Bolix Hydro

2007-11-14 14:34

Folia służy do bezspoinowego uszczelniania na zewnątrz i wewnątrz budynków nasiąkliwych i porowatych podłoży mineralnych przed szkodliwym oddziaływaniem wilgoci i przepływającą bezciśnieniowo wodą. Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powłoki przed przyklejaniem okładzin z płytek ceramicznych.

Firma BOLIX Sp. z o. o. wprowadziła do sprzedaży nowy produkt - folie w płynie Bolix Hydro.
Produkt przeznaczony jest do wykonywania, przed przyklejaniem okładzin z płytek ceramicznych, szczelnej i elastycznej powłoki wodochronnej.

Zalety folii

  • Można stosować na zewnątrz i do wnętrz,
  • Wodoszczelna,
  • Bezspoinowa,
  • Trwale elastyczna,
  • Kryjąca rysy w podłożu,
  • Łatwa i prosta w użyciu,
  • Bardzo dobra przyczepność do podłoża,
  • Produkt przyjazny dla zdrowia i środowiska.

Folia służy do bezspoinowego uszczelniania na zewnątrz i wewnątrz budynków nasiąkliwych i porowatych podłoży mineralnych przed szkodliwym oddziaływaniem wilgoci i przepływającą bezciśnieniowo wodą. Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powłoki przed przyklejaniem okładzin z płytek ceramicznych. Można ją stosować na powierzchniach balkonów, tarasów, ścian zewnętrznych i fundamentowych oraz ścian pomieszczeń narażonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnia, łazienka, natrysk, pralnia). Folię w płynie można stosować na podłoża betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym również grzejne), mury ceglane wykonane na pełną spoinę, tynki cementowe i cementowo-wapienne, a także tynki gipsowe, płyt gipsowo-kartonowe, gipsowo-włóknowe i drewnopochodne.
Podłoże pod elastyczną folię uszczelniającą powinno być nośne, suche i odtłuszczone oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Powłoki słabo związane z podłożem (luźne, osypujące się cząstki) należy całkowicie usunąć. Podłoża chłonne należy zagruntować preparatem głęboko penetrującym. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5¸ 15 mm) wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską, a następnie, całość przeszpachlować zaprawą klejącą. Mniejsze nierówności (do 5 mm) wyrównać i wygładzić zaprawą klejącą.
Na nowych podłożach mineralnych (takich jak: beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne) można rozpocząć prace przygotowawcze i nakładanie folii po min. 3-4 tygodniach od wykonania podłoża.
Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać mieszarką/wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Opakowanie zawiera produkt gotowy i nie wolno dodawać do niego innych składników.

Wykonanie powłoki uszczelniającej
Przygotowaną płynną folię należy nakładać na podłoże dwuwarstwowo, w postaci cienkiej i równomiernej warstwy, za pomocą wałka lub pędzla malarskiego. Drugą warstwę należy nałożyć dopiero po wyschnięciu warstwy pierwszej, czyli po ok. 6 h. W miejscach występowania naroży, krawędzi, szczelin dylatacyjnych, pęknięć podłoża czy przejść rur instalacyjnych warstwę folii powinno się dodatkowo wzmocnić stosując akcesoria (taśmę, narożniki i kołnierze) uszczelniające. Na świeżo nałożoną warstwę folii należy nałożyć taśmę, narożnik czy kołnierz uszczelniający docisnąć i pokryć kolejną warstwą folii. W przypadku wykonywania dylatacji taśmę uszczelniającą w osnowie trzeba wcisnąć w szczelinę i uformować wgłębienie zapewniające możliwość kompensowania odkształceń (nie zaleca się przykrywania całej szerokości taśmy folią, aby nie ograniczać pracy taśmy uszczelniającej). Na powierzchniach narażonych na intensywne działanie wilgoci należy nałożyć dodatkowo trzecią warstwę folii. Czas całkowitego utwardzenia wykonanej powłoki uszczelniającej wynosi min. 24 h. Do przyklejania okładziny ceramicznej można przystąpić dopiero po całkowitym wyschnięciu folii.
Nowo nałożoną powłokę hydroizolacyjną chronić przed zbyt szybkim wysychaniem /bezpośrednim nasłonecznieniem, przeciągiem itp./. Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają czas wysychania folii. Przed wstępnym stwardnieniem powłoki chronić pomalowaną powierzchnię przed opadami atmosferycznymi. W trakcie przyklejania okładziny ceramicznej należy uważać aby nie uszkodzić wykonanej powłoki hydroizolacyjnej.
Folii elastycznej nie należy stosować do wykonywania uszczelnień w basenach, na powierzchniach stale znajdujących się pod wodą oraz w miejscach występowania chemikaliów. Wykonanej powłoki uszczelniającej nie wolno eksploatować jako warstwy wierzchniej. Do przyklejania okładzin ceramicznych (szczególnie przy zastosowaniu w ogrzewania podłogowego) zaleca się stosować elastyczną zaprawę klejową. Przed przystąpieniem do nakładania folii należy wyeliminować możliwość wystąpienia naporu wilgoci od strony podłoża.
Produkt należy przechowywać w temp. od +5o C do +25o C w nieuszkodzonym opakowaniu nie dłużej niż 12 miesięcy od daty produkcji. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Folia hydroizolacyjna jest produkowana w postaci płynnej szarej masy z elastycznej dyspersji akrylowej, wypełniaczy oraz modyfikatorów.

Wyrób uzyskał Aprobatę Techniczną ITB oraz Atest Higieniczny PZH.

Dane techniczne
Wytrzymałość na rozciąganie w temp. +21°C 3 N/mm2
Wydłużenie przy temp. +21°C 550 %
Wydłużenie przy temp. 0°C 80 %
Nasiąkliwość powierzchniowa przez 24 h 4,8 %
Zdolność krycia rys 1,0 mm
Temperatura stosowania od +5oC do +25oC
Czas schnięcia pierwszej warstwy min. 6 h
Czas całkowitego utwardzenia powłoki min. 24 h
Minimalna grubość powłoki 1,5 mm
Mocowanie płytek po min. 24 h
Zużycie (dla folii nakładanej dwuwarstwowo) od 1,3 do 2,0 kg/m2
Gęstość ok. 1,3 kg/dm3
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej