomiędzy płytami styropianowymi przy ocieplaniu budynków. Piana jest niskoprężna - powiększa swoją objętość kiedy jeszcze ma postać płynną, a twardniejąc nie wywiera ciśnienia na płyty materiału dociepleniowego. Proces ekspansji piany zatrzymuje się po bardzo krótkim czasie, dzięki czemu już po ok. 2 godz. od zastosowania materiał daje się łatwo ciąć i szlifować. Po tym czasie można także przystąpić do wykonywania warstwy zbrojonej, bez obaw, że piana będzie nadal powiększać objętość. Opatentowany skład produktu zapobiega dalszym, znaczącym zmianom objętości stwardniałego materiału. Produkt jest wodoodporny, elastyczny i ma niski współczynnik przewodzenia ciepła. Dzięki temu parametrowi piana stanowi spójny element z pozostałymi elementami warstwy izolacyjnej.
Wyrób ma dobrą przyczepność do styropianu oraz do większości materiałów budowlanych (z wyjątkiem polietylenu, teflonu, silikonu), dostępny jest w opakowaniach o pojemności 750 ml.

 Dane techniczne  
Baza  żywica poliuretanowa, gaz pędny - propan/izobutan
Temperatura stosowania  od +5 do +25oC
Czas powierzchniowego przesychania  ok. 20 min.
Czas pełnego utwardzenia  ok. 8 godz
Gęstość pozorna  
   - piana pistoletowa 18,4 kg/m3
Oddziaływanie pianki na styropian  brak wytopień styropianu
Nasiąkliwość po 24 h w wodzie, przy częściowym zanurzeniu  
   - piana pistoletowa ≤1 kg/m2
Zmiana wymiarów liniowych po 48 h w temperaturze +70oC i
wilgotności względnej 90% w kierunku
 
 - długości i szerokości  piana pistoletowa ≤3%
 - grubości (kierunek wzrostu pianki)  piana pistoletowa ≤2%
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym   - piana pistoletowa ≥45 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie - piana pistoletowa ≥100 kPa
Przyczepność:  
 - do drewna  piana pistoletowa ≥150 kPa
 - do stali  piana pistoletowa ≥150 kPa
 Przyczepność pianki do styropianu, po:  
 - sezonowaniu w war. labor. ≥60
 - sezonowaniu w war. labor. i 24 h działania temp.+70oC ≥60
 Odporność na temperaturę  od -40 do +100oC
 Wydajność opakowania  od 40 do 25 dm3 w zależności od warunków wyrastania piany
 Normy aprobaty certyfikaty wyrób otrzymał aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7100/2006 oraz jest składową w systemach Ceresit VWS
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej